Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 4

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku. (1/4422/07)20072009VEGAJ. GadušCVOZE TF
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (APVV VMSP-P-006309)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GadušCVOZE TF
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania (3/7248/09)20092011KEGAJ. GadušCVOZE TFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý