Katedra výživy zvierat (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 20

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat20202021Multilaterárna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)20082010VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)19992001VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)20162017Bilaterálna spoluprácaB. GálikKVZ FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)20122014KEGAD. BíroKVZ FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019KEGAM. ŠimkoKVZ FAPZ
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia (01-GA SPU-16)20162017GA SPUM. RolinecKVZ FAPZ
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)20192020Bilaterálna spoluprácaM. JuráčekKVZ FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)20192022VEGAB. GálikKVZ FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat. (3/6227/08)20082010KEGAD. BíroKVZ FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)20022004VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)20162020Všeobecné výzvyM. ŠimkoKVZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)20152018VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných zdrojov (1/0662/11)20112014VEGAD. BíroKVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. ŠimkoKVZ FAPZLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý