Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 407

Stav
NázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)
1999
2000Medzinárodné projekty (ostatné)
KBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
20152015
Granty nadácií
KHaBP FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. UrminskáFBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
20192020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Šnirc
KCH FBP
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. JamborCBF FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)
2016
2020
Všeobecné výzvyN. Lukáč
KFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. MassanyiKFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)
2017
2018Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)
2018
2018
Bilaterálna spolupráca
P. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín
20152019Všeobecné výzvyFBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
2012
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín (APVV-19-0180)
2020
2024Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)2020
2024
Všeobecné výzvyKMi FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu spermií (CRP ICGEB)
20212023
Granty nadácií
E. TvrdáKFŽ FBP
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
R. ŽidekKHaBP FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)
2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
2017
2021
Všeobecné výzvyKMi FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
20142015
Bilaterálna spolupráca
A. Vollmannová
KCH FBP
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)2015
2019
Všeobecné výzvyKCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020
--
CEEPUS
A. Kolesárová
DFBP FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2020
2020Akcia Rakúsko - SlovenskoA. Kolesárová
DFBP FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014
OP Výskum a inovácie
KBaB FBP
2020
2023
Jean Monnet
A. Kolesárová
FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
20162018
OP Ľudské zdroje
A. Kolesárová
FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kolesárová
KFŽ FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováKMi FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects
2019
2023
Horizont 2020V. VietorisFBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ValentKFŽ FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014OP Výskum a inovácieR. ŽidekLN FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2019
2020Horizont 2020
FBP
EIT Food RIS Consumer Engagement Labs
2020
2021
Horizont 2020
FBP
2020
2023
Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. JamborKFŽ FBP
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
2010
2011Bilaterálna spoluprácaM. Capcarová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)
2009
2010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)
2016
2018
Interreg Central Europe
A. KolesárováKFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)
20142015Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)
20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. ChrenekKBaB FBP
2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. Kolesárová
FBP
20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Kačániová
KMi FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Capcarová
KFŽ FBP
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
A. Vollmannová
KCH FBP
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
FBP
2017
2022
Všeobecné výzvy
R. ŽidekKHaBP FBP
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)2016
2020
Všeobecné výzvy
KVD FAPZ
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KGŠR FAPZ
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
Tempus
KFŽ FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Árvay
KCH FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Árvay
KCH FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)
2019
2023
Všeobecné výzvy
KBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. Kováčik
KFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)
2003
2006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov
2019
2020
Granty nadácií
P. Massanyi
KFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)20072008
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
2020--
Horizont 2020
A. KolesárováKFŽ FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Fikselová
KHaBP FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)
2020
2023Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. Golian
KHaBP FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)
20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Haščík
KTKŽP FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MakováKMi FBP
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie
2019
2021
Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Chrenek
KBaB FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Inovatívne balenia pre obehové a udržateľné zásobovacie reťazce potravín v budúcnosti
2020
--COST (European Cooperation in Science and Technology)T. JamborCBF FBP
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. HlebaKMi FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
2016
2021
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
INTEGRATED TRAINING PROGRAM AND SKILL DEVELOPMENT FOR EMERGING CHALLENGES IN FEED AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KFŽ FBP
2017
2018
Medzinárodné projekty (ostatné)
A. Kolesárová
FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov2018
--
Granty nadácií
FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2016
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku (NAWA 2018)2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovKBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)20212023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. Balážová
KBaB FBP
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
A. Kolesárová
KFŽ FBP
2015
2015
Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)
2019
2020
Granty nadáciíĽ. Belej
KHaBP FBP
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás
2019
2019
Granty nadácií
M. BobkoKTKŽP FBP
Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne. (SK-SRB-2016-0008)2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KTKRP FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)
2015
2019
Všeobecné výzvy
S. Javoreková
KMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMi FBP
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
2018
2021COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Krmivo ako prirodzený antioxidant v stabilizácii tukov hydinového mäsa. (1/0509/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
Kryokonzervácia živočíšnych genetických zdrojov slovenských plemien
2021
--
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. ChrenekKBaB FBP
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku (APVV-14-0043)2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. ChrenekKBaB FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva20192020
Bilaterálna spolupráca
J. GolianKHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020
Polish National Agency for Academic Exchange
KHaBP FBP
Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia. ( Rak/Špan/SR/07)
2007
2011
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. MassanyiFBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. Horská
KMO FEM
2017
2020
Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (302/05400)
2005
2005Inovácia a budovanie unikátnych pracovískFBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (UP3)
2006
2006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FBP
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBP
Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied (009SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)2019--Visegrad GrantsKHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)
2019
2020
Visegrad GrantsKHaBP FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Medzigeneračná akadémia v oblasti zručností: Základné zručnosti pre zmierňovanie krízy a posilnenie solidarity vo vidieckych a mestských oblastiach2020
--
EC Tender (Tender Európskej komisie)KHaBP FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. Tvrdá
KFŽ FBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Horská
KMO FEM
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. GálováKBaB FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20122014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KováčikKFŽ FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. Balážová
KBaB FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program (430-014SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KačániováFBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane2013
2016
Tempus
KMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)
2013
2016
Tempus
KMi FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení (1/0266/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému20192020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. Tokárová
KFŽ FBP
Molekulárna identifikácia, diferenciácia a charakteristika genotypov pšenice a jačmeňa z hľadiska ich genetickej diverzity (132/05310)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)
2020
2024
Všeobecné výzvy
M. CapcarováKFŽ FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU
2016
2020
Všeobecné výzvy
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MusilováKCH FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MakováKMi FBP
Mykotoxikologické hodnotenie kvality zŕn pšenice (Triticum aestivum) domáceho pôvodu s ohľadom na karcinogénne metabolity a ich producentov. (1/3456/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TančinováFBP
2017
2020
Horizont 2020
FBP
"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu". (OC-2018-2-23460 )
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácieM. FikselováKHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III20142015
OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. VollmannováKCH FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115
20112014OP Výskum a inovácieM. KačániováKMi FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro20192019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFŽ FBP
2018
2022Všeobecné výzvyKFŽ FBP
2019
2020Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou (1/0456/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám. (1/4428/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy (1/0679/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)2018
2021
Všeobecné výzvy
P. ChrenekKBaB FBP
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu. (1/0372/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.
20032005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKTKRP FBP
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií. (1/0360/09)20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Chrenek
KBaB FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
J. Medo
KMi FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016Všeobecné výzvyR. Židek
KHaBP FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite (OC-2018-2-23292)2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika
20162016Granty nadáciíA. Kolesárová
FBP
Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE
2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
M. Kačániová
KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe povinného predmetu Metódy mikrobiologického skúšania potravín (005SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)20132016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
KMi FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (015SPU-4/2015)20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Pokročilé školenie pre budúce výzvy v oblasti výživy pre starnúce zdravšie obyvateľstvo
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
Pokročilé vzdelávanie o budúcich výzvach v oblasti výživy a potravín pre starnutie zdravšej populácie.
2021--
Erasmus+ KA2 Európske univerzity
V. Vietoris
KTKRP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. VollmannováKCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsku a ich význam pre produkciu funkčných potravín (SK-SI-0008-08)
2009
2010
Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováFBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
J. Lidiková
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)
2012
2013Bilaterálna spoluprácaJ. Musilová
KCH FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
Potraviny, kvalita a bezpečnosť (419/2004)
2003
2005
Štátne objednávky výskumu a vývoja
FBP
Potraviny, zdravie a právo2015
2015
Jean Monnet
P. Schwarcz
CIP FEŠRR
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)
2016
2017Horizont 2020KMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP (198/05310)
2003
2004
FP6Z. Gálová
FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii (022SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Maková
KMi FBP
Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu. (3/4032/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
FBP
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoFBP
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
KCH FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)
2016
2020
Všeobecné výzvy
M. BartaKMi FBP
20192020Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals). (752/05400)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Capcarová
FBP
Protektívny účinok vitamínu C proti testikulárnej toxicite a karcinogenéze spôsobenej endokrinnými disruptormi (CRP/SVK18-02)
2019
2021Granty nadácií
KFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. BalážováKBaB FBP
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)KFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR
2020
2023
Zmluva o dielo
KFŽ FBP
2016
2021
Všeobecné výzvyKMi FBP
Riešené úlohy z biochémie - vysokoškolská učebnica. (3/4036/06)
20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZ FZKI
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (12/05400)2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/2417/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov (1/0532/11)
2011
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiFBP
Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KTKRP FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRM. Kačániová
KMi FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)20202023OP Ľudské zdrojeKHaBP FBP
Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov (1/0804/18)
2018
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)20052006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. Massanyi
FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)20052006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravinách
2016
2016
Granty nadácií
A. KolesárováFBP
[SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania2020
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KBaB FBP
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
FBP
20192019
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
Strategické využitie princípov syntetickej biológie pri včasnej detekcii a prevencii neprirodzenej kapacitácie spermií (APVV-19-0420)20202024
Všeobecné výzvy
E. TvrdáKFŽ FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov2012
2014
Granty nadáciíM. KačániováKMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Štiepne produkty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych N-látok vo výžive zvierat a ľudí (21/05310)
2003
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Urminská
FBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)20132017TempusCIP FEŠRR
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli (APVV-18-0331)
2019
2023
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny2017
2018
Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
Technológie spracovania surovín živočíšneho pôvodu - tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BobkoKTKŽP FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov (3/7382/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KTKŽP FBP
20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. Kňazovická
KTKŽP FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BullaKFŽ FBP
Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej Ázie
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
V. VietorisKTKRP FBP
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. Frančáková
KTKRP FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)
2017
2019
Granty nadácií
KFŽ FBP
Trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve, potravinárstve a technológie potravín v podunajskom regióne - - Danube AgriFood magisterský program (DAFM)
2015
2018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. KačániováFBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)2017
2021
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MarečekKTKRP FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky. (3/4280/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiFBP
Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (015SPU-4/2011)
20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Učenie neučením
2019
2019
Granty nadácií
R. ŽidekKHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KHaBP FBP
2020--Erasmus MundusA. Kolesárová
DFBP FBP
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
VISEGRAD AGRICULTURE
2015
2015
Standard Grants STOP!!!
Ľ. BelejKHaBP FBP
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
2015
2016Bilaterálna spoluprácaM. Čanigová
KTKŽP FBP
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat (VEGA 1/0129/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
20142014
Small Grants STOP!!!
KMi FBP
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KalafováKFŽ FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu (1/0484/17)
2017
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
KMi FBP
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)20092010
Bilaterálna spolupráca
N. LukáčKFŽ FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianFBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Židek
KHaBP FBP
2015
2015
Horizont 2020P. MassanyiKFŽ FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyT. Bojňanská
KTKRP FBP
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
20182022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Lidiková
KCH FBP
20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. ŽidekKHaBP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáKBaB FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)
2016
2018
Interreg Central Europe
A. KolesárováKFŽ FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Využitie bakteriálnych kultúr v procese výroby fermentovaných mäsových výrobkov
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Kročko
KTKŽP FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa20082008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín. (1/4436/07)
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)20162020Všeobecné výzvyKCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Ľ. Belej
KHaBP FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík20202022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KMi FBP
20192021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. BelejKHaBP FBP
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (1/0282/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
KMi FBP
Využitie trojstrannej interakcie medzi rastlinami, mikroorganizmami a článkonožcami na zlepšenie ochrany rastlín a ich produkcie
2014
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)KMi FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. Ivanišová
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)2019
2023
Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
2023
Všeobecné výzvy
V. VietorisKTKRP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)
2016
2019
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. Zajác
KHaBP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
P. ZajácKHaBP FBP
Wine production laboratory
2017
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiKFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení20172017Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. ChrenekKBaB FBP
20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)KMi FBP
2019
2022
Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou. (1/0410/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ČanigováFBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)
20202024Všeobecné výzvyS. Javoreková
KMi FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
20182019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBP
Získanie farebného (karoténového) koncentrátu z mrkvy a jeho overenie na dofarbovanie potravinárskych výrobkov. (708/05360)20042005GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. MarečekFBP
2016
2020
Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
20192023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdrojeKBaB FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
2017
2018Bilaterálna spoluprácaP. Chrenek
KBaB FBP
1.4 Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách
2013
2015OP Výskum a inovácieFBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
2018
2018
Small Grants STOP!!!
KFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý