Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 48

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KKaST TF
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia
20132013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kotus
KKaST TF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. Žitňanský
KKaST TF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ŽarnovskýKKaST TF
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Žarnovský
KKaST TF
Inovácia študijných programov využitím nových metód vzdelávania a progresívnych výrobných technológií (003SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia vzdelávacieho procesu so zameraním na riadenie kvality, spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov v interakcii na požiadavky praxe (018SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Prístavka
KKaST TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ČičoKKaST TF
2006
2008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Drlička
KKaST TF
Kvalita a bezpečnosť poľnohospodárskych strojov. (1/3482/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Hrubec
KKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)2000
2002
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Modelová automatická linka na triedenie tuhého komunálneho odpadu
2016
2016Horizont 2020V. KročkoKKaST TF
Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení (008TU Z-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BujnaKKaST TF
Objektivizácia parametrov nástrojov a metód pre zvýšenie kvality vyrábaných produktov zahrnutím ekonomických ukazovateľov (1/0122/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)
20132013
VTP (Vedecko-technické projekty)
KKaST TF
2013
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Korenko
TF
20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)TF
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie (1/4151/07)2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. MikušKKaST TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)2010
2012
OP Ľudské zdroje
KKaST TF
20152018Všeobecné výzvyKKaST TF
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Korenko
KKaST TF
20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom20152015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Vplyv metód aplikácie agrochemikálií na kvalitu poľnohospodárskych výrobkov
2019
2020
Polish National Agency for Academic Exchange
KKaST TF
Vytvorenie všeobecnej metodiky pre zvýšenie kvality produktov vo výrobných organizáciách a jej praktické overenie v praxi
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Zlepšovanie kvality práce pôduspracujúcich nástrojov a ekológie poľnohospodárskych strojov
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ČičoKKaST TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Čičo
KKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov
2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti ( ITMS 26110230057)
2012
2013OP Ľudské zdroje
KKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov
20142014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zvyšovanie kvality poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení. (1/0576/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20. Medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spoľahlivosť technických systémov"
2015
2015
Small Grants STOP!!!
KKaST TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý