Department of Veterinary Sciences (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 9

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
An evaluation of the toxicological aspects of the milk production in relation to the environment and risk to humans. (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanDVS FAaFR
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanDVS FAaFR
Genetics and epigenetics of ewes milk production in Slovakia (APVV-15-0072)20162020General callsV. TančinDVS FAaFR
Modern university textbook "Microscopic anatomy of animals and human" (025UKF-4/2012)20122014KEGAR. TomanDVS FAaFR
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGAM. MartiniakováDVS FAaFR
Modernisation of teaching of animal hygiene (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGAV. TančinDVS FAaFR
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGAS. HluchýDVS FAaFR
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGAS. HluchýDVS FAaFR
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGAR. TomanDVS FAaFRKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected