Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 4

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku. (1/4422/07)20072009VEGAJ. GadušCVOZE TF
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely (APVV VMSP-P-006309)20092011APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠJ. GadušCVOZE TF
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania (3/7248/09)20092011KEGAJ. GadušCVOZE TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý