Katedra výživy zvierat (FAPZ) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 20

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
2020
2021
Multilaterárna spoluprácaB. Gálik
KVZ FAPZ
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
20112012
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
19992001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Grape and grape by-products as a sources of tannins in animal nutrition (2015-10-15-001)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
B. Gálik
KVZ FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2016
2017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KVZ FAPZ
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction20202020
Horizont 2020
Š. MihinaKZSBT TF
20172021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat. (3/6227/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)
2016
2020Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Šimko
KVZ FAPZLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý