Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 26

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Aplikovaný výskum možnosti používania ekologických mazív v hydraulických obvodoch poľnohospodárskej techniky
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KDaM TF
20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. HujoKDaM TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
Hodnotenie alternatívnych palív z hľadiska filtrovateľnosti, technicko-exploatačných vlastností mobilnej techniky, chemických vlastností a emisií. (1/0697/12)20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TF
Laboratórne skúšky a analýzy ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike (09-GA SPU-17)
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Kosiba
KDaM TF
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. TkáčKDaM TF
Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora" (1/0532/14)
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Jablonický
KDaM TF
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)20092011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia. (SK-PL-18-0041)
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
Ľ. Hujo
KDaM TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jablonický
KDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. TkáčKDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike. (1/0464/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. TkáčKDaM TF
20082010KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Špecializované laboratórium hydraulických mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej mobilnej techniky (KEGA 019SPU-4/2015)2015
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Hujo
KDaM TF
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Jablonický
KDaM TF
2020
2021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. Tulík
KDaM TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Majdan
KDaM TF
Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov (SK-CZ-2013-0200)2015
2015
Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení (1/0337/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. HujoKDaM TF
Výskum využitia tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom sušiarenstve s posúdením ekologicko-technických dopadov. (1/0708/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KDaM TF
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý