Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 81

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture
2020
2020
Horizont 2020
KEAaI TF
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
2016
2017
Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain
2021
--
Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. OlejárKEAaI TF
2015
2016
Bilaterálna spoluprácaZ. Palková
KEAaI TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)
2010
2012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da Vinci
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Creating Extensible Sustainable Development Strategies for Higher Education Institutions
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Development of environmental management course for the Aral Sea region
2021
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. Palková
KEAaI TF
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)2016
2017
CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)
2012
2014
Leonardo da Vinci
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)2013
2015
Leonardo da VinciZ. Palková
KEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach
2018
2019
Štátne programy výskumu a vývoja
KEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )
20152017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022Horizont 2020KEAaI TF
GReen Entrepreneurship Among youTh
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)
2010
2012
Leonardo da Vinci
KEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
20182020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Increasing Production and Quality with Modernization in Viticulture
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
20162016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEAaI TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation
20192019Horizont 2020Z. PalkováKEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Intelligent precision FARMING might save the world
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)
2018
2020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Let’s start to reduce Food Waste with our Food Concept
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
2012
2014
Leonardo da VinciZ. Palková
Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (DTP1-349-1.1 )
2017
2019
Interreg Danube Transnational Programme
Z. PalkováKEAaI TF
Modelovanie vybraných vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov a simulácia ich správania sa pri rôznych podmienkach zaťaženia
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KEAaI TF
Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0868/16)
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. CviklovičKEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)
2012
2012
Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s
20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" (041SPU-4/2014)
2014
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)O. Lukáč
KEAaI TF
Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0804/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Cviklovič
KEAaI TF
New Approach In Educational Technology (2019-1-SK01-KA201-060658)
2019
2021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. Palková
KEAaI TF
New roots for vulnerable youth in European rural sector
2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
20082009
Standard Grants STOP!!!
Z. Palková
KEAaI TF
Play with and learn coding in your own way
2020
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KKS TF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)
2016
2017
CEEPUS
KEAaI TF
ReNEWable green energy curriculum for higher education in Europe2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
SMART COMMUNITIES: Scanning abilities and skills for an integrated rural development
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. PalkováKEAaI TF
20182021Erasmus+ KA3 KEAaI TF
Smart Innovative Engineering for Smart Agriculture Modernization
2020
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníZ. Palková
KEAaI TF
2020
2020
Horizont 2020
KZSBT TF
Solid Urban and organic Waste from Agriculture as a way to quickly fulfil energy NEeds
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Start up AgriFood Business
2019
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Z. Palková
KEAaI TF
Start-up rural women
2019
--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy
2019
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Sustainable Smallholders EU2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
Sustainable Soil Management
2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Synergies Application System
2019--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
The Food Embassy
2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KEAaI TF
The Use of Technology in Agriculture
2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
2017
2019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKEAaI TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys
2019
2019
Erasmus+ KA3
Z. PalkováKEAaI TF
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KEAaI TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. PalkováKEAaI TF
20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Cviklovič
KEAaI TF
20182020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HrubýKEAaI TF
Výskum autonómnych identifikačných algoritmov a metód v diagnostike chorôb a škodcov v pestovaní ovocia s následným ošetrovaním pomocou autonómneho mobilného robota (1/0331/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. CviklovičKEAaI TF
Výskum tribologických vlastností nových vysokotvrdých povlakov aplikovateľných v prevodových mechanizmoch poľnohospodárskej techniky (1/0236/21)2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Harničárová
KEAaI TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)
2019
2023Všeobecné výzvy
KEAaI TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)
2020
--
Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
2018
2019
Strategic Grants
Z. Palková
KEAaI TF
Zero Waste circular economy in Europe
2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Hrubý
KEAaI TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý