Katedra výživy ľudí (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 17

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Bioaktívne vlastnosti jablkového džúsu a medu pasterizovaných netepelnou vysokotlakovou technológiou (SK-PT-2015-0008)20162017Bilaterálna spoluprácaM. HabánováKVĽ FAPZ
Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia (1/0102/10)20102011VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity rastlinných zdrojov z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie (1/0127/14)20142016VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít20192023OP Výskum a inovácieM. HabánováKVĽ FAPZ
Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu20182019Granty nadáciíM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia inovovaných výučbových metód a prístupov do edukačného procesu s dôrazom na výkon nutričnej praxe a realizáciu nutričnej poradne na webe20152017KEGAM. GažarováKVĽ FAPZ
Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (004SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Kvalitatívna determinácia biologicky aktívnych látok s kardioprotektívnym účinkom v drobnom ovocí (1/0723/18)20182021VEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Overenie účinkov organického selénu a vitamínu E na kvalitu bravčového mäsa a jeho vplyv na vybrané klinicko-biochemické ukazovatele konzumentov (1/0760/14)20132016VEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Sledovanie vplyvu vybraných nutričných opatrení a riadenej fyzickej aktivity na aterogénne a neaterogénne frakcie lipidového spektra (VEGA 1/0566/16 )20162018VEGAJ. KopčekováKVĽ FAPZ
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáKTKŽP FBP
Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov (01-GA SPU-17)20172018GA SPUM. GažarováKVĽ FAPZ
Vplyv lipidov bravčového mäsa a tuku pôvodných genotypov mangalica a hybridov mäsového typu ošípaných na zdravotný stav probandov. (1/0709/17)20162019VEGAJ. MrázováKVĽ FAPZ
Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov20162016GA SPUM. GažarováKVĽ FAPZ
Vybrané faktory životného štýlu v hodnotení nutričného a zdravotného stavu bežnej populácie20162016GA SPUP. LenártováKVĽ FAPZ
Využitie moderných edukačných prostriedkov vo výučbe predmetov zaoberajúcich sa analýzou a hodnotením potravinových zdrojov (005SPU-4/2016)20162016KEGAM. HabánováKVĽ FAPZ
Zriadenie virtuálnej nutričnej poradne a zvýšenie efektivity nutričnej praxe (037SPU-4/2017)20172019KEGAM. HabánováKVĽ FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý