Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 404

Stav
Názov
OdDo
Druh
GarantPracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Agricultural and Biotechnological Training and Visitors Centre and Co-operation Network. (Phare ZZ 96.21.03.01)19992000
Medzinárodné projekty (ostatné)
D. UrminskáKBaB FBP
Agrobiotechnológie (Agrobiotechnology) - vysokoškolská učebnica a agrobiotechnologický výskum (KEGA)
20172017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
20152015
Granty nadácií
KHaBP FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. MaršálkováKHaBP FBP
Analýza bielkovinových determinant zrna cereálií a pseudocereálií spôsobujúcich celiakálne ochorenie ľudí. (1/4419/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KCH FBP
Analýza dopadu účinkov poľnohospodárskych xenobiotík a adaptogénov na reprodukčné procesy v podmienkach in vitro
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Jambor
CBF FBP
Analýza králičích kmeňových buniek ako potencionálny zdroj génovej rezervy (1/0160/18)
2018
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Vašíček
KBaB FBP
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)
2016
2020
Všeobecné výzvy
N. Lukáč
KFŽ FBP
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)
2018
2022
Všeobecné výzvy
V. VietorisKTKRP FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat
2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc20182022Všeobecné výzvyM. Kačániová
KMi FBP
Antimikrobiálna rezistencia črevnej mikroflóry zvierat vo vzťahu k potravinám. (2/0012/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
E. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Bajčan
KCH FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
20182018
Bilaterálna spolupráca
P. Massanyi
KFŽ FBP
Aplikácia a využiteľnosť biologicky aktívnych látok prírodného pôvodu v bioekonomike: stimulácia homeostázy, protektivita živých systémov, kvalita potravín
2015
2019Všeobecné výzvyN. LukáčFBP
Aplikácia biotechnologických metód za účelom zachovania živočíšnych genetických zdrojov (APVV-556-011)
2012
2015APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v asistovanej reprodukcii cicavcov (KEGA 015SPU-4/2021 )
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia embryotechnológií v živočíšnej a humánnej asistovanej reprodukcii (026SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)2017
2021
Všeobecné výzvy
Ľ. Belej
KHaBP FBP
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín
2020
--
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)
2018
2022
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)
2017
2021Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)
2020
--
Všeobecné výzvyKMi FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu spermií (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadácií
E. TvrdáKFŽ FBP
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Bioaktívne zložky ovocia pre bezpečné a zdraviu prospešné potraviny (SK-SRB-2016-0018)
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
2019
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)2005
2007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Biologická syntéza nanočastíc a perspektíva ich použitia v regulácii biotických škodcov lesa (APVV-16-0117)
2017
2021Všeobecné výzvyJ. MedoKMi FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
20152019Všeobecné výzvyKCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020
--CEEPUS
DFBP FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
20112014Erasmus (okrem mobilít)KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Slanina
KFŽ FBP
2020
2020
Akcia Rakúsko - Slovensko
DFBP FBP
Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie (ITMS26220120054)
2010
2014OP Výskum a inovácieKBaB FBP
2020
--
Jean Monnet
FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area.
2016
2018
OP Ľudské zdroje
FBP
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia genetickej variability obilnín molekulárnymi markermi (1/0513/13 )
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Determinácia produkcie a účinkov bioaktívnych látok baktérií podporujúcich rast rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve (1/0274/20)
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky (1/0411/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
KMi FBP
Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insects
2019
2023
Horizont 2020
FBP
1996
1998VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Haščík
KTKŽP FBP
Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov (26240220080)20122014
OP Výskum a inovácie
R. ŽidekLN FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
EIT Food Hub20192020Horizont 2020 A. KolesárováFBP
EIT Food RIS Consumer Engagement Labs20202021Horizont 2020 FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKZ FZKI
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
P. Massanyi
KFŽ FBP
2010
2011
Bilaterálna spoluprácaM. Capcarová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)
2016
2018
Interreg Central EuropeA. Kolesárová
KFŽ FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)
2014
2015Bilaterálna spoluprácaKMi FBP
Enzymológia pre agrobiotechnológov -- moderné vysokoškolské učebné texty, výkladový slovník a enzymologické laboratórium (334-013SPU-4/2010)
20102011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. UrminskáFBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FBP
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. KolesárováKFŽ FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. CapcarováKFŽ FBP
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. ČanigováKTKŽP FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií. (1/0471/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)2017
2022
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
20162020Všeobecné výzvyV. TančinKVD FAPZ
Genomicko-proteomická charakeristika významných potravinových zdrojov rastlín z hľadiska prípravy zdravých a bezpečných potravín (1/0291/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)20172018Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KGŠR FAPZ
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ÁrvayKCH FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Charakterizácia a kryouchovávanie nepreskúmaných hematopoietických kmeňových/progenitorových buniek slovenských plemien králika (APVV-18-0146)
2019
2023
Všeobecné výzvyKBaB FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty (104/05130)
20032006KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášFBP
2017
2018
Bilaterálna spoluprácaM. Kačániová
KMi FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro
20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. Jambor
KFŽ FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. Massanyi
KFŽ FBP
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie (026SPU-4/2021)
2021
2023KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)
20092011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov. (SK-MAD-00206)
2007
2008
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. MassanyiFBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks
2020
--
Horizont 2020
KFŽ FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FikselováKHaBP FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Hleba
KMi FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu Geneticky modifikované potraviny v súlade s požiadavkami praxe (021SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kačániová
KMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Haščík
KTKŽP FBP
Inovácia vzdelávania predmetu Biochemické technológie vo vzťahu k novému študijnému odboru a programu Agrobiotechnológie. (020SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. UrminskáKBaB FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
20192021
Erasmus Mundus
KFŽ FBP
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BullaKFŽ FBP
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Inovatívne prístupy vo výučbe predmetu „Biotechnológie mikroorganizmov“. (011SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Hleba
KMi FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiKFŽ FBP
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)2016
2021
Všeobecné výzvy
P. Czako
KTKRP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
INTEGRATED TRAINING PROGRAM AND SKILL DEVELOPMENT FOR EMERGING CHALLENGES IN FEED AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKFŽ FBP
Integrované metodiky hodnotenia rizík zmesí mykotoxínov v potravinách a krmivách (GP/EFSA/AFSCO/2016/01)2017
2018
Medzinárodné projekty (ostatné)
FBP
2018
--
Granty nadáciíA. Kolesárová
FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
2016
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. AngelovičováKHaBP FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2019
2020
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovZ. GálováKBaB FBP
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov (027SPU-4/2021)
20212023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
A. KolesárováKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)
2015
2015Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)
2019
2020Granty nadáciíĽ. BelejKHaBP FBP
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás
2019
2019
Granty nadáciíM. BobkoKTKŽP FBP
Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne. (SK-SRB-2016-0008)2017
2018
Bilaterálna spolupráca
V. VietorisKTKRP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KMi FBP
Kontaminácia prízemných vrstiev atmosféry polutantmi síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach hornej Nitry. (1/4435/07)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Kontrola pre človeka patogénnych mikroorganizmov v systémoch rastlinnej produkcie (CA 16110 )
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Krmivo ako prirodzený antioxidant v stabilizácii tukov hydinového mäsa. (1/0509/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. BobkováFBP
Kryokonzervácia genetického materiálu zo živočíšnych genetických zdrojov
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KBaB FBP
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRP. ChrenekKBaB FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)M. FikselováKHaBP FBP
Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia. ( Rak/Špan/SR/07)20072011MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ChrenekKBaB FBP
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)
2017
2020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (302/05400)20052005
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
FBP
Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. (UP3)
20062006
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
P. Massanyi
FBP
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TvrdáKFŽ FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)2019--Visegrad GrantsR. Židek
KHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)
2019
2020
Visegrad Grants
KHaBP FBP
Mapovanie rizikových prvkov v pôdach a v biote environmentálne zaťažených území (1/0591/18)2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
"Medzinárodné vzdelávanie a výskum biopodnikov". (OC-2018-2-23186)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Kačániová
KMi FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Merchandising a event marketing pre produkty pôdohospodárstva: rozvoj integrovanej výučby a tvorba multimediálnych didaktických pomôcok (3/6197/08)
2008
2010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMO FEM
Metódy a techniky génových manipulácií - moderné učebné texty a ich implementácia do novoakreditovaných študijných programov (031SPU-4/2011)
2012
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)2015
2019
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
Mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby (SK-PL-2015-0043)2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Medo
KMi FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
19992001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)20122014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Moderné vysokoškolské učebné texty pre biochémiu výživy a aplikácia najnovších laboratórnych metód stanovenia živín v potravinách2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ž. BalážováKBaB FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Modernizácia koncepcie výučby štátnicového predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve pre nový bakalársky študijný program (430-014SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováFBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)
2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019Všeobecné výzvyKFŽ FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KolesárováKFŽ FBP
20192023
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového láskavca (02/0041/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. GálováKBaB FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Gálová
KBaB FBP
2020
2024
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
20162020
Všeobecné výzvy
Ľ. BelejKHaBP FBP
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MusilováKCH FBP
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Maková
KMi FBP
Mykotoxikologické hodnotenie kvality zŕn pšenice (Triticum aestivum) domáceho pôvodu s ohľadom na karcinogénne metabolity a ich producentov. (1/3456/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Mykotoxíny v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu: ich výskyt z farmy na vidličku a odstránenie toxických účinkov (H2020-SFS-2016-2017)20172020
Horizont 2020
FBP
"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu". (OC-2018-2-23460 )
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácieM. FikselováKHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III
2014
2015
OP Ľudské zdrojeJ. GolianKHaBP FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 26220220115
2011
2014
OP Výskum a inovácieKMi FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro
2019
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)P. Massanyi
KFŽ FBP
2018
2022
Všeobecné výzvy
A. KolesárováKFŽ FBP
Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov (SK-PL-18-0034)2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KTKRP FBP
20122015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Obsahy ťažkých kovov vo vzťahu k prírodným organickým zlúčeninám. (1/4428/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Musilová
FBP
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Čanigová
KTKŽP FBP
Ochrana ohrozených slovenských plemien hospodárskych zvierat v podmienkach ex situ (APVV-17-0124)
2018
2021Všeobecné výzvyP. ChrenekKBaB FBP
Ochrana vybraných slovenských plemien v podmienkach in vitro (1/0049/19)
2019
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Optimalizácia klasických a screeningových mikrobiologických metód pri laboratórnom vyšetrení potravín živočíšneho pôvodu. (1/0372/09)
20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Overenie účinku probiotík na mäsovú úžitkovosť, histologickú, histochemickú a technologickú kvalitu mäsa kurčiat rôznych hybridných kombinácií. (1/0360/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkFBP
Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii (1/0415/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBaB FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)2016
2017
Bilaterálna spoluprácaJ. MedoKMi FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)
2013
2016
Všeobecné výzvy
R. ŽidekKHaBP FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”2020--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
2020
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)KFŽ FBP
Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite (OC-2018-2-23292)
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Platforma pre rozvijajuce sa potravinove rizika
2016
2016
Granty nadáciíA. KolesárováFBP
Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
M. Kačániová
KMi FBP
Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe povinného predmetu Metódy mikrobiologického skúšania potravín (005SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)
2013
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
KMi FBP
20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (015SPU-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. TančinováKMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Pokročilé vzdelávanie o budúcich výzvach v oblasti výživy a potravín pre starnutie zdravšej populácie.
2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzity
KTKRP FBP
Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét (1/0476/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20092010Bilaterálna spoluprácaFBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)
2012
2013
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
Potraviny, kvalita a bezpečnosť (419/2004)
2003
2005
Štátne objednávky výskumu a vývoja
Z. Gálová
FBP
Potraviny, zdravie a právo
2015
2015Jean MonnetCIP FEŠRR
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)2016
2017
Horizont 2020
KMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Prepojenie asociovaných kandidátskych krajín a štátov EÚ potravinárskeho sektoru z hľadiska vyššej účasti v rieš. proj. 6RP (198/05310)
2003
2004
FP6
Z. Gálová
FBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. ZeleňákováKHaBP FBP
Príprava didaktických prostriedkov pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii (022SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu. (3/4032/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa (1/0897/11)20112013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kročko
FBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
2013
2015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
T. Slanina
KFŽ FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)
2016
2020
Všeobecné výzvy
M. BartaKMi FBP
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
20092010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
FBP
Protektívny účinok vitamínu C proti testikulárnej toxicite a karcinogenéze spôsobenej endokrinnými disruptormi (CRP/SVK18-02)
2019
2021
Granty nadácií
E. TvrdáKFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Rastlinné biotechnológie – moderné učebné texty a inovované metodiky praktických cvičení v zmysle požiadaviek praxe (025SPU-4/2018)
2018
2020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ž. Balážová
KBaB FBP
Renal disease in obesity and diabetes (OC-2019-1-24158)
2020
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research20202023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR
2020
2023Zmluva o dielo
KFŽ FBP
Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa2016
2021
Všeobecné výzvyL. Hleba
KMi FBP
Riešené úlohy z biochémie - vysokoškolská učebnica. (3/4036/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. HegedűsováKZ FZKI
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiFBP
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (12/05400)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
FBP
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/2417/05)
2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov (1/0532/11)
2011
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KTKRP FBP
Rýchla detekcia patogénnych baktérií v potravinárskej praxi (VMSP-P-0111-09 )
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKMi FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
20202023OP Ľudské zdrojeJ. Golian
KHaBP FBP
Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov (1/0804/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
FBP
Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro. (253/05400)
2005
2006
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
P. Massanyi
FBP
Skutočný výskyt mykotoxinov v krmivách a potravinách
2016
2016
Granty nadácií
FBP
[SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKFŽ FBP
Spolupráca v oblasti výskumu a vzdelávania
2020
2021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Gálová
KBaB FBP
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Kolesárová
FBP
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
J. ÁrvayKCH FBP
Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMi FBP
2020
2024
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov
2012
2014Granty nadáciíM. KačániováKMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Štiepne produkty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych N-látok vo výžive zvierat a ľudí (21/05310)
2003
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Urminská
FBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)
20132017TempusCIP FEŠRR
2019
2023Všeobecné výzvyKMi FBP
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny20172018
Standard Grants STOP!!!
KFŽ FBP
Technologické diverzifikačné systémy pre bezodpadové spracovanie vedľajších výrobných zvyškov z ovocia: od odpadu k novej hodnote2020
--
Horizont 2020 M. Fikselová
KHaBP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mareček
KTKRP FBP
Technológie spracovania surovín živočíšneho pôvodu - tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.20152016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KročkoKTKŽP FBP
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BobkoKTKŽP FBP
Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania poľnohospodárskych inžinierov (3/7382/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach (SK-PL-18-0057)2019
2020
Bilaterálna spoluprácaV. Kňazovická
KTKŽP FBP
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. BullaKFŽ FBP
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. (003SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Vietoris
KTKRP FBP
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického (032SPU-4/2013)20132014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. FrančákováKTKRP FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)
2017
2019
Granty nadáciíE. Tvrdá
KFŽ FBP
Trvalo udržateľný rozvoj v poľnohospodárstve, potravinárstve a technológie potravín v podunajskom regióne - - Danube AgriFood magisterský program (DAFM)20152018
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
M. Kačániová
FBP
2017
2021
Všeobecné výzvyM. Kačániová
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MarečekKTKRP FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky. (3/4280/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba multimediálnej učebnice štátnicového predmetu Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu (015SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice a inovácia praktických cvičení z predmetu Molekulárna biológia (025SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Gálová
KBaB FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Učenie neučením2019
2019
Granty nadácií
KHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaS. Kunová
KHaBP FBP
Udržateľnosť v poľnohospodárstve, produkcii potravín a potravinárskych technológiách v dunajskom regióne - Danube AgriFoodMaster
2020
--Erasmus MundusDFBP FBP
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
B. GálikKVZ FAPZ
VISEGRAD AGRICULTURE20152015
Standard Grants STOP!!!
KHaBP FBP
Vláknité mikroskopické huby významné vo výučbe predmetov z oblasti potravinárstva a biotechnológie. (3/5080/07)
2007
2009KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. Tančinová
FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia
2015
2016
Bilaterálna spoluprácaM. Čanigová
KTKŽP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Haščík
KTKŽP FBP
Vplyv dvoch rozdielnych kompostov a minerálneho hnojiva na vybrané pôdne vlastnosti.
2014
2014
Small Grants STOP!!!
KMi FBP
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)2016
2020
Všeobecné výzvy
M. Capcarová
KFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KalafováKFŽ FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2017
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kačániová
KMi FBP
Vplyv rôznych foriem ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných metabolitov (1/0450/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
N. Lukáč
KFŽ FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)2017
2021
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
2009
2010
Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Musilová
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Tomáš
KCH FBP
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Židek
KHaBP FBP
Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmi20152015
Horizont 2020
KFŽ FBP
Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0460)2015
2019
Všeobecné výzvy
T. BojňanskáKTKRP FBP
20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Lidiková
KCH FBP
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok (1/0177/17)20172020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Musilová
KCH FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20112013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Urminská
KBaB FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)
2016
2018
Interreg Central Europe
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID20142015
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Využitie bakteriálnych kultúr v procese výroby fermentovaných mäsových výrobkov
2020
--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Kročko
KTKŽP FBP
Využitie bielkovinových a DNA markerov pri charakteristike genotypov pšenice a jačmeňa
2008
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBaB FBP
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)FBP
Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín. (1/4436/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Bojňanská
FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
T. TóthKCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)20152019
Všeobecné výzvy
T. Tóth
KCH FBP
20162016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KHaBP FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík
2020
2022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
L. Hleba
KMi FBP
Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve (1/0282/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.
20202023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBaB FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami (1/0282/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
Využitie trojstrannej interakcie medzi rastlinami, mikroorganizmami a článkonožcami na zlepšenie ochrany rastlín a ich produkcie
20142019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. Medo
KMi FBP
20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. HaščíkKTKŽP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)
2019
2023Všeobecné výzvyKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
--
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)
2016
2019
Všeobecné výzvy
P. Zajác
KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. ZajácKHaBP FBP
2015
2019Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Wine production laboratory20172018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení
2017
2017
Granty nadácií
KFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. Chrenek
KBaB FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
2019
2022Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Zdroje kontaminácie mlieka a mliečnych výrobkov enterokokmi s antibiotickou rezistenciou. (1/0410/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)2020
2024
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.2018
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. Šnirc
KCH FBP
Získanie farebného (karoténového) koncentrátu z mrkvy a jeho overenie na dofarbovanie potravinárskych výrobkov. (708/05360)
2004
2005
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. MarečekFBP
2016
2020Všeobecné výzvyKMi FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti (ITMS kód: 26110230057)
2012
2013
OP Ľudské zdroje
KBaB FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
P. Chrenek
KBaB FBP
1.4 Aplikovaný výskum v experimentálnych biotechnológiách
2013
2015
OP Výskum a inovácieN. LukáčFBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
2018
2018Small Grants STOP!!!P. Massanyi
KFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý