Katedra výživy zvierat (FAPZ) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 20

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
20202021Multilaterárna spoluprácaB. Gálik
KVZ FAPZ
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
Efektívnejšie využitie domáceho kŕmneho potenciálu pri produkcii bezpečných živočíšnych potravín a eliminácii ekologických rizík. (1/2429/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Efektívnejšie využitie domácich zdrojov a energie vo výžive zvierat vo vzťahu ku konverzii živín a produkcii bezpečných potravín (1/0610/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bíro
KVZ FAPZ
Efektívnosť využitia živín a energie krmív pri výrobe zdravotne nezávadných potravín (1/6126/99)1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
B. Gálik
KVZ FAPZ
Konzervovanie a úprava krmív (002SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Kŕmenie prežúvavcov a neprežúvavcov (016SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. RolinecKVZ FAPZ
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
2017
2021
Všeobecné výzvy
B. GálikKVZ FAPZ
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne parametre kukuričných siláží (SK-PL-18-0035)
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaM. JuráčekKVZ FAPZ
Využitie aditívnych látok vo výžive zvierat pre zlepšenie transformácie živín s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a udržateľnosť živočíšnej produkcie (1/0474/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
B. GálikKVZ FAPZ
Výživa a kŕmenie zvierat (3/6227/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bíro
KVZ FAPZ
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
Zefektívnenie výroby mlieka a zlepšenie zdravia dojníc výberom výkonných silážnych hybridov kukurice (APVV-15-0549)
2016
2020Všeobecné výzvyKVZ FAPZ
Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť (1/0723/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVZ FAPZ
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVZ FAPZ
Zvýšenie využiteľnosti živín siláži rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka
2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. ŠimkoKVZ FAPZLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý