Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 71

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture
2020
2020
Horizont 2020
KEAaI TF
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)
2016
2017
Všeobecné výzvy
KEAaI TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain
2021
--
Horizont 2020 KEAaI TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
2015
2016Bilaterálna spolupráca
KEAaI TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)
2010
2013
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
2010
2012
Leonardo da Vinci
Z. Palková
KEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital
20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da Vinci
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)
2013
2015
Leonardo da Vinci
Z. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)
2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach
2018
2019
Štátne programy výskumu a vývoja
KEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )
20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )
2019
2022Horizont 2020Z. Palková
KEAaI TF
GReen Entrepreneurship Among youTh
2019
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
20172022OP Výskum a inovácieZ. Palková
KEAaI TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)
2010
2012
Leonardo da Vinci
Z. Palková
KEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)
2019
2021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Increasing Production and Quality with Modernization in Viticulture
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education
2019
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PapKEAaI TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation
2019
2019
Horizont 2020KEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective
2020
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Z. Palková
KEAaI TF
Intelligent precision FARMING might save the world
2020
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools
2019
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)20182020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
2012
2014
Leonardo da Vinci
Z. Palková
2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme
KEAaI TF
Modelovanie vybraných vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov a simulácia ich správania sa pri rôznych podmienkach zaťaženia
2020--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. HarničárováKEAaI TF
Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0868/16)2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)
2012
2012
Standard Grants STOP!!!
KEAaI TF
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
20142016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
O. LukáčKEAaI TF
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. CviklovičKEAaI TF
New Approach In Educational Technology (2019-1-SK01-KA201-060658)
20192021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
New roots for vulnerable youth in European rural sector
2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries2008
2009
Standard Grants STOP!!!
KEAaI TF
Play with and learn coding in your own way
20202020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KKS TF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
ReNEWable green energy curriculum for higher education in Europe
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming (597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ)
2018
2021
Erasmus+ KA3
Z. PalkováKEAaI TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Start up AgriFood Business
2019
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Sustainable Smallholders EU
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Sustainable Soil Management
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
2017
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys
2019
2019
Erasmus+ KA3 Z. PalkováKEAaI TF
2017
2020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. Palková
KEAaI TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie (1/0517/15)2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. CviklovičKEAaI TF
20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KEAaI TF
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Cviklovič
KEAaI TF
Výskum tribologických vlastností nových vysokotvrdých povlakov aplikovateľných v prevodových mechanizmoch poľnohospodárskej techniky (1/0236/21)2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Harničárová
KEAaI TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)
20192023
Všeobecné výzvy
M. Harničárová
KEAaI TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)
2020--
Všeobecné výzvy
M. Harničárová
KEAaI TF
20182019Strategic GrantsZ. PalkováKEAaI TF
Zero Waste circular economy in Europe2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýKEAaI TFLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý