Department of Animal Nutrition (FAaFR) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 20

State
Name
From
Until
Type
SupervisorDepartment
20202021
Multilateral cooperation
DAN FAaFR
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (excluding mobilities)
DB&B FBFS
      Biotechnology and animal product quality (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (excluding mobilities)
DB&B FBFS
By-products from grape processing as an bioactive substances source in animal nutrition (APVV-16-0170)20172021
General calls
B. Gálik
DAN FAaFR
2016
2017
SUA Grant Agency
DAN FAaFR
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGA
DAN FAaFR
Effectivelly utilization of energy sources in animal nutrition in relation to nutrients conversion and production of safety foods (1/0610/08)2008
2010
VEGA
DAN FAaFR
1999
2001VEGA D. BíroDAN FAaFR
Feeding of ruminants and nonruminants (016SPU-4/2017)2017
2019
KEGA M. Šimko
DAN FAaFR
Feeds consevration and adjustment (002SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA D. BíroDAN FAaFR
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)2016
2017
Bilateral cooperationB. Gálik
DAN FAaFR
2015
2018
VEGA
DAN FAaFR
Increasing milk production efficiency and improving health of dairy cows through selection of high performance silage maize hybrids (APVV-15-0549)
20162020General callsM. ŠimkoDAN FAaFR
Increasing of nutrients transformation to suitable production of safety animal food by effectively utilization of origin natural resources (1/0662/11)
2011
2014
VEGA D. BíroDAN FAaFR
Nutrition and feeding of animals (3/6227/08)20082010KEGA DAN FAaFR
Nutrition in condition of biological and ecological animal production (V1/9081/02)
2002
2004
VEGA
DAN FAaFR
The application of additives in animal nutrition for nutrients transformation improve with the accent on quality, safety and sustainability of animal production (1/0474/19)
2019
2022
VEGA B. GálikDAN FAaFR
2019
2020
Bilateral cooperation
DAN FAaFR
2020
2020
Horizont 2020
Š. Mihina
KZSBT TF
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Šimko
DAN FAaFRKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected