Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 71

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture
2020
2020
Horizont 2020
KEAaI TF
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2016
2017
Všeobecné výzvy
L. Tóth
KEAaI TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain
2021
--Horizont 2020
KEAaI TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )
2013
2015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
2015
2016
Bilaterálna spolupráca
KEAaI TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)
2010
2013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)2010
2012
Leonardo da VinciZ. Palková
KEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
2012
2014Leonardo da Vinci
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Entering the Bio Based EconomY (2013-1-NL1-LEO05-12308)
2013
2015
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach
2018
2019
Štátne programy výskumu a vývoja
Z. PalkováKEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )
2015
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKKS TF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )
2019
2022
Horizont 2020
KEAaI TF
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2017
2022
OP Výskum a inovácie
Z. Palková
KEAaI TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciKEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Increasing Production and Quality with Modernization in Viticulture2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
2016
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation2019
2019
Horizont 2020KEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective20202020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. PalkováKEAaI TF
Intelligent precision FARMING might save the world
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector20202020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers (2012-1-MT1-LEO05-00789)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
20172019
Interreg Danube Transnational Programme
KEAaI TF
Modelovanie vybraných vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov a simulácia ich správania sa pri rôznych podmienkach zaťaženia2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KEAaI TF
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)20122012Standard Grants STOP!!!KEAaI TF
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" (041SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0804/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. CviklovičKEAaI TF
New Approach In Educational Technology (2019-1-SK01-KA201-060658)
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
New roots for vulnerable youth in European rural sector
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries
2008
2009
Standard Grants STOP!!!
KEAaI TF
Play with and learn coding in your own way
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
ReNEWable green energy curriculum for higher education in Europe
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming (597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ)
2018
2021
Erasmus+ KA3
KEAaI TF
Start up AgriFood Business
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Sustainable Smallholders EU2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Sustainable Soil Management
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
2017
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys2019
2019
Erasmus+ KA3 Z. PalkováKEAaI TF
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. Palková
KEAaI TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
20152015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Cviklovič
KEAaI TF
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Cviklovič
KEAaI TF
Výskum tribologických vlastností nových vysokotvrdých povlakov aplikovateľných v prevodových mechanizmoch poľnohospodárskej techniky (1/0236/21)
20212024VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)2019
2023
Všeobecné výzvy
M. HarničárováKEAaI TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)
2020
--
Všeobecné výzvy
M. Harničárová
KEAaI TF
V4-WB6 Incubator for Digital Farming (21810128)
2018
2019
Strategic Grants
KEAaI TF
Zero Waste circular economy in Europe
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Zvyšovanie úspor energie v poľnohospodárskych objektoch využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov. (1/4399/07)20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýKEAaI TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý