Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

Stav
Názov
OdDo
Druh
GarantPracovisko
Analýza procesov zaťažovania trecej dvojice v podmienkach experimentu a ich vplyv na vlastnosti vybraných materiálov (1/1064/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKS TF
Analýza vplyvu zaťažovacieho cyklu na degradáciu prvkov tribologického uzla v podmienkach experimentu
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Kombinované vzdelávanie vo výučbe technických predmetov (Projekt č. 026SPU-4/2016)2015
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov (148/03110)
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RusnákKKS TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. PálešKKS TF
Podpora akademickej excelentnosti : magisterský program v oblasti environmentálnej a biosociálnej klimatológie a monitorovania (618588-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. Rédl
KKS TF
20172020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
J. RédlKKS TF
Poľnohospodárstvo a životné prostredie v 21. storočí - @groen (CII-HU-0003-03-0708-M-19078)
2008
2008CEEPUSJ. Rédl
KKS TF
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)F. Tóth
KKS TF
Štúdium tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (1/0227/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BošanskýKKS TF
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi. (1/0008/09)
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKS TF
Výskum tribologických a ekologických charakteristík vybraných konštrukčných uzlov na báze tenkých kovových vrstiev2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKS TF
2018
2022
Všeobecné výzvy
KKS TF
2019
2023
Všeobecné výzvy
J. Rusnák
KKS TF
Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy (APVV-19-0241)
2020
2020Všeobecné výzvyJ. RusnákKKS TF
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Rusnák
KKS TF
Vysoko-nerovnovážne nanooxidy pripravené nekonvenčnými mechanochemickými metódami (APVV-18-0320)
20192023Všeobecné výzvyKEAaI TF
Zvyšovanie agro-ekologickej bezpečnosti poľnohospodárskej mobilnej techniky (1/0524/21)
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. RédlKKS TF
Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (SK/06/A/F/EX-602 4117)20062007Leonardo da Vinci
KKS TFLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý