Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 73

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Advanced Solutions and Pathways to De-fossilize Agriculture2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Agricultural Safety Through Lifelong Learning (2019-1-SK01-KA202-060645)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách (10-GA SPU-16)20162017Všeobecné výzvyL. TóthKEAaI TF
An innovative collaborative circular food system to reduce food waste and losses in the agri-food chain2021--Horizont 2020 Z. PalkováKEAaI TF
Analýza energetickej náročnosti chovu hydiny. (1/0483/13 )20132015VEGAM. OlejárKEAaI TF
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku (SK-SRB-2013-0039)20152016Bilaterálna spoluprácaZ. PalkováKEAaI TF
Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe (2010-1-NL1-LEO05-02663)20102013Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Benchmark of National Knowledge and Experiences to Improve Quality of Vocational Education in Renewable Energy Sector (2010-1-TR1-LEO04-15839 4)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Boosting Innovation in Education aNd REsearch oF Precision AgriculTure in Palestine (609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Clean Tech Employees and Students (2012-1-NL1-LEO05-08724 )20122014Leonardo da VinciZ. Palková
COaching for MEntor's and Teacher's Assistance20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Dairy herd mAnagement by utilization modern Sensor Technologies20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Development of environmental management course for the Aral Sea region2021--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Educational farms as an innovative way to diversify agricultural activities2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Empowering COmmunities by pushing FORward its HUman capital20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-05-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality (2012-1-GR1-LEO05-10057)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform (2018-3-HR01-KA205-060151)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Entering the Bio Based Economy (2013-1-NL1-LEO05-12308)20132015Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (2019-1-UK01-KA204-062106)2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Expertný systém pre podporu rozhodovania a manažmentu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu zo zameraním na pôdnu vlhkosť a závlahy v meniacich sa klimatických podmienkach20182019štátne programy výskumu a vývojaZ. PalkováKEAaI TF
Food Incubators Transforming Regions (2015-1-UK01-KA202-013692 )20152017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (818496 )20192022HorizontZ. PalkováKEAaI TF
GReen Entrepreneurship Among youTh20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému (313011B682)20172022OP Výskum a inovácieZ. PalkováKEAaI TF
Implementation of e-learning content for energy saving farm into vocational education (2010-1-SK1-LEO05-01561)20102012Leonardo da VinciZ. PalkováKEAaI TF
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality (2019-1-SK01-KA202-060790)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health (2018-SK1-KA204-046285)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Information Hub on Youth Digital Training and Education20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Innovation Management for Multifunctional Agriculture20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Inovácia SW a HW podpory výučby automatizácie technologických procesov v novom študijnom programe "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike". (024SPU-4/2016 )20162016KEGAM. PapKEAaI TF
Integrated PEST Management DECIsion Support System for Crop DEfence Optimisation20192019HorizontZ. PalkováKEAaI TF
Integrating Digital Literacy Education into Middle / High School Curriculum: Palestinian Perspective2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Intelligent precision FARMING might save the world2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Intensification of training on industrial pneumatic systems and their effectiveness by interactive tools20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Let's have fun with the business start-up (2018-1-SK01-KA202-046271)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-food Sector20202020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Mobile Web 2.0 e-Training for Vocational Education Trainers (2012-1-MT1-LEO05-00789)20122014Leonardo da VinciZ. Palková
Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy (DTP1-349-1.1 )20172019InterregZ. PalkováKEAaI TF
Modely riadiacich algoritmov autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0868/16)20162016VEGAV. CviklovičKEAaI TF
Modern Education in the Renewable Energies for the Visegrad region (21120011)20122012Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Moving Forward – An integrated European approach to NEET’s20192019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Multimediálna podpora ťažiskových predmetov nového inžinierskeho študijného programu "Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike" (041SPU-4/2014)20142016KEGAO. LukáčKEAaI TF
Navigačné algoritmy v riadení autonómnych mobilných robotov v rastlinnej výrobe (1/0804/17)20172019VEGAV. CviklovičKEAaI TF
New Approach In Educational Technology (2019-1-SK01-KA201-060658)20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
New roots for vulnerable youth in European rural sector2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries20082009Standard Grants STOP!!!Z. PalkováKEAaI TF
Play with and learn coding in your own way2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-08-1617)20162017CEEPUSZ. PalkováKEAaI TF
ReNEWable green energy curriculum for higher education in Europe2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
SMART COMMUNITIES: Scanning abilities and skills for an integrated rural development2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming (597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ)20182021Erasmus+ KA3Z. PalkováKEAaI TF
Smart Innovative Engineering for Smart Agriculture Modernization2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Solid Urban and organic Waste from Agriculture as a way to quickly fulfil energy NEeds2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Start up AgriFood Business2018--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Start-up rural women2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Synergies Application System2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
The Food Embassy2019--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
The Use of Technology in Agriculture2019--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Therapeutic effects of Apitherapy in Higher Education (2017-1-TR01-KA203-045990)20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváZ. PalkováKEAaI TF
Validate VET Learning practices trough Interactive Keys2019--Erasmus+ KA3Z. PalkováKEAaI TF
Virtual Reality as an innovative and immersive Learning tools for HEIs in Palestin (585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaZ. PalkováKEAaI TF
Vplyv externých faktorov na účinnosť fotovoltaického článku v reálnych podmienkach mikroregiónu Nitra (1/0696/11)20112013VEGAZ. PalkováKEAaI TF
Vplyv navigačných algoritmov dvojosích polohovacích fotovoltaických systémov na účinnosť premeny slnečnej energie (1/0517/15)20152015VEGAV. CviklovičKEAaI TF
Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe (1/0720/18)20182020VEGAD. HrubýKEAaI TF
Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe2018--VEGAD. HrubýKEAaI TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)20192023Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou (APVV-19-0526)2020--Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
V4-WB6 Incubator for Digital Farming (21810128)20182019Strategic GrantsZ. PalkováKEAaI TF
Zvyšovanie úspor energie v poľnohospodárskych objektoch využitím nízkopotenciálnych zdrojov a moderných riadiacich algoritmov. (1/4399/07)20072009VEGAD. HrubýKEAaI TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý