Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 31

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Alternative sources of animal protein in the poultry diet2016--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Basic hygienical procedures of venison primal treatment (038SPU-4/2018)20172019KEGAP. ŠmehýlDPSaSFA FAaFR
BEE ChemicAl Risk Evaluation For Bee HeaLth and Pollination Services20172017Horizon 2020R. ChleboDPSaSFA FAaFR
Biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien malých hospodárskych zvierat na Slovensku (1/1101/11)20112013VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Ekologizácia a zvyšovanie biologickej bezpečnosti v chove malých hospodárskych zvierat a poľovnej zveri (1/0074/08)20082010VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Ekologizácia aracionalizácia produkcie v špeciálnych chovateľských odvetviach (1/2413/05)20052007VEGAI. TočkaDPSaSFA FAaFR
Environmental contamination as a risk factor affecting the quality of table eggs and poultry meat20152017VEGAH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques (APVV-15-0523)20162016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Evaluation of the quality of aquatic habitat of mountain streams and prognosis of its trend using the soft-computing techniques. (APVV-14-0315)20142019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. HalajKKI FZKI
Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition (APVV-14-NEWPROJECT-4856 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
      Forest ecosystems trophic disposition from the aspect of game nutrition20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou (1/0068/19)2019--VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Hodnotenie vodných útvarov a optimalizácia vodohospodárskych opatrení v krajine (1/0585/08)20082010VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Hodnotenie vplyvu patogénneho pôsobenia parazitov na vybrané aspekty ekológie rýb na modelovom toku Olšava. (1/0125/10)20102011VEGAJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Impact of plant essential oils and extracts on microbial composition of chicken intestinal microflora considering their health and utility20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0223/14)20142014VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Inorganic contaminants in food products of free-living animals (1/0511/15)20152018VEGAJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science2016--= neznámý =H. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Management of trout stream from the point of view of fish diversity sustanaible development (SK-CZ-2013-0029)20142014Bilateral cooperationJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Management of trout stream from the poit of view of diversity sustanaible development (SK-CZ-0112-11)20122012Bilateral cooperationJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor na MVE Želiezovce (720/SPU/2017)20172021Zmluva o dieloJ. AndrejiDPSaSFA FAaFR
Obsahová integrácia a inovácia výučby špeciálneho chovateľstva (035SPU-4/2012)20122014KEGAR. ChleboDPSaSFA FAaFR
Prevention of honeybee Colony Losses (COLOSS) (FA0803)20082012COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDPSaSFA FAaFR
Proces naturalizácie inváznych druhov rýb vo vzťahu k našim chráneným druhom rýb (1/2360/05)20052007VEGAJ. KoščoDPSaSFA FAaFR
Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft computingových technológií. (1/0625/15)20152018VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Sustainable forest protection and nourishment of game20132017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GašparíkDPSaSFA FAaFR
Sustainable pollination in Europe: joint research on bees and other pollinators (FA1307 )20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ChleboDPSaSFA FAaFR
The effect of active substances with natural character to performance, products quality and reduce the incidence of health disorders in poultry husbandry20182022General callsC. HrnčárDPSaSFA FAaFR
University textbook Poultry breeding2016--KEGAH. ArpášováDPSaSFA FAaFR
Vodohospodárske a krajinnoekologické hodnotenie vodných útvarov (1/2141/05)20052007VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFR
Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy (1/0243/11)20112014VEGAV. MacuraDPSaSFA FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected