Katedra konštruovania strojov (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 23

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)
20082008
CEEPUS
J. Rédl
KKS TF
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
2008
2010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kučera
KKS TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Foster Academic Excellence: master program in Environmental and biosocial climatology and monitoring (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)
20202023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KKS TF
Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Rédl
KKS TF
20152015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Rusnák
KKS TF
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKS TF
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
F. Tóth
KKS TF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bošanský
KKS TF
Uplatnenie indikátorov hodnotenia vplyvu technológií obrábania pri priestorovej variabilite pôdnych vlastností. (1/0009/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi. (1/0008/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kadnár
KKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)
2018
2022
Všeobecné výzvy
J. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)2019
2023
Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
2020
2020
Všeobecné výzvy
KKS TF
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)2019
2023
Všeobecné výzvyM. Harničárová
KEAaI TF
Zvyšovanie agro-ekologickej bezpečnosti poľnohospodárskej mobilnej techniky (1/0524/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (SK/06/A/F/EX-602 4117)
20062007Leonardo da VinciKKS TFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý