Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 378

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)20172017KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGAL. MaršálkováKHaBP FBP
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)20072009VEGAD. UrminskáFBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.20192020GA SPUM. ŠnircKCH FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)20182021VEGAJ. VašíčekKBaB FBP
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPUP. MassanyiKFŽ FBP
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)20082010VEGAM. KačániováFBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)20112013VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)20122014VEGAD. BajčanKCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín20152019Všeobecné výzvyN. LukáčFBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)20122015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)20172021Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín (1/0246/18)20182020VEGAZ. GálováKBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ZajácKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)20152017KEGAJ. Maková
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách2020--Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019VEGAS. JavorekováKMi FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)20172018Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)20062008VEGAS. JavorekováKMi FBP
Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo2019--CEEPUSM. KačániováKMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)20052007KEGAS. JavorekováKMi FBP
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)20172021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018VEGAT. TóthKCH FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)20102014OP Výskum a inovácieD. UrminskáKBaB FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.20162018OP Ľudské zdrojeA. KolesárováFBP
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGAA. VollmannováKCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023VEGAA. BobkováKHaBP FBP
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)20202023VEGAS. JavorekováKMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGAM. KačániováKMi FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects2019--HorizontV. VietorisFBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGAM. ValentKFŽ FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)20162018VEGAS. JavorekováKMi FBP
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014OP Výskum a inovácieR. ŽidekLN FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)20082010VEGAJ. TomášKCH FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGAM. CapcarováKFŽ FBP
EIT Centrum pre potraviny20192020Granty nadáciíA. KolesárováFBP
EIT Food Hub20192020Horizont 2020 A. KolesárováFBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--Všeobecné výzvyA. AndrejiováKZ FZKI
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )20152018VEGAM. BartaKMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca2020--GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)20102011KEGAD. UrminskáFBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín (FA 1202)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami20162016VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Funkčné potraviny nového typu dizajnované pre osobitné výživové účely (APVV-15-0275)20162020Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)20092011VEGAZ. GálováFBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)20172022Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genetika a epigenetika produkcie ovčieho mlieka na Slovensku. (APVV-15-0072)20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Genomický a proteomický prístup k analýze vybraných potravinových zdrojov (1/0729/17)20172019VEGAZ. GálováKBaB FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)20172019VEGAT. TóthKCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)20172020VEGAJ. TomášKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)20192023Všeobecné výzvyJ. VašíčekKBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“2020--GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGAJ. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)20032006KEGAJ. TomášFBP
Chemické zloženie, antioxidačná kapacita a antimikrobiálny účinok liečivých rastlín (SK-SRB-2016-0026)20172018Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat20182020VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)20112013KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. (013SPU-4/2020)20202022KEGAS. JavorekováKMi FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)20072008MVTSP. MassanyiFBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)20192021VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)20192021KEGAM. FikselováKHaBP FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)20202022KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)20192021KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)20152017KEGAZ. GálováKBaB FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia (013SPU4/2012)20122014KEGAM. KačániováKMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)20082010KEGAS. JavorekováKMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGAT. TóthKCH FBP
Inovácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (027SPU-4/2019)20192021KEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)20162016KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020KEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)20162018KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch z oblasti mikrobiológie pre študijné programy Aplikovaná biológia a Agrobiotechnológie (014SPU-4/2017)20172019KEGAJ. MakováKMi FBP
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)20192020GA SPUM. TokárKTKRP FBP
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat (011UPJŠ-4/2014)20142016KEGAP. ChrenekKBaB FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018KEGAJ. BullaKFŽ FBP
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)20172019KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)20182020KEGAL. HlebaKMi FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)20182020KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)20162021Všeobecné výzvyP. CzakoKTKRP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)20202022KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách (GP/EFSA/AFSCO/2016/01)20172018Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)A. KolesárováFBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov2018--Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive20162017VEGAM. AngelovičováKHaBP FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)20202022KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku (NAWA 2018)20192020Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovZ. GálováKBaB FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)20152015Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)20192020Granty nadáciíĽ. BelejKHaBP FBP
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás2019--Granty nadáciíM. BobkoKTKŽP FBP
Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne. (SK-SRB-2016-0008)20172018Bilaterálna spoluprácaV. VietorisKTKRP FBP
Kompostovanie a vplyv aplikácie kompostu na kvalitu a zdravie pôdy v podmienkach začínajúcej biofarmy. (APVV-14-0546)20152019Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti2020--GA SPUZ. MaškováKMi FBP
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)20072009VEGAP. LazorFBP
Kontrola pre človeka patogénnych mikroorganizmov v systémoch rastlinnej produkcie (CA 16110 )20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov20192022Bilaterálna spoluprácaP. ChrenekKBaB FBP
Kryouchovávanie živočíšnych genetických zdrojov na Slovensku (APVV-14-0043)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ChrenekKBaB FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva20192020Bilaterálna spoluprácaJ. GolianKHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020MVTSM. FikselováKHaBP FBP
Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia. ( Rak/Špan/SR/07)20072011MVTSP. MassanyiFBP
Kvalita biologického materiálu pre účely kryouchovávania živočíšnych genetických zdrojov (1/0611/15)20152018VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie. (024SPU-4/2013)20132015KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (302/05400)20052005UPP. MassanyiFBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (UP3)20062006UPP. MassanyiFBP
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied (009SPU-4/2018)20182020KEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)2019--Visegrad GrantsR. ŽidekKHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)20192020Visegrad GrantsR. ŽidekKHaBP FBP
Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území (1/0591/18)20182021VEGAJ. ÁrvayKCH FBP
Medzigeneračný a medzikultúrny dialóg na zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva20202021Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)M. FikselováKHaBP FBP
"Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov". (OC-2018-2-23186)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)20082010KEGAE. HorskáKMO FEM
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)20122014KEGAZ. GálováKBaB FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)20152019Všeobecné výzvyM. AngelovičováKHaBP FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)20092011VEGAS. JavorekováKMi FBP
Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby (SK-PL-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)20192022VEGAJ. MedoKMi FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)19992001VEGAJ. TomášKCH FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)20122014KEGAJ. KováčikKFŽ FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách20152017KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)20102011KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program (430-014SPU-4/2010)20102011KEGAM. KačániováFBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane20132016TempusM. KačániováKMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)20132016TempusM. KačániováKMi FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení (1/0266/20)20202023VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)20192023Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému20192020GA SPUK. TokárováKFŽ FBP
Molekulárna identifikácia, diferenciácia a charakteristika genotypov pšenice a jačmeňa z hľadiska ich genetickej diverzity (132/05310)20032005VEGAZ. GálováFBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)20192022VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)20162018VEGAZ. GálováKBaB FBP
Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín. (1/0447/16)20162018VEGAZ. GálováKBaB FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)20202024Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi (2/0109/19)20192021VEGAJ. ŽiarovskáKBaB FBP
MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU20162020Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)20192022VEGAJ. MusilováKCH FBP
Multimediálna podpora a implementácia vedeckých poznatkov z oblasti analýz kvality a výroby mäsových výrobkov vo výučbe predmetov v študijných programoch Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín. (010SPU-4/2019)20192021KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)20162016KEGAJ. MakováKMi FBP
Mykotoxikologické hodnotenie kvality zŕn pšenice (Triticum aestivum) domáceho pôvodu s ohľadom na karcinogénne metabolity a ich producentov. (1/3456/06)20062008VEGAD. TančinováFBP
Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkov (H2020-SFS-2016-2017)20172020Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)A. KolesárováFBP
"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu". (OC-2018-2-23460 )20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK20102014OP Výskum a inovácieM. FikselováKHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III20142015OP Ľudské zdrojeJ. GolianKHaBP FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)20172019KEGAD. BajčanKCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)20172020VEGAA. VollmannováKCH FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 2622022011520112014OP Výskum a inovácieM. KačániováKMi FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro20192019MVTSP. MassanyiKFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)20182022Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov (SK-PL-18-0034)20192020Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou (1/0456/12)20122015VEGAJ. MusilováKCH FBP
Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám. (1/4428/07)20072009VEGAJ. MusilováFBP
Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy (1/0679/13)20132015VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)20182021Všeobecné výzvyP. ChrenekKBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)20192022VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu. (1/0372/09)20092011VEGAM. KačániováFBP
Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín. (1/0374/16)20172017VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií. (1/0360/09)20092011VEGAP. HaščíkFBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)20122014VEGAP. ChrenekKBaB FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)20162017Bilaterálna spoluprácaJ. MedoKMi FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite (OC-2018-2-23292)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika20162016Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe povinného predmetu Metódy mikrobiologického skúšania potravín (005SPU-4/2011)20112013KEGAD. TančinováFBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)20132016KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Mykológia a Potravinárska mykológia (KEGA 015SPU-4/2018)20182020KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (015SPU-4/2015)20152017KEGAD. TančinováKMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)20162018KEGAS. JavorekováKMi FBP
Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét (1/0476/13)20132015VEGAS. JavorekováKMi FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)20092011VEGAA. VollmannováKCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch s tradíciou pestovania na Slovensku a v Slovinsku a ich význam pre produkciu funkčných potravín (SK-SI-0008-08)20092010Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováFBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)20142015Bilaterálna spoluprácaJ. LidikováKCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. MusilováKCH FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)20202022VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Potraviny, kvalita a bezpečnosť (419/2004)20032005štátne objednávky výskumu a vývojaZ. GálováFBP
Potraviny, zdravie a právo20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)20162017HorizontM. KačániováKMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP (198/05310)20032004FP6Z. GálováFBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )20172019KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu. (3/4032/06)20062008KEGAP. MassanyiFBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa (1/0897/11)20112013VEGAM. KročkoFBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa20112013VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)20132015KEGAT. TóthKCH FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)20192020GA SPUT. SlaninaKFŽ FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)20162020Všeobecné výzvyM. BartaKMi FBP
Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu (SK-SRB-18-0030)20192020Bilaterálna spoluprácaT. TóthKCH FBP
Protektívne látky ovplyvňujúce vnútorné prostredie živočíchov (Protective substances effecting internal milieu of animals). (752/05400)20092010GA SPUM. CapcarováFBP
Protektívny účinok vitamínu C proti testikulárnej toxicite a karcinogenéze spôsobenej endokrinnými disruptormi (CRP/SVK18-02)20192021Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)20192020Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)20182020KEGAŽ. BalážováKBaB FBP
Renálne ochorenie pri obezite a cukrovke (OC-2018-2-23557)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR20202023Zmluva o dieloP. MassanyiKFŽ FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa20162021Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Riešené úlohy z biochémie - vysokoškolská učebnica. (3/4036/06)20062008KEGAT. TóthFBP
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGAA. HegedűsováKZ FZKI
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)20082010VEGAP. MassanyiFBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)20082010VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (12/05400)20032005VEGAP. MassanyiFBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)20052007VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/2417/05)20052007VEGAP. MassanyiFBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )20022004VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov (1/0532/11)20112014VEGAP. MassanyiFBP
Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaV. VietorisKTKRP FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. KačániováKMi FBP
Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov (1/0804/18)20182019VEGAV. DuckováKTKŽP FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)20052006MVTSP. MassanyiFBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)20052006MVTSP. MassanyiFBP
Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravinách20162016Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania20202021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. GálováKBaB FBP
Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (034SPU-4/2017)20172019KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Spustenie nového života do výskumu bezpečnosti potravín: bezpečné jedlo pre zajtrajšok (OC-2018-2-23478)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováFBP
Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík (SK-SRB-18-0038)20192019Bilaterálna spoluprácaJ. ÁrvayKCH FBP
Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
Strategické využitie princípov syntetickej biológie pri včasnej detekcii a prevencii neprirodzenej kapacitácie spermií (APVV-19-0420)20202024Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov20122014Granty nadáciíM. KačániováKMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Štiepne produkty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych N-látok vo výžive zvierat a ľudí (21/05310)20032004VEGAD. UrminskáFBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli (APVV-18-0331)20192023Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc v bunkovom modeli20202023VEGAM. KačániováKMi FBP
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny20172018Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)20182020KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Technológie spracovania surovín živočíšneho pôvodu - tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.20152016KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (025SPU-4/2019)20192021KEGAM. BobkoKTKŽP FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov (3/7382/09)20092011KEGAZ. GálováFBP
Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach (SK-PL-18-0057)20192020Bilaterálna spoluprácaV. KňazovickáKTKŽP FBP
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáKTKŽP FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)20112013VEGAJ. BullaKFŽ FBP
Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej Ázie20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváV. VietorisKTKRP FBP
Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. (003SPU-4/2018)20182020KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického20132015KEGAH. FrančákováKTKRP FBP
Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického (032SPU-4/2013)20132014KEGAH. FrančákováKTKRP FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve, potravinárstve a technológie potravín v podunajskom regióne - - Danube AgriFood magisterský program (DAFM)20152018Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovM. KačániováFBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)20172021Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)20202022KEGAJ. MakováKMi FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)20162018KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)20102011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky. (3/4280/06)20062008KEGAP. MassanyiFBP
Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (015SPU-4/2011)20112013KEGAT. BojňanskáFBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)20202022KEGAZ. GálováKBaB FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)20172019KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice z predmetu Molekulárna biológia a inovácia praktických cvičení v súlade s požiadavkami praxe (036SPU-4/2019)20192021KEGAZ. GálováKBaB FBP
Učenie neučením20192019Granty nadáciíR. ŽidekKHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)20192020Bilaterálna spoluprácaS. KunováKHaBP FBP
Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie. (1/0280/17)20172019VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
VISEGRAD AGRICULTURE20152015Standard Grants STOP!!!Ľ. BelejKHaBP FBP
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)20072009KEGAD. TančinováFBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia20152016Bilaterálna spoluprácaM. ČanigováKTKŽP FBP
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat (VEGA 1/0129/13)20132015VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Vplyv dvoch rozdielnych kompostov a minerálneho hnojiva na vybrané pôdne vlastnosti.20142014Small Grants STOP!!!S. JavorekováKMi FBP
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)20162020Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek20162019VEGAA. KalafováKFŽ FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)20062008VEGAA. VollmannováKCH FBP
Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu (1/0484/17)20172018VEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)20142016VEGAM. KačániováKMi FBP
Vplyv rôznych foriem ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných metabolitov (1/0450/16)20162018VEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)20172021Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)20092010Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)20162018KEGAJ. MusilováKCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)20122015VEGAJ. TomášKCH FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAJ. GolianFBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (3/7255/09)20092011KEGAR. ŽidekKHaBP FBP
Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmi20152015HorizontP. MassanyiKFŽ FBP
Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0460)20152019Všeobecné výzvyT. BojňanskáKTKRP FBP
Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi. (VEGA 1/0290/14)20142016VEGAJ. LidikováKCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGAJ. LidikováKCH FBP
Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok (1/0177/17)20172020VEGAJ. MusilováKCH FBP
Výskum zaťaženosti poľných a lesných ekosystémov ortuťou v oblastiach s antropogénnou kontamináciou abiotických zložiek a hodnotenie rizika jej vstupu po potravového reťazca človeka (1/0630/13)20132015VEGAT. TóthKCH FBP
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)20112013VEGAR. ŽidekKHaBP FBP
Vytvorenie nového predmetu Environmentálna biotechnológia a tvorba novej modernej vysokoškolskej učebnice Environmentálna biotechnológia pre podporu rozvoja študijného programu Agrobiotechnológie v súvislosti s požiadavkami praxe. (030SPU-4-2019)20192021KEGAD. UrminskáKBaB FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa20082008GA SPUM. ChňapekKBaB FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa. (1/3474/06)20062008VEGAZ. GálováFBP
Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín. (1/4436/07)20072009VEGAT. BojňanskáFBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov (APVV-15-0285)20162020Všeobecné výzvyT. TóthKCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)20152019Všeobecné výzvyT. TóthKCH FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci20162016GA SPUĽ. BelejKHaBP FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík20202022GA SPUL. HlebaKMi FBP
Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve (1/0282/19)20192021VEGAM. TokárKTKRP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.2020--VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca (2/0066/13)20132015VEGAZ. GálováKBaB FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)20162018VEGAĽ. BelejKHaBP FBP
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (1/0282/10)20102011VEGAT. BojňanskáFBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)2020--VEGAD. TančinováKMi FBP
Využitie trojstrannej interakcie medzi rastlinami, mikroorganizmami a článkonožcami na zlepšenie ochrany rastlín a ich produkcie20142019COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)20182021VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )20162018GA SPUE. IvanišováKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)20192023Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.2020--Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných prísad (SK-BY-RD-19-0014)20192022Bilaterálna spoluprácaM. KačániováKMi FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)20162019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka20172020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ZajácKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov (APVV-14-0328)20152019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Wine production laboratory20172018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)20182021VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení20172017Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Zdravá výživa zvierat prostredníctvom nanoherbalových aplikácií: skúmanie pomocou technológií omics ". (OC-2018-2-23424)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Zdraviu prospešný potenciál ovocných extraktov bohatých na polyfenoly20192022Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou. (1/0410/09)20092011VEGAM. ČanigováFBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)20202024Všeobecné výzvyS. JavorekováKMi FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.20182019GA SPUM. ŠnircKCH FBP
Získanie farebného (karoténového) koncentrátu z mrkvy a jeho overenie na dofarbovanie potravinárskych výrobkov. (708/05360)20042005GA SPUJ. MarečekFBP
Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky20162020Všeobecné výzvyM. KačániováKMi FBP
Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu (OC-2018-2-23601)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)20122013OP Ľudské zdrojeZ. GálováKBaB FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)20062008VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v sektore výroby potravín v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a potravinovej bezpečnosti (KA202-99ABBF20)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. KačániováKMi FBP
Živočíšne genetické zdroje in situ a ex situ (APVV SK-SRB-16-0005)20172018Bilaterálna spoluprácaP. ChrenekKBaB FBP
1.4 Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách20132015OP Výskum a inovácieN. LukáčFBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 201820182018Small Grants STOP!!!P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý