Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 26

StavNázov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KDaM TF
Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike. (1/0155/18)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TF
20142016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jablonický
KDaM TF
Inovačné metódy výučby hydraulických mechanizmov
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Tkáč
KDaM TF
20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KDaM TF
Modernizácia laboratória tepelnej techniky a tvorba metodík experimentov (029SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. VitázekKDaM TF
Obsahová integrácia a diverzifijkácia vysokoškolského štúdia. (3/4087/06)20062008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Optimalizácia sústavy "spaľovací motor, prevodové ústrojenstvo a trojbodový záves traktora" (1/0532/14)20142014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Jablonický
KDaM TF
Praktické vyžitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. (028SPU-4/2019)20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Pružný výučbový systém vysokoškolského technického štúdia s odborným zameraním v oblasti Poľnohospodárska a lesnícka technika. (3/7294/09)2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
20192020Bilaterálna spoluprácaĽ. HujoKDaM TF
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v poľnohospodárskej a dopravnej technike pri aplikácii kondicionéru v palivách a v biopalivách získaných z poľnohospodárskej produkcie (1/0370/15)20152015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
Sledovanie vplyvu ekologických palív získaných z poľnohospodárskej produkcie a prímesí do uhľovodíkových palív na technické a ekologické parametre spaľovacích motorov používaných v poľnohospodárskej a dopravnej technike
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. TkáčKDaM TF
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. JanoškoKDaM TF
Špecializované laboratórium hydraulických mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej mobilnej techniky (KEGA 019SPU-4/2015)
2015
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. HujoKDaM TF
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jablonický
KDaM TF
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Tulík
KDaM TF
Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov (1/0724/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2015
2015
Bilaterálna spoluprácaP. FinduraKSaVB TF
Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických opatrení (1/0337/15)20152017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. VitázekKDaM TF
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. TkáčKDaM TF
Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie (1/0857/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KDaM TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý