Katedra pedológie a geológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

Stav
Názov
Od
DoDruhGarantPracovisko
2020
2023
Všeobecné výzvy
A. Andrejiová
KZ FZKI
2015
2017Všeobecné výzvyE. TobiašováKPG FAPZ
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Inovácia a aktualizácia obsahu výučby predmetu Antropizácia pôdy a vytvorenie interaktívnej vysokoškolskej učebnice v slovenskom a v anglickom jazyku (013SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. PollákováKPG FAPZ
Modernizácia obsahu, foriem a metód výučby predmetov zameraných na pôdnu organickú hmotu (001SPU-4/2016)20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Šimanský
KPG FAPZ
Modernizácia výučby predmetov orientovaných na pôdnu organickú hmotu (006SPU-4/2018)2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZ
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese (013SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KJ FEM
Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice pre inovatívnu výučbu predmetu Antropizácia pôdy v slovenskom a anglickom jazyku (001SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPG FAPZ
Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho stavu pôd (1/0136/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPG FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý