Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza niektorých reprodukčných a produkčných ukazovateľov chovu zvierat vo vzťahu k rizikovým faktorom prostredia a štruktúre jatočného tela20032003GA SPUR. TomanKVD FAPZ
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka (1/0292/14)20142016VEGAR. TomanKVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica "Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka" (025UKF4/2012)20122014KEGAM. MartiniakováKVD FAPZ
Moderná vysokoškolská učebnica „Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“ (025UKF-4/2012)20122014KEGAR. TomanKVD FAPZ
Modernizácia praktickej výučby hygieny a prevencie v živočíšnej produkcii20192021KEGAV. TančinKVD FAPZ
Modernizácia výučby zoohygieny chovu hospodárskych zvierat (Projekt č. 006SPU-4/2014 2014)20142016KEGAV. TančinKVD FAPZ
Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét (2/0037/16)20162019VEGAS. HluchýKVD FAPZ
Skvalitnenie duálneho vzdelávania v hygiene technológií chovu zvierat (015SPU-4/2017)20172019KEGAI. ImrichKVD FAPZ
Skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v hygiene chovateľských technológií produkčných zvierat20182020KEGAV. TančinKVD FAPZ
Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúlv reprodukčnom procese hovädzieho dobytka (2/0006/12)20122015VEGAS. HluchýKVD FAPZ
Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam pre zdravie človeka (APVV-18-0227)20192023APVTR. TomanKVD FAPZ
Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu (1/0653/16)20162019VEGAR. TomanKVD FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý