Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

Stav
Názov
OdDo
Druh
GarantPracovisko
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Best4Soil (817696)
20192021Horizont 2020 M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
CEEPUS, For safe and Healthy Food in Middie Europe.
2011
2017
CEEPUSM. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2010
2010
CEEPUS
M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2019
2020
CEEPUS
KUPH FAPZ
CEEPUS, Agriculture and Environment in the 21 Century
2013
2013
CEEPUSM. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
20192019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Ekologizácia poľnohospodárskych postupov a environmentálna funkcia poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine. (1/4441/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
Erasmus IP, Multifunctional Agriculture
2011
2011
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKUPH FAPZ
Erasmus I.S.L.E. - Inovation in the teaching of sustainability in Life Sciences Erasmus Networks
20102013Erasmus (okrem mobilít)KUPH FAPZ
Erasmusm IP EPSEN - Ecological production systems for environmental and human health (IP-11203-1663)2010
2013
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Farmakognostický výskum premenlivosti obsahových látok farmaceuticky významných rastlín v podmienkach Slovenska (1/0715/18)
2017
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZ
2004
2006
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Kľúčové faktory udržateľnosti agroekosystému ako environmentálneho rámca trvaloudržateľného využívania prírodných zdrojov poľnohospodárskej krajiny (1/1148/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Koncept udržateľného poľnohospodárstva a potravinových zdrojov pre inováciu výučbu predmetov (20190425171270410)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Leonardo da Vinci HERBS - Training material of herbs for supporting agricultural SMEs (LLP-LdV-TOI-2010-HU-008)
2010
2013
Leonardo da Vinci
KUPH FAPZ
National Inventories of Demonstration Farms. (727388)
2017
2018
EC Tender (Tender Európskej komisie)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Network of Long term Experiments on organic farming. (OC-2018-2-23302)2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)KUPH FAPZ
Optimalizácia procesu tvorby zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov v podmienkach klimatickej zmeny (APVV-14-0257)20152019Všeobecné výzvy
KUPH FAPZ
Poľnohospodárske systémy a potraviny pre ochranu životného prostredia a zdravšiu výživu ľudí (1/0558/16)20162016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Potravinové produkčné systémy - vplyv na emisie GHG, ekologickú stopu, produktivitu a kvalitu. (1/2018/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Lacko-BartošováKUPH FAPZ
Produkcia zdravých potravín a zvýšenie adaptačného potenciálu pestovateľských systémov na klimatické zmeny (APVV-15-0226)
2016
2020
Všeobecné výzvyKUPH FAPZ
Resiliencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny (1/0487/19)
20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. MacákKUPH FAPZ
Tempus - Vocational Training in Rural Development and Ecology (159 357-TEMPUS-1-2009-1-DE-JPHES)
2010
2013
Tempus
KUPH FAPZ
Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (1/0544/13)2013
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. MacákKUPH FAPZ
Výskum a vývoj technológií pre udržateľné poľnohospodárske systémy. (1/0457/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Lacko-Bartošová
KUPH FAPZ
Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (1/0671/18)2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Macák
KUPH FAPZ
Výskum agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí (1/0513/12)20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KUPH FAPZ
Výskum udržateľných potravinových systémov s dôrazom na produktivitu, kvalitu produkcie, redukciu emisií G (1/0512/18)20182018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KUPH FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý