Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 12

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KZ FZKI
Environmentálne hodnotenie regulácie pôdneho organického uhlíka v rôznych ekosystémoch (APVV-14-0087)2015
2017
Všeobecné výzvy
KPG FAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TobiašováKPG FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Šimanský
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)20182018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Organická hmota pôdy – inovácia výučby predmetov zameraných na túto zložku pôdy (001SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TobiašováKPG FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KJ FEM
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý