Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 21

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)20112013VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu náhodného procesu zaťažovania na tribologické vlastnosti vybraných materiálov. (1/0712/08)20082010VEGAM. KučeraKKS TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu20172017VEGAM. KučeraKKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov (Projekt č. 026SPU-4/2016)20152015KEGAJ. RusnákKKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov20172017KEGAJ. RusnákKKS TF
Návrh a využitie meracích metód a prostriedkov pre určenie pôdnych vlastností pre presné hospodárenie. (1/3481/06)20062008VEGAJ. BajlaKKS TF
Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov (148/03110)20032005VEGAJ. RusnákKKS TF
Netradičné strešno-stropné konštrukcie účelových stavieb na báze plastov20092011VEGAD. PálešKKS TF
Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku (585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaJ. RédlKKS TF
Poľnohospodárstvo a životné prostredie v 21. storočí - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)20082008CEEPUSJ. RédlKKS TF
Sledovanie vlastností ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike počas laboratórnych experimetov (02-GASPU-2018)20192020GA SPUF. TóthKKS TF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)20152017VEGAM. BošanskýKKS TF
Uplatnenie indikátorov hodnotenia vplyvu technológií obrábania pri priestorovej variabilite pôdnych vlastností. (1/0009/09)20092011VEGAJ. BajlaKKS TF
Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi. (1/0008/09)20092011VEGAJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev20142014VEGAM. KadnárKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-17-0576)20182022Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-18-0045)20192023Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-19-0241)2020--Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
Výskum tribologických vlastností biologicky odbúrateľných olejov v oblasti klzných uložení so zameraním na poľnohospodársku techniku. (1/3480/06)20062008VEGAJ. RusnákKKS TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)20192023Všeobecné výzvyM. HarničárováKEAaI TF
Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (SK/06/A/F/EX-602 4117)20062007Leonardo da VinciJ. RédlKKS TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý