Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 404

StavNázevOdDo
Druh
GarantPracoviště
" Cost-effective, resource efficient, safe and eco-friendly insects for Europe ". (OC-2018-2-23460 )20192023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Kačániová
KMi FBP
" International Bioenterprise Education and Research ". (OC-2018-2-23186)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)20122015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
A European NetwokFor Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments (FA 1202)20122016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzity
KTKRP FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000
Medzinárodné projekty (ostatné)
KBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
20152015
Granty nadácií
L. Maršálková
KHaBP FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Šnirc
KCH FBP
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
CBF FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Vašíček
KBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
V. Vietoris
KTKRP FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. Massanyi
KFŽ FBP
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc
2018
2022Všeobecné výzvyKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
FBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)2017
2018
Bilaterálna spoluprácaE. Tvrdá
KFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Bajčan
KCH FBP
20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)
2018
2018
Bilaterálna spolupráca
P. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín
2015
2019
Všeobecné výzvyFBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)2012
2015
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020
--
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)
2018
2022Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)
2020
2024
Všeobecné výzvy
L. HlebaKMi FBP
Bacterial profiles of animal ejaculates and their impact on the structural integrity and functional activity of spermatozoa (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tvrdá
KFŽ FBP
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)
2017
2018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)
20052007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
20172021Všeobecné výzvy
KMi FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
20142015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
2015
2019Všeobecné výzvy
KCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020--CEEPUSDFBP FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)
2011
2014Erasmus (okrem mobilít)P. Chrenek
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. SlaninaKFŽ FBP
20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Slanina
KFŽ FBP
2020
2020
Akcia Rakúsko - Slovensko
A. KolesárováDFBP FBP
Centre of Excellence for European Food Environment and Health (621113-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-CoE)
2020
--
Jean MonnetA. Kolesárová
FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)J. Medo
KMi FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)2016
2018
Interreg Central Europe
KFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
2016
2018
OP Ľudské zdroje
FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
J. Golian
KHaBP FBP
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KHaBP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Bobková
KHaBP FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017
Všeobecné výzvyKFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Developing higher educatioN through establishing heAlth training center for transferring microarray Technology20182021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
V. Vietoris
KTKRP FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects
2019
2023
Horizont 2020
FBP
1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)
20122014
OP Výskum a inovácie
LN FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Tomáš
KCH FBP
Education on Bioeconomy. A European Perspective (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
20142014Small Grants STOP!!!KMi FBP
2019
2020
Horizont 2020
FBP
2020
2021
Horizont 2020
FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020
2023
Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Emerging food risks identification platform
2016
2016
Granty nadácií
A. Kolesárová
FBP
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)
20162018Interreg Central EuropeA. Kolesárová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. Capcarová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)
20142015
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
FBP
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FBP
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Capcarová
KFŽ FBP
FA1405 - Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production20142019COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Food, health and law2015
2015
Jean Monnet
CIP FEŠRR
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ČanigováKTKŽP FBP
Fostering university-enterprise cooperation for food industry development / FIDE
2019
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. KačániováKMi FBP
Fostering university-enterprise cooperation in the field of winemaking
20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKMi FBP
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)2017
2022
Všeobecné výzvy
R. ŽidekKHaBP FBP
2016
2020Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
J. Žiarovská
KGŠR FAPZ
Global Village of Science and Education
2020
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Gálová
KBaB FBP
2019
2020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
KBaB FBP
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.
2017
2018
Standard Grants STOP!!!
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
Tempus
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)
2013
2017
TempusCIP FEŠRR
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Árvay
KCH FBP
20192023Všeobecné výzvyJ. Vašíček
KBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)
2016
2018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)
2003
2006
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2018
Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro
20192019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadácií
KFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)
2007
2008
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)FBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
2020
--
Horizont 2020
KFŽ FBP
Innovation in Reproductive Science and Technology
2019
2021Erasmus Mundus
KFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Fikselová
KHaBP FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Hleba
KMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácie
J. Golian
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)
2020
2023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkKTKŽP FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
KBaB FBP
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. IvanišováKTKRP FBP
Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat (011UPJŠ-4/2014)20142016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
2016
2021
Všeobecné výzvy
P. Czako
KTKRP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
Integrated methodologies for the risk assessment of mycotoxin mixtures in food and feed (GP/EFSA/AFSCO/2016/01)2017
2018
Medzinárodné projekty (ostatné)FBP
2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KFŽ FBP
2018
--Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive20162017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Angelovičová
KHaBP FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
2015
2015
Erasmus Mundus
KFŽ FBP
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás20192019
Granty nadácií
KTKŽP FBP
20172018Bilaterálna spoluprácaV. Vietoris
KTKRP FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)
2015
2019
Všeobecné výzvy
S. JavorekováKMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMi FBP
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. LazorFBP
Krmivo ako prirodzený antioxidant v stabilizácii tukov hydinového mäsa. (1/0509/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
20192022
Bilaterálna spolupráca
P. Chrenek
KBaB FBP
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaB FBP
Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia. ( Rak/Špan/SR/07)
2007
2011
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
2017
2020
Všeobecné výzvy
KMO FEM
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Urminská
KBaB FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (302/05400)
2005
2005
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (UP3)2006
2006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
P. Massanyi
FBP
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied (009SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TvrdáKFŽ FBP
Local rabbits breeds - cultural heritage within "functional food" idea (#21910116)
2019
--Visegrad GrantsR. ŽidekKHaBP FBP
Local rabbits breeds – treasure within “functional food” idea. (21810168)
2019
2020Visegrad Grants
KHaBP FBP
20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ÁrvayKCH FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TvrdáKFŽ FBP
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Horská
KMO FEM
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)
2015
2019Všeobecné výzvyM. AngelovičováKHaBP FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KováčikKFŽ FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan
20132016TempusKMi FBP
Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)
2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. ZeleňákováKHaBP FBP
Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program (430-014SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmi a mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019
Všeobecné výzvy
M. Capcarová
KFŽ FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)20192023Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. Tokárová
KFŽ FBP
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi. (2/0109/19)20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽiarovskáKBaB FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
Ľ. BelejKHaBP FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
KCH FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Maková
KMi FBP
20172020
Horizont 2020
FBP
Mykotoxikologické hodnotenie kvality zŕn pšenice (Triticum aestivum) domáceho pôvodu s ohľadom na karcinogénne metabolity a ich producentov. (1/3456/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácieM. Fikselová
KHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III
2014
2015
OP Ľudské zdrojeKHaBP FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)20172020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 2622022011520112014
OP Výskum a inovácie
KMi FBP
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Čuboň
KTKŽP FBP
Nuevas estragedias reproductivas en la maduración ovocitaria y producción de embriones de alpaca in vitro
2019
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. MassanyiKFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MusilováKCH FBP
Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám. (1/4428/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
20182021
Všeobecné výzvy
P. ChrenekKBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
One Europe one food quality (Visegrad+)
2019
2020
Granty nadácií
KHaBP FBP
Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu. (1/0372/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. MuchováKTKRP FBP
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Vietoris
KTKRP FBP
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)2016
2017
Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”
2020--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2019-1-23970)20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe povinného predmetu Metódy mikrobiologického skúšania potravín (005SPU-4/2011)20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
FBP
2013
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
KMi FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TančinováKMi FBP
20152017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
KMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2009
2010
Bilaterálna spolupráca
FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
20122013Bilaterálna spoluprácaJ. MusilováKCH FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)
20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Potraviny, kvalita a bezpečnosť (419/2004)
20032005
Štátne objednávky výskumu a vývoja
Z. Gálová
FBP
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)
2016
2017
Horizont 2020
KMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP (198/05310)
2003
2004
FP6
FBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii (022SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu. (3/4032/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiFBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa (1/0897/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoFBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)
2013
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. Slanina
KFŽ FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)2016
2020
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Production of high added value bioactive animal feed ingredients by lactic fermentation of agrofarm biomass in combination with olive mill, winnery and dairy wastes
2015
2015Horizont 2020KFŽ FBP
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
20192021Granty nadácií
KFŽ FBP
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Realistic occurrence of mycotoxins in feed and food2016
2016
Granty nadácií
FBP
Renal disease in obesity and diabetes (OC-2019-1-24158)
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Rescate, proliferacion y diferenciación de células madre espermatogoniales de alpaca posdescongelamiento2017
2017
Granty nadáciíKFŽ FBP
Reshaping Food Quality Assessment in Central Asian Countries
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa
2016
2021Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Riešené úlohy z biochémie - vysokoškolská učebnica. (3/4036/06)
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthFBP
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZ FZKI
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
FBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (12/05400)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
FBP
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/2417/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiFBP
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov (1/0532/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. KačániováKMi FBP
Řízení procesů environmentální a ekonomické optimalizace chovu skotu v podmínkách ČR
2020
2023
Zmluva o dielo
KFŽ FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
2020
2023
OP Ľudské zdrojeJ. GolianKHaBP FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov (1/0804/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Ducková
KTKŽP FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKFŽ FBP
Sparking new life into food safety research: safe food for tomorrow (OC-2018-2-23478)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováFBP
Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (034SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík (SK-SRB-18-0038)
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
J. Árvay
KCH FBP
20202024
Všeobecné výzvy
E. TvrdáKFŽ FBP
Strategy for Internationalisation to Rapid Institutional Development in Uzbek Universities
20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. Kačániová
KMi FBP
Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region- Danube AgriFoodMaster2020
--
Erasmus MundusA. KolesárováDFBP FBP
Sustainable Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region - Danube AgriFood Master (DAFM)20152018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. KačániováFBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Synthesis, modeling, physico-chemical and biological properties of organic compounds and the corresponding metal complexes
20122014
Granty nadácií
KMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Štiepne produkty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych N-látok vo výžive zvierat a ľudí (21/05310)2003
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (025SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
TECHNOLOGIES DIVERSIFICATION SYSTEMS FOR ZERO-WASTE PROCESSING OF THE FRUIT INDUSTRY BY-PRODUCTS: FROM WASTE TO NEW VALUE
2020
--
Horizont 2020
M. FikselováKHaBP FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov (3/7382/09)20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
FBP
2019
2020Bilaterálna spoluprácaKTKŽP FBP
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Transcriptomic response of spermatozoa to oxidative stress (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadácií
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. FrančákováKTKRP FBP
20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)2017
2021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MakováKMi FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky. (3/4280/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (015SPU-4/2011)2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxe (036SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Učenie neučením20192019
Granty nadácií
KHaBP FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
S. KunováKHaBP FBP
Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie. (1/0280/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
VISEGRAD AGRICULTURE2015
2015
Standard Grants STOP!!!
KHaBP FBP
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)
2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia2015
2016
Bilaterálna spolupráca
KTKŽP FBP
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat (VEGA 1/0129/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)20162020Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek20162019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu (1/0484/17)20172018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kačániová
KMi FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
20142015
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
2017
2021Všeobecné výzvyKTKRP FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)
2009
2010
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianFBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20152019
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Lidiková
KCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
KCH FBP
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŽidekKHaBP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáKBaB FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaN. Lukáč
KFŽ FBP
Využitie bakteriálnych kultúr v procese výroby fermentovaných mäsových výrobkov
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
2008
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováFBP
Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín. (1/4436/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)
2016
2020Všeobecné výzvyT. Tóth
KCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)
2015
2019Všeobecné výzvy
KCH FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Ľ. BelejKHaBP FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík
2020
2022GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. HlebaKMi FBP
Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve (1/0282/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (1/0282/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. TančinováKMi FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
20192023Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.20202023Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)2016
2019
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
2017
2020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KHaBP FBP
20152019Všeobecné výzvyP. Zajác
KHaBP FBP
Wine production laboratory
2017
2018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou. (1/0410/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)
2020
2024Všeobecné výzvyS. Javoreková
KMi FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
20182019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KCH FBP
Získanie farebného (karoténového) koncentrátu z mrkvy a jeho overenie na dofarbovanie potravinárskych výrobkov. (708/05360)
2004
2005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyKMi FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdroje
KBaB FBP
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
1.4 Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách
2013
2015
OP Výskum a inovácie
FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
2018
2018
Small Grants STOP!!!KFŽ FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý