Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 48

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žarnovský
KKaST TF
20162016Horizont 2020KKaST TF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)
20172019
Granty nadácií
J. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kotus
KKaST TF
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia študijných programov využitím nových metód vzdelávania a progresívnych výrobných technológií (003SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia vzdelávacieho procesu so zameraním na riadenie kvality, spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov v interakcii na požiadavky praxe (018SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. PrístavkaKKaST TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov
2016
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kotus
KKaST TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)TF
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Drlička
KKaST TF
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2021
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BujnaKKaST TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)
2013
2013
VTP (Vedecko-technické projekty)
KKaST TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre automobilovú a mobilnú techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0020/13)
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0715/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Korenko
TF
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)
20102012OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
2015
2018
Všeobecné výzvyI. Kováč
KKaST TF
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Technicko-ekonomická optimalizácia kvality povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach (1/0568/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
The impact of methods of application of agrochemicals on the quality of agricultural products
20192020Polish National Agency for Academic ExchangeKKaST TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
I. Kováč
KKaST TF
Vytvorenie všeobecnej metodiky pre zvýšenie kvality produktov vo výrobných organizáciách a jej praktické overenie v praxi
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Prístavka
KKaST TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. KováčKKaST TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Zlepšovanie kvality práce pôduspracujúcich nástrojov a ekológie poľnohospodárskych strojov20212023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
2012
2013
OP Ľudské zdroje
KKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kotus
KKaST TF
2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ČičoKKaST TF
20152015Small Grants STOP!!!J. ŽarnovskýKKaST TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý