Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 407

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
" Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe ". (OC-2018-2-23460 )20192023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. ChrenekKBaB FBP
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváV. VietorisKTKRP FBP
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.
2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzityV. Vietoris
KTKRP FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000
Medzinárodné projekty (ostatné)D. UrminskáKBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
2015
2015
Granty nadáciíKHaBP FBP
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Maršálková
KHaBP FBP
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KCH FBP
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. JamborCBF FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
20182022
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováFBP
20172018Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Capcarová
KFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)
2018
2018
Bilaterálna spolupráca
P. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín
20152019Všeobecné výzvy
FBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. Chrenek
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. ChrenekKBaB FBP
2017
2021Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2020
2024
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. Golian
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
20172021
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)2020
2024
Všeobecné výzvyKMi FBP
Bacterial profiles of animal ejaculates and their impact on the structural integrity and functional activity of spermatozoa (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2017
2018
Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)
2017
2021
Všeobecné výzvy
J. MedoKMi FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)
2012
2013Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. Vollmannová
KCH FBP
20152019Všeobecné výzvy
KCH FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)2020
--
CEEPUSA. Kolesárová
DFBP FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012Erasmus (okrem mobilít)KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region20202020Akcia Rakúsko - SlovenskoA. KolesárováDFBP FBP
20202023Jean MonnetFBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014
OP Výskum a inovácie
KBaB FBP
Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (CA 16110 )2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)
20162018Interreg Central EuropeKFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
20162018OP Ľudské zdrojeA. Kolesárová
FBP
Cryopreservation of animal genetic resources from slovak livestock breeds
2021
--
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Chrenek
KBaB FBP
20192020Bilaterálna spoluprácaJ. GolianKHaBP FBP
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020
Polish National Agency for Academic Exchange
M. FikselováKHaBP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Developing higher educatioN through establishing heAlth training center for transferring microarray Technology20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKTKRP FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects
2019
2023
Horizont 2020
V. Vietoris
FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)
2012
2014
OP Výskum a inovácie
R. ŽidekLN FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Education on Bioeconomy. A European Perspective (OC-2018-2-23397)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2014
2014
Small Grants STOP!!!
KMi FBP
EIT Food Hub2019
2020
Horizont 2020
FBP
2020
2021
Horizont 2020
FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020
2023
Všeobecné výzvy
KZ FZKI
Emerging food risks identification platform
2016
2016
Granty nadácií
FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT
2020
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)20162018Interreg Central EuropeA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca
M. Capcarová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FBP
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. FikselováKHaBP FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. CapcarováKFŽ FBP
FA1405 - Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production2014
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Food, health and law
20152015Jean Monnet
CIP FEŠRR
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)
2014
2017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Fostering university-enterprise cooperation for food industry development / FIDE
2019
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Fostering university-enterprise cooperation in the field of winemaking
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
20162020
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2022
Všeobecné výzvy
R. Židek
KHaBP FBP
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)
2016
2020
Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2017
2018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Global Village of Science and Education
2020
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KBaB FBP
20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaB FBP
Health-promoting potential of polyphenol-rich fruit extracts
2019
2022
Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
Healthy animal nutrition via nanoherbal applications: investigation through omics-technologies ". (OC-2018-2-23424)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Kačániová
KMi FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.
2017
2018Standard Grants STOP!!!KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
Tempus
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)
2013
2017
Tempus
P. MassanyiCIP FEŠRR
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Árvay
KCH FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
J. Vašíček
KBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Kováčik
KFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2018
Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. JamborKFŽ FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)
2011
2013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020
Granty nadácií
KFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)
2007
2008
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
2020
--
Horizont 2020
A. KolesárováKFŽ FBP
Innovation in Reproductive Science and Technology
2019
2021
Erasmus Mundus
KFŽ FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Fikselová
KHaBP FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. HlebaKMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)20202023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
J. GolianKHaBP FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
KMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
KCH FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
KBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KTKRP FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Bulla
KFŽ FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. HlebaKMi FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)
2016
2021
Všeobecné výzvy
P. Czako
KTKRP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
20172018
Medzinárodné projekty (ostatné)
A. KolesárováFBP
INTEGRATED TRAINING PROGRAM AND SKILL DEVELOPMENT FOR EMERGING CHALLENGES IN FEED AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. MassanyiKFŽ FBP
2018
--
Granty nadácií
A. Kolesárová
FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive
2016
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. AngelovičováKHaBP FBP
Intergenerational SKills Rewarding Academy: Essential skills for crisis mitigation and solidarity reinforcement in rural and urban areas
2020
--
EC Tender (Tender Európskej komisie)
M. Fikselová
KHaBP FBP
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)2015
2015
Erasmus MundusP. Massanyi
KFŽ FBP
2019
2019
Granty nadácií
KTKŽP FBP
20172018Bilaterálna spoluprácaV. VietorisKTKRP FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)
2015
2019
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KMi FBP
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Krmivo ako prirodzený antioxidant v stabilizácii tukov hydinového mäsa. (1/0509/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. BobkováFBP
2019
2022
Bilaterálna spoluprácaP. Chrenek
KBaB FBP
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku (APVV-14-0043)
2015
2018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaB FBP
Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia. ( Rak/Špan/SR/07)20072011
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020
Všeobecné výzvy
Ľ. Nagyová
KMO FEM
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
KBaB FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (302/05400)20052005
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
P. MassanyiFBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (UP3)
20062006Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FBP
20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Local rabbits breeds - cultural heritage within "functional food" idea (#21910116)
2019
--
Visegrad GrantsKHaBP FBP
Local rabbits breeds – treasure within “functional food” idea. (21810168)
2019
2020
Visegrad GrantsKHaBP FBP
Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území (1/0591/18)
2018
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tvrdá
KFŽ FBP
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)2015
2019
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby (SK-PL-2015-0043)20162017Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Medo
KMi FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Kováčik
KFŽ FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan
2013
2016
TempusM. KačániováKMi FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)
2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program (430-014SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kačániová
FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
M. Capcarová
KFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení (1/0266/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KolesárováKFŽ FBP
20192023Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)K. Tokárová
KFŽ FBP
Molekulárna identifikácia, diferenciácia a charakteristika genotypov pšenice a jačmeňa z hľadiska ich genetickej diverzity. (132/05310)
2003
2005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
FBP
2019
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín. (1/0447/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)
2020
2024
Všeobecné výzvyM. Capcarová
KFŽ FBP
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKBaB FBP
MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU
2016
2020
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Maková
KMi FBP
Mycotoxins in Foodstuffs of Plant and Animal Origin: Their Occurrence from Farm to Fork and Elimination of Toxic Effects (H2020-SFS-2016-2017)
2017
2020
Horizont 2020
FBP
Mykotoxikologické hodnotenie kvality zŕn pšenice (Triticum aestivum) domáceho pôvodu s ohľadom na karcinogénne metabolity a ich producentov. (1/3456/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácie
M. Fikselová
KHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III20142015
OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20172020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115
20112014
OP Výskum a inovácie
M. KačániováKMi FBP
novácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (027SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Nuevas estragedias reproductivas en la maduración ovocitaria y producción de embriones de alpaca in vitro2019
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)KFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)
2018
2022
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
20192020Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MusilováKCH FBP
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Musilová
FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)2018
2021
Všeobecné výzvy
P. Chrenek
KBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
One Europe one food quality (Visegrad+)2019
2020
Granty nadácií
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu. (1/0372/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKTKRP FBP
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií. (1/0360/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
2013
2016
Všeobecné výzvyR. Židek
KHaBP FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. MassanyiKFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2018-2-23292)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2019-1-23970)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe povinného predmetu Metódy mikrobiologického skúšania potravín (005SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)2013
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia (KEGA 015SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
KMi FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. VollmannováKCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsu a ich význam pre produkciu funkčných potravín (SK-SI-0008-08)2009
2010
Bilaterálna spolupráca
A. VollmannováFBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
2012
2013
Bilaterálna spolupráca
J. Musilová
KCH FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Potraviny, kvalita a bezpečnosť (419/2004)20032005Štátne objednávky výskumu a vývojaZ. GálováFBP
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)
2016
2017
Horizont 2020M. KačániováKMi FBP
20192020Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP (198/05310)
2003
2004
FP6
FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii (022SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu. (3/4032/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa (1/0897/11)20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
FBP
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)20162020
Všeobecné výzvy
M. Barta
KMi FBP
2015
2015
Horizont 2020P. MassanyiKFŽ FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
T. TóthKCH FBP
Protective effects of Vitamin C against testicular toxicity and carcinogenesis induced by endocrine disruptors (CRP/SVK18-02)20192021Granty nadáciíKFŽ FBP
Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals). (752/05400)
2009
2010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. CapcarováFBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)20192020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Realistic occurrence of mycotoxins in feed and food
20162016
Granty nadácií
A. KolesárováFBP
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Rescate, proliferacion y diferenciación de células madre espermatogoniales de alpaca posdescongelamiento
2017
2017Granty nadáciíKFŽ FBP
20172020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
V. VietorisKTKRP FBP
RETHINKING PACKAGING FOR CIRCULAR AND SUSTAINABLE FOOD SUPPLY CHAINS OF THE FUTURE
2020--COST (European Cooperation in Science and Technology)
CBF FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research (OC-2018-2-23601)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa
2016
2021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Riešené úlohy z biochémie - vysokoškolská učebnica. (3/4036/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Hegedűsová
KZ FZKI
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiFBP
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (12/05400)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/2417/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov (1/0532/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. KačániováKMi FBP
Řízení procesů environmentální a ekonomické optimalizace chovu skotu v podmínkách ČR
2020
2023
Zmluva o dielo
P. MassanyiKFŽ FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
2020
2023
OP Ľudské zdroje
J. Golian
KHaBP FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)
20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. Massanyi
FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. MassanyiFBP
SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. Kolesárová
KFŽ FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík (SK-SRB-18-0038)
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
J. ÁrvayKCH FBP
Strategické využitie princípov syntetickej biológie pri včasnej detekcii a prevencii neprirodzenej kapacitácie spermií (APVV-19-0420)
2020
2024
Všeobecné výzvy
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Strategy for Internationalisation to Rapid Institutional Development in Uzbek Universities
20182018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
2020
--
Erasmus MundusA. KolesárováDFBP FBP
Sustainable Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region - Danube AgriFood Master (DAFM)
2015
2018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. KačániováFBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)
2016
2020Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Synthesis, modeling, physico-chemical and biological properties of organic compounds and the corresponding metal complexes
2012
2014Granty nadáciíM. KačániováKMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Štiepne produkty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych N-látok vo výžive zvierat a ľudí (21/05310)
2003
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Urminská
FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mareček
KTKRP FBP
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (025SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BobkoKTKŽP FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov (3/7382/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováFBP
Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach (SK-PL-18-0057)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KTKŽP FBP
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
V. KňazovickáKTKŽP FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BullaKFŽ FBP
Transcriptomic response of spermatozoa to oxidative stress (CRP/SVK16-02)20172019
Granty nadácií
KFŽ FBP
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. FrančákováKTKRP FBP
Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického (032SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)2017
2021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)20102011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky. (3/4280/06)2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (015SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxe (036SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Učenie neučením20192019Granty nadáciíKHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)
2019
2020Bilaterálna spoluprácaS. KunováKHaBP FBP
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
2017
2021Všeobecné výzvyKVZ FAPZ
VISEGRAD AGRICULTURE2015
2015
Standard Grants STOP!!!KHaBP FBP
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
2015
2016
Bilaterálna spolupráca
M. ČanigováKTKŽP FBP
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat (VEGA 1/0129/13)
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkKTKŽP FBP
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)20162020Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek20162019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu (1/0484/17)
2017
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováKMi FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Čuboň
KTKŽP FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
2014
2015Bilaterálna spoluprácaN. Lukáč
KFŽ FBP
2017
2021
Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)
2009
2010Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Tomáš
KCH FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyT. BojňanskáKTKRP FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20172020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MusilováKCH FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Židek
KHaBP FBP
Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe. (030SPU-4-2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID
2014
2015Bilaterálna spoluprácaN. Lukáč
KFŽ FBP
Využitie bakteriálnych kultúr v procese výroby fermentovaných mäsových výrobkov
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Kročko
KTKŽP FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
20082008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Chňapek
KBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa. (1/3474/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín. (1/4436/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)2016
2020
Všeobecné výzvyT. Tóth
KCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
T. Tóth
KCH FBP
2016
2016GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KHaBP FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík
2020
2022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
L. Hleba
KMi FBP
20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. TokárKTKRP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (1/0282/10)
20102011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Bojňanská
FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)
2018
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
20162018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. Ivanišová
KTKRP FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
V. Vietoris
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
2023
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)
20162019Všeobecné výzvyKHaBP FBP
2017
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov (APVV-14-0328)20152019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Wine production laboratory20172018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKMi FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
KFŽ FBP
Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou. (1/0410/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Čanigová
FBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)2020
2024
Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
2018
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Šnirc
KCH FBP
Získanie farebného (karoténového) koncentrátu z mrkvy a jeho overenie na dofarbovanie potravinárskych výrobkov. (708/05360)20042005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. Mareček
FBP
Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky2016
2020
Všeobecné výzvyKMi FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdrojeZ. Gálová
KBaB FBP
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
20172018
Bilaterálna spolupráca
P. ChrenekKBaB FBP
1.4 Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách
20132015
OP Výskum a inovácie
FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
2018
2018
Small Grants STOP!!!KFŽ FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý