Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 20

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu zvierat2020
2021
Multilaterárna spolupráca
B. Gálik
KVZ FAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BíroKVZ FAPZ
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2016
2017Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ŠimkoKVZ FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Rolinec
KVZ FAPZ
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie
2020
2020
Horizont 2020 Š. Mihina
KZSBT TF
2017
2021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KVZ FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Výživa v podmienkach biologizácie a ekologizácie živočíšnej výroby (V1/9081/02)
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BíroKVZ FAPZ
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. ŠimkoKVZ FAPZLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý