Katedra fyziky (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 31

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004VEGAV. VozárováKF TF
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)20162016Bilaterálna spoluprácaV. VozárováKF TF
Experimentálne metódy určenia vlhkosti a základných parametrov biologických a stavebných materiálov (SK-CZ-0121-11)20122013Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Foster Academic Excellence: master program in Environmental and biosocial climatology and monitoring (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Fruits and Vegetables Osmotic Drier Development (114-451-00565/2007)20072007Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra (VEGA)20192021VEGAĽ. KubíkKF TF
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)20132016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov a aplikácia fyzikálnych metód pri hodnotení špecifických ukazovateľov kvality poľnohospodárskych materiálov (1/0854/14)20142016VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky20172017VEGAZ. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Hodnotenie kvality vajec domácej hydiny v priebehu skladovania (SK-CZ-2013-0113)20142015Bilaterálna spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 1/0803/20)20202022VEGAZ. HlaváčováKF TF
Meranie a simulácia vplyvu fyzikálnych podmienok na biologický materiál (GA SPU I-98)19982000UPĽ. KubíkKF TF
Multimediálna učebnica fyziky pre technikov (017SPU-4/2017)20172019KEGAM. BožikováKF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy (031SPU-4/2016)20152018KEGAM. BožikováKF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy20162018KEGAM. BožikováKF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-00565/2010)20092010Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaZ. HlaváčováKF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-00627/2005)20052005Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Razvoj osmotske sušare za voće i povrće (114-451-01404/2006)20062006Bilaterálna spoluprácaĽ. KubíkKF TF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre (A-08-124-827-03)19861990štátne programy výskumu a vývojaĽ. KubíkKF TF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve (M - 3)19911993VEGAĽ. KubíkKF TF
Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu20172019GA SPUD. KunecováKF TF
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)20182020KEGAR. GálikKZSBT TF
Využitie fyzikálnych metód a analýz pri hodnotení vybraných technologických charakteristík ekologických a minerálnych mazív a ich vzájomná komparácia20192020GA SPUJ. CsillagKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín (1/0829/09)20092011VEGAV. VozárováKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností pri hodnotení kvality biomateriálov20182018VEGAZ. HlaváčováKF TF
Vývoj metód pre hodnotenie poľnohospodárskej techniky a materiálov z hľadiska technicko-ekologických požiadaviek (VEGA 1066/94)19941996VEGAĽ. KubíkKF TF
Vývoj metód pre hodnotenie vlastností poľnohospodárskych materiálov a ich interakcií s technickými prostriedkami (VEGA 1/4406/97)19971999VEGAĽ. KubíkKF TFLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý