Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 26

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky20162017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Kosiba
KDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. JanoškoKDaM TF
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TF
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KDaM TF
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov (029SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Jablonický
KDaM TF
Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. (028SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. HujoKDaM TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. (SK-PL-18-0041)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KDaM TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. JablonickýKDaM TF
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. Tkáč
KDaM TF
Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy. (3/6431/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2015
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jablonický
KDaM TF
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Tulík
KDaM TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
2015
2015
Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Hujo
KDaM TF
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. TkáčKDaM TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý