Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 12

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020
2023
Všeobecné výzvy
A. AndrejiováKZ FZKI
2015
2017
Všeobecné výzvy
KPG FAPZ
Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov (1/0124/13)20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tobiašová
KPG FAPZ
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tobiašová
KPG FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. HorváthováKJ FEM
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Šimanský
KPG FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý