Katedra fyziky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 31

StavNázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch (95/03180)20022004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VozárováKF TF
Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov (SK-PL-2015-0037)
2016
2016
Bilaterálna spolupráca
KF TF
2012
2013
Bilaterálna spolupráca
KF TF
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Kubík
KF TF
Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných parametrov kvality v poľnohospodárstve (1/0732/13)
20132016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti bio-materiálov ako kvalitatívne charakteristiky
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov (VEGA 1/7695/20 )2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Kubík
KF TF
20142015Bilaterálna spoluprácaKF TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. Kubík
KF TF
Kvalitatívne parametre biomateriálov (VEGA 1/0803/20)
20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
Meranie a simulácia vplyvu fyzikálnych podmienok na biologický materiál (GA SPU I-98)
1998
2000
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
Ľ. Kubík
KF TF
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Božiková
KF TF
Podpora akademickej excelentnosti : magisterský program v oblasti environmentálnej a biosociálnej klimatológie a monitorovania (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. RédlKKS TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKKS TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy (031SPU-4/2016)
2015
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Podpora obsahovej integrácie a internacionalizácie fyzikálneho vzdelávania študijnou literatúrou pre nové technicky zamerané študijné programy
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Rozvoj experimentálnych metód a prostriedkov pre ZVVP v Nitre (A-08-124-827-03)
19861990
Štátne programy výskumu a vývoja
Ľ. Kubík
KF TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie
2020
2020Horizont 2020
KZSBT TF
Systémy znižovania energetickej náročnosti techniky a technológií v poľnohospodárstve (M - 3)
19911993VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. KubíkKF TF
Termická analýza vybraných zložiek triedeného odpadu
20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KF TF
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZSBT TF
Výskum osmotického sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-01404/2006)
2006
2006
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Výskum osmotických sušiarní pre zeleninu a ovocie (114-451-00627/2005)
2005
2005
Bilaterálna spolupráca
KF TF
Využitie fyzikálnych metód a analýz pri hodnotení vybraných technologických charakteristík ekologických a minerálnych mazív a ich vzájomná komparácia
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KF TF
Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín (1/0829/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VozárováKF TF
Využitie fyzikálnych vlastností pri hodnotení kvality biomateriálov
2018
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. HlaváčováKF TF
Vývoj metód pre hodnotenie poľnohospodárskej techniky a materiálov z hľadiska technicko-ekologických požiadaviek (VEGA 1066/94)19941996VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KF TF
Vývoj metód pre hodnotenie vlastností poľnohospodárskych materiálov a ich interakcií s technickými prostriedkami (VEGA 1/4406/97)1997
1999
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. KubíkKF TF
Vývoj osmotickej sušiarne pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2010)
2009
2010Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KF TF
Vývoj sušiarní pre ovocie a zeleninu (114-451-00565/2007)20072007
Bilaterálna spolupráca
KF TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý