Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 31

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie zaburinených poloprírodných pasienkov a návrh na ich revitalizáciu (VTP-27-10)19992003VTPJ. NovákKTEKP FAPZ
Dopad vlahového deficitu a vysokých teplôt na kvalitu trávnikov20162016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Inventarizácia poľnohospodársky využívaných trávnych porastov Západných Karpát (1/1/011998)19982008Bilaterálna spoluprácaJ. NovákKTEKP FAPZ
Klimatický park (HUSK 1101/2.2.1/0158)20132015OP Kvalita životného prostrediaA. RogožníkováSPU
Kŕmny potenciál krmovín pre lesnú zver (178-1780458-0417)20072010MVTSJ. NovákKTEKP FAPZ
Krmovinárske a semenárske využitie slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov xFestulolium A. et Gr. v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20172017VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - terminologický slovník20142014KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Krmovinárstvo - výkladový slovník (028SPU-4/2018)20182018KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikov v bezzávlahových podmienkach20152017VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita a funkčnosť trávnikového ekosystému v bezzávlahových podmienkach20142016VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Kvalita trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky (1/244/05)20052007VEGAH. GregorováKTEKP FAPZ
Pestovanie trávnikov v podmienkach nízkych vstupov20122012VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Potenciál využitia slovenských novovyšľachtených medzirodových hybridov tráv v nížinnej oblasti20182018VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Produkčný, kvalitatívny a semenársky potenciál slovenských novovyšľachtených hybridov tráv v klimatických podmienkach Podunajskej nížiny20192021VEGAP. HricKTEKP FAPZ
Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (1/0446/08)20082010VEGAH. GregorováKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21520416)20152015Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21610611 )20162017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Sieť výskumných centier v rámci V4 (ID # 21710410)20172017Standard Grants STOP!!!Ľ. VozárKTEKP FAPZ
Signalizácia potenciálnej, hodnotenie aktuálnej synantropizácie a kvality trávnych porastov po ekologickej obnove disturbovaných zjazdoviek v NP Nízke Tatry (1/0470/15)20152018VEGAJ. NovákKTEKP FAPZ
Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky20142016VEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Terminológia v krmovinárstve20162016KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva20152015KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Terminologický slovník krmovinárstva2019--KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Testovanie vybraných hnojív s polysulfidmi vo výžive a ochrane trávnikov20152018Zmluva o dieloĽ. VozárKTEKP FAPZ
Trávniky v meniacich sa podmienkach klímy20172019KEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Udržateľné zabezpečenie biomasy trávnych porastov využiteľnej na energetické aj kŕmne účely20172017VEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Výkladový slovník krmovinársva20172017KEGAĽ. VozárKTEKP FAPZ
Vysokoškolská učebnica - Zakladanie a ošetrovanie trávnikov20192021KEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Využívanie horského pasienka na celoročný pasienkový chov dobytka (1/1/032003)20032005MVTSJ. NovákKTEKP FAPZ
Výživa trávnych porastov sírou20192019VEGAP. KovárKTEKP FAPZ
Zakladanie a ošetrovanie trávnikov v meniacich sa podmienkach klímy20182018KEGAP. KovárKTEKP FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý