Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 14

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
20032003GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVD FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)
2016
2020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka v rôznych environmentálne zaťažených oblastiach (1/2019)20202021GA FAPZM. PšenkováKVD FAPZ
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. TomanKVD FAPZ
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii (KEGA 039SPU-4/2019 )
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Tančin
KVD FAPZ
Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. TančinKVD FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. TančinKVD FAPZ
20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVD FAPZ
20192023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
R. TomanKVD FAPZ
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Toman
KVD FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý