Faculty of European Studies and Regional Development - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 299

State
Name
FromUntilTypeSupervisor
Department
Actual trends in regional and local economy
2017
2018
Standard Grants
DPA FESRD
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsA. Bandlerová
FESRD
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training20192021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
A. Bandlerová
FESRD
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness
2015
2016Standard GrantsDL FESRD
Agricultural and Environmental Policy of the EU (University book and e-learning systém in English) (025SPU-4/2015)
2014
2016
KEGA
P. Schwarcz
DEUP FESRD
Agricultural policy of EU
2014
2017
Jean Monnet
DEUP FESRD
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)
2009
2012
Jean MonnetDL FESRD
2020
2023
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
CIP FESRD
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
DRD FESRD
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)
2011
2011
Štátne objednávky výskumu a vývoja
M. Fáziková
DRD FESRD
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)
2015
2015
Zmluva o dielo
M. FázikováDRD FESRD
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)2019
2020
SUA Grant Agency
DEM FESRD
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)20192020Štátne objednávky výskumu a vývojaDPA FESRD
Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change (1/1170/11)
2011
2013VEGA
DPA FESRD
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change
20122016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DE FESRD
Baltic University Programme1995
2017
Granty nadácií
CIP FESRD
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)
2019
2019
Horizont 2020J. GadušDRBE FESRD
Bioenergy technologies in terms of environmental policy of the European Union and Slovakia (textbook) (007SPU-4/2019)2018
2021
KEGA
DRBE FESRD
Biological collections as tools for assesment of environmental changes (1/0599/19)
2019
2021
VEGA
M. EliašováDE FESRD
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)2010
2017
Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
20152015
Jean Monnet
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
2016
2016
Jean Monnet
DL FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
20172018
Jean Monnet
L. Palšová
FESRD
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )2018
2019
Jean MonnetL. PalšováDL FESRD
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)2015
2017
Granty nadáciíJ. GadušDRBE FESRD
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)
2018
2021
Jean Monnet
FESRD
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022
Jean Monnet
P. SchwarczCIP FESRD
Collaboration activities of the local govemments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV -14-0131)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DPA FESRD
Collaboration activities of the local self-governments and measuring their effectiveness and efficiency (APVV-15-0306)
2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. Balážová
DPA FESRD
2015
2018
Bilateral cooperation
A. BandlerováFESRD
2010
2011
Bilateral cooperation
Z. Jureková
DE FESRD
Comparative studies of adaptability and productivity of energy crops and plants grown on agricultural land of southern Slovakia and Serbia (SK - SRB-0029-09)
2010
2011APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVDE FESRD
Comprehensive research of non-food biomass production, biochemical and thermochemical conversion process (APVV-15-NEWPROJECT-8011)
2016
2020
General calls
J. GadušDRBE FESRD
20142017Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsFESRD
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption
2017
2017
Interreg
P. Otepka
DSD FESRD
Creation of modern textbooks in Slovak and English language for new study programs (024SPU-4/2017)20172019KEGA DPA FESRD
2016
2020
Horizont 2020
D. Húska
FESRD
2014
2017EuropeAidA. Bandlerová
FESRD
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST
2015
2016
Granty nadáciíDL FESRD
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020
D. HúskaDPA FESRD
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)
2017
2018
Standard Grants
M. Valach
DPA FESRD
Drivers of the Development of Rural Regions (1/0685/13)
20132015VEGA M. Fáziková
DRD FESRD
Dynamizating Youth for Social Innovation DYouth20152015
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition
2015
2016
Standard Grants
A. BandlerováDFESRD FESRD
Ecological determinants of life quality in rural areas (1/0869/10)2010
2011
VEGA
DE FESRD
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2018
2021
Jean Monnet
O. Beňuš
DL FESRD
20162016
Small Grants
FESRD
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)20162019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DL FESRD
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)DL FESRD
2013
2014
KEGA
DPA FESRD
Ecosystems and their effects - ecosystem services in rural landscape (1/0813/14)20142016VEGA DE FESRD
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
2006
2008VEGA
DPA FESRD
Effect of the support mechanisms of the Common Agricultural Policy on agricultural land market in Slovakia (1/0876/11)
2011
2013
VEGA I. Takáč
DEUP FESRD
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001
VEGA
P. Eliáš
DE FESRD
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
2010
2011
SUA Grant Agency
DL FESRD
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)
2008
2011
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
P. SchwarczDEUP FESRD
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)
20152018
Granty nadácií
FESRD
Energy policy in V4 countries in the field of renewable sources20152017
Strategic Grants
E. MarišováDL FESRD
2015
2018Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education P. SchwarczFESRD
20192022Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education P. SchwarczFESRD
Enhancing the efficiency of agricultural production in the Slovak Republic through the factors of production20172021General callsA. Bandlerová
DL FESRD
2017
2020
Jean Monnet
FESRD
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy20172017Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)
2017
2019
Grant Agency FESRD
DEM FESRD
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations20162018Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. MarišováDL FESRD
2016
2018Bilateral cooperationI. Takáč
DEUP FESRD
EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)2011
2014
Jean MonnetA. Bandlerová
DL FESRD
EU Approaches to Public Management
2016
2019
Jean MonnetM. Bumbalová
DPA FESRD
      EU Approaches to Public Management
20172019
Jean Monnet
DPA FESRD
EU Approaches towards Public Management
2015
2015
Jean MonnetM. Bumbalová
DPA FESRD
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2018
2021
Jean Monnet
DL FESRD
20132016
Jean Monnet
FESRD
EU Law on Sustainable and climate resilient agriculture after the European Green Deal (620734-EPP-1-2020-1-IT-EPPJMO-Module)
2020
2023
Jean MonnetFESRD
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)
2009
2010
Small Grants
DL FESRD
EU RYBA
2016
2016
Granty nadácií
M. CifraničDPA FESRD
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)
2017
2021
Horizont 2020FESRD
20182021
Horizont 2020
FESRD
2020
2023
Erasmus+ (others)
FESRD
2020
2023
Horizont 2020FESRD
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES
2006
2007Small GrantsE. Marišová
DL FESRD
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)
20192022Multilateral cooperationFESRD
20212026Horizont 2020A. BandlerováFESRD
20082012EU-US AtlantisFESRD
Evaluation of a fast growing tree plantation in relation to provisioning ecosystem services and changes of biodiversity of spontaneous vegetation (GA FEŠRR 2/2017)2017
2019
Grant Agency FESRD
DEM FESRD
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)
2017
2019
EC TenderZ. Bohátová
CIP FESRD
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership
20162019
EC Tender
I. Takáč
DEUP FESRD
Everyday Life in European Union: Increasement of living standards and human rights protection in EU (621346-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-MODULE)20202023
Jean Monnet
FESRD
Extension of the database alternative biomass sources suitable for biogas production (15/2019)
20202021
SUA Grant Agency
DRBE FESRD
Facilitation methodologies for innovative learning and teaching in Higher educational organizations2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsA. BandlerováFESRD
Financial relations in the context of the European law
2016
2019
Jean Monnet
DL FESRD
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)
2008
2011
Jean Monnet
P. SchwarczDEUP FESRD
Floodplain forests in the lower reaches of the Váh river and design of their revitalization (0756/06150)
20092010
SUA Grant Agency
DE FESRD
Food, health and law20152015
Jean Monnet
CIP FESRD
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20192022Jean MonnetFESRD
Food Quality for Europe (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)
2020
2023
Jean Monnet
A. Bandlerová
FESRD
20142015Small Grants
FESRD
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development
2016
2019
Granty nadácií
DEUP FESRD
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)
2007
2015Zmluva o dielo
DRBE FESRD
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu2007
2015
Zmluva o dielo
DRBE FESRD
Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions2018
2020
Horizont 2020M. Chreneková
FESRD
Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (COST Action CA18134 )2018
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DEM FESRD
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)
2013
2017Tempus Programme
CIP FESRD
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)2008
2010
VEGA DRD FESRD
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)
2013
2016
VEGA
DE FESRD
20202021InterregE. MarišováFESRD
Identification of a New Paradigm for Local, Participative and Sustainable Food Production Model
2015
2018Horizont 2020FESRD
20092010
Leonardo da Vinci
DL FESRD
Improving access to and use public sector information
2005
2007
Granty nadáciíE. Marišová
DL FESRD
2020
2025
Horizont 2020
K. MelichováFESRD
Influence of human and social capital on life quality in rural municipalities (1/0607/10)
20102011
VEGA
DRD FESRD
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law in Latin American Countries (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)2019
2022
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education A. Bandlerová
FESRD
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law World Wide (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
A. BandlerováFESRD
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agri-Environmental Law in Latin American Countries (618249-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)
2020
2023Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
FESRD
Innovation network towards inclusive, healthy and sustainable City Region Food Systems for all (101000711)20212026Horizont 2020K. MelichováFESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0489/17)
2017
2019
VEGA
D. Hanáčková
DPA FESRD
Innovative approaches in local self-government (1/0716/18)
2018
2020
VEGA
DPA FESRD
Innovative Approaches in Local Self-Government (5/2017)2017
2019
Grant Agency FESRD
D. Hanáčková
DPA FESRD
Innovative Aspects of International Vocational Training in Relation to Requirements of Labour Market
2014
2016
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
A. Bandlerová
FESRD
Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Fehér
DSD FESRD
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)
2015
2017
VEGA
E. BalážováDPA FESRD
Inovative bussiness models in rural regions (1/0687/19)
2018
2021
VEGA
DRD FESRD
Institutional environment as a vehicle of development policies in least developed districts (1/0789/18)
2018
2020
VEGA DRD FESRD
Integrated courses for local economic development (042SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA
DRD FESRD
Integrated Drought Management Peogramme
2013
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
P. Bielek
DSD FESRD
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016
VEGA
J. JarábkováDRD FESRD
20102010
Erasmus (excluding mobilities)
DSD FESRD
20112011Erasmus (excluding mobilities)DSD FESRD
Inter-municipal cooperation in the Slovak republic and its positive externalities (1/0049/21)
2021
2023
VEGA
M. Valach
DPA FESRD
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)
2005
2007
KEGA P. Fekete
DEUP FESRD
2004
2010Erasmus MundusA. Bandlerová
FESRD
2010
2015
Erasmus Mundus
A. BandlerováFESRD
International Master of Science in Rural Development (159611-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA1-EPQR)
2015
2019
Erasmus+ KA1 Mobility of individualsA. BandlerováFESRD
International Master of Science in Rural Development20182021Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
FESRD
International Master of Science in Rural Development (610590-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB)
2019
2022
Erasmus+ KA1 Mobility of individuals
A. Bandlerová
FESRD
International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries (561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP)
2015
2019
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
DFESRD FESRD
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning20142014Standard GrantsL. Palšová
DL FESRD
20102013Jean MonnetJ. LazíkováDL FESRD
Komplex optimization of the production process and biochemical conversion of non-good biomass (APVV-14-0488)
2015
2018
General calls
DRBE FESRD
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)2015
2017
VEGA P. Otepka
DSD FESRD
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)
2010
2010
EC TenderM. Chreneková
DRD FESRD
Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ zo štátneho rozpočtu (420/2017/SPU)20172018Zmluva o dielo
DFESRD FESRD
2011
2014
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDRD FESRD
Kvantifikácia biomasy a bilancie energie u rýchlorastúcich drevín a energetických rastlín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/4416/07)2007
2009
VEGA DSD FESRD
Laying the Foundations for the Development of PhD Programs on Circular Economy
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)
2012
2013
Jean MonnetĽ. Rumanovská
DEUP FESRD
Legal and economic aspects of association of agricultural producers in the world2019
2020
Other international projectsJ. Lazíková
DL FESRD
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)
2015
2017
VEGA E. Marišová
DL FESRD
Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups (21730313)
2018
2018
Standard GrantsDL FESRD
Localization factors and their impact on the spatial distribution of small and medium-sized enterprises (SMEs) on the example of Slovakia and Czech Republic (1/0375/17)
2017
2018
VEGA
Z. IlkováDL FESRD
2016
2018
KEGA
DPA FESRD
2015
2017
KEGA M. Valach
DPA FESRD
Management Tool to Improve and Protect European Rural Regions2017
2021
InterregA. BandlerováFESRD
Management Tool to Improve and Protect European Rural Regions (PGI05436)2018
2022
InterregFESRD
Mapping and foresight of agricultural and food research capacity
2006
2007
FP6
DL FESRD
Methanisation.
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
2009
2010Štátne objednávky výskumu a vývojaDRD FESRD
Model development for faster response of high education institutions towards market needs20162019Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education E. MarišováCIP FESRD
Modelling of biomass production and conversion of selected energy plants to biofuels of the first and second generation in conditions of actuall climate change (1/0775/17)
2017
2020
VEGA
P. OtepkaDSD FESRD
Modelling of growth of perenniall grasses growing on climatic conditions of southern Slovakia (1/1220/12)
2012
2014
VEGA
DE FESRD
Models of social agriculture as an instrument of support to inclusive growth (1/0650/20)
20202022VEGA DRD FESRD
Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MSCF-CT-2005-029522)
2006
2010FP6DL FESRD
Modernizácia miestnej územnej samosprávy
2019
2021
OP Ľudské zdrojeDRD FESRD
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019Zmluva o dieloJ. Jarábková
DRD FESRD
MSc Program for AgriculturalEngineers in Agrarian Industry of Uzbekistan20152017Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
FESRD
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
2015
2017
Granty nadácií
DRD FESRD
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)
2010
2011
VEGA B. ŠiškaDE FESRD
New approaches to teaching local economic and social development (047SPU-4/2018)
20182020KEGA DRD FESRD
2012
2015Leonardo da Vinci
CIP FESRD
New Paradigms of Public Administration Performance in V4 Countries
2014
2017
Granty nadácií
E. MarišováDL FESRD
New relationships between producers and consumers of agricultural commodities in metropolitan territories2016
2016
Bilateral cooperationM. FázikováDRD FESRD
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)
20142016VEGA
DL FESRD
On-Line Education for Sustainable Development20162018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
20172020
SUA Grant Agency
R. KrajčírováDA FEM
Optimization of spatial performance of municipalities' competences
2016
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRDL FESRD
2012
2013
Small Grants
DSD FESRD
Phytoextraction of risk elements from soil substrates by selected fast-growing energy plants and their production and energy potential (1/0680/19)
2019
2021
VEGA
M. HauptvoglDSD FESRD
Phytoextraction of risk elements from soil substrates by selected fast-growing energy plants and their production and energy potential (1/0420/20)
2020
2022
VEGA M. Hauptvogl
DEM FESRD
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)
2006
2008
VEGA
DL FESRD
2019
2024
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DEM FESRD
Potravové preferencie škodcov repy cukrovej (Beta vulgaris provar. Altissima) - nosánika Lixus subtilis (Coleoptera: Curculionidae) a štítnatca Cassida nebulosa (Coleoptera: Chrysomelidae). (721/06160)
2006
2006
SUA Grant Agency
FESRD
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)
20182018Štátne objednávky výskumu a vývojaDPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities2014
2016
VEGA
V. Papcunová
DPA FESRD
Principles of fiscal equivalence in relation to transfered competancies from state to municipalities2014
2016
VEGA V. PapcunováDPA FESRD
2018
2018
Granty nadáciíFESRD
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)
2010
2011
VEGA
M. DemoDSD FESRD
Promotion of the use of energy from renewable sources in Central Europe
2015
2017
Strategic GrantsFESRD
Promotion to regional bioenergy initiatives -- PromoBio
20112014EC Tender
DSD FESRD
Putting Halophytes to Work - From Genes to Ecosystems (FA0901 219/09)
2009
2014
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DSD FESRD
Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU (621119-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
20202021
Jean Monnet
A. Bandlerová
FESRD
Quantification of selected indicators of main ecosystem services provides by representative grasslands for setting policy target and strategies at the benefit of the Slovak society (APVV-18-0235)
2019
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRB. ŠiškaDE FESRD
Reform and modernization of agronomy curriculum to enhance the sustainable development and Food production of Western Balkan rural areas
2016
2016
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
A. Bandlerová
CIP FESRD
20172020
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
A. Bandlerová
FESRD
2017
2021
Interreg EuropeFESRD
Regional climate change impact on some ecosystem services in cultural country
20212024
VEGA
B. Šiška
DEM FESRD
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DRD FESRD
Regional dynamics of settlement development in Slovakia (1/0092/21)2021
--
VEGA M. MarišDRD FESRD
Regional, Green and Sustainable Tourism to Maintain Land Protection (REGTOUR)
20172017
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)
20082010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. FázikováDRD FESRD
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska
2016
2017
SUA Grant Agency
K. Mandalová
DL FESRD
Research of alternative input materials for biogas station Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)2018
2018
Zmluva o dieloJ. GadušDRBE FESRD
Research of production characteristics and biomass conversion modelling of selected energy woody plants and herbs to biofuels of the first and second generation in conditions of ongoing climate change (1/0738/16)
2016
2019
VEGA
P. OtepkaDSD FESRD
20122013Bilateral cooperationJ. Gaduš
CVOZE TF
Research on the effect of ultrasound on pretreatment of biomass for the biogas production (90/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
J. GadušDRBE FESRD
Response of ecosystem services of grape growing country to climate change regional impact - change of fuctions to adaptation potential (1/0767/17)
2017
2020
VEGA B. ŠiškaDEM FESRD
REVITALIZATION OF SMALL AGRICULTURAL FARMS THROUGH ENERGY CROPS CULTIVATION AND BIOMASS PRODUCTION (SK-SRB-2013-0031)
2015
2016Bilateral cooperationE. MarišováDL FESRD
20152016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRFESRD
Risk Factors of Food Chain - European Dimension (611428-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
2019
2020
Jean Monnet
FESRD
2013
2015OP Ľudské zdrojeA. BandlerováFESRD
Rural tourism and cultural history network in Danube region20152016Granty nadácií
FESRD
Rural tourism and cultural history network in Danube region20142015
Granty nadácií
E. Marišová
DL FESRD
Rural tourism programs network (CIII-SK-0505-07-1617)
2010
2018
CEEPUSE. MarišováDL FESRD
20112015FP7A. FehérDSD FESRD
Selected Aspects of Economic Policy and its Impacts on Business Environment in the Slovak Republic (11-GASPU-2018, I-18-006-00)20192020SUA Grant Agency M. KováčikDEUP FESRD
Sharing the knowledge of the actors of the knowledge triangle and innovative forms in teaching the subject of tourism marketing (038SPU4/2021-)
2021
2023
KEGA J. BereseckáDRD FESRD
Short Food Supply Chains and their Role in Development of Rural Areas in V4 Countries (21810395)20182019Standard GrantsN. Floriš
CIP FESRD
Slovak Youth and their Future in the Light of the Common Agricultural Policy (101000453)20202021
EC Tender
FESRD
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej repbuliky (0757/06110)
2009
2010
SUA Grant Agency
DL FESRD
Smart-up! (21830049)
2019
2020
Visegrad+ Grants
FESRD
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)
2017
2017Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
Spatial optimisation of performance of self-governing units' competencies (APVV-14-0505 )20152019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
DL FESRD
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)2020
2020
Zmluva o dieloJ. JarábkováDRD FESRD
Strenghtening V4Ep agricultural extension and advisory system - EU integration model for EaP20152017
Flagship project
DL FESRD
Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects (2/0053/18)2017
2020
VEGA DRBE FESRD
20202022
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
Strengthening the knowledge base and innovation capacity within the knowledge triangle in rural areas
20172018Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáDRD FESRD
2012
2015
Tempus Programme
E. MarišováFESRD
20202022
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
L. Palšová
FESRD
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)
2010
2012
EC Tender
A. Bandlerová
DL FESRD
2020
2023
VEGA A. Fehér
DEM FESRD
Support of practical skills in the identification and evaluation of environmental elements and phenomena in teaching new and actualised subjects of biology – ecological base of undergraduate study program environmental management
2020
2022KEGA
DEM FESRD
Supporting ecosystem services in agricultural landscapes by traditional ecological knowledge of local inhabitants (1/0650/21)
2021
2023
VEGA DEM FESRD
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)
2015
2016
Granty nadácií
DRD FESRD
Sustainable Food Security- Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security (Horizont 2020, Sustainable Food Security)2015
2019
Horizont 2020P. SchwarczDEUP FESRD
Sustainable land management network (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)
2015
2018
Jean Monnet
A. BandlerováCIP FESRD
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA)
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsP. Otepka
DSD FESRD
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)
20172020Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsN. Floriš
FESRD
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)
2007
2009
VEGA DL FESRD
2019
2022
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education P. SchwarczFESRD
Teaching-Learning-Practising Model Development and Implementation into Education in the field of Municipal Policy and Economy (022TUKE-4/2018 )2017
2017
KEGA
E. MarišováDL FESRD
Technical assistance for the establishment of a farm advisory system(FAS) in Turkey
2016
2018
EC Tender
A. FehérFESRD
Territorial policy of municipalities to support sustainable development of rural communities (4/2017)
20172020
Grant Agency FESRD
M. Mariš
DRD FESRD
2015
2017
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education
E. Marišová
FESRD
20162017
Bilateral cooperation
A. FehérDSD FESRD
The Cultural Heritage of Wine and Gastronomy (CUWIGA)
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
DSD FESRD
The Development of Agritourism as a Tool for Diversification of Economic Activity of Agricultural Entities
2016
2017
Bilateral cooperation
J. JarábkováDRD FESRD
The effectiveness of state bodies administrative procedure in the field of entrepreneurship (1/0514/11)
2011
2012
VEGA
DL FESRD
The feasibility study for effective networks creation to support SMEs with a focus on agricultural producers and processors in the Nitra Self-governing Region (539/2015/SPU)
2015
2015Zmluva o dieloA. Bandlerová
FESRD
The Food Quality for Europe (2018-1-SK01-KA203-046363)20182021
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
2005
2007
VEGA
FESRD
The implementation of V4 experiences within the development of entrepreneurship - chances for Ukraine (31510041)
2015
2016
Strategic GrantsA. Bandlerová
FESRD
The influence of agricultural holdings and farms association into producer organisations of increasing the competitiveness of agricultural sector (1/0872/13)
2013
2015
VEGA
P. SchwarczDEUP FESRD
2017
2019
Grant Agency FESRD
DEUP FESRD
20112011Small GrantsE. Balážová
DPA FESRD
The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis
2021
--Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsL. PalšováCIP FESRD
      The Pathway to European Smart Education in the Agri-Environmental Law under the COVID-19 Crisis
2021
2023
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
CIP FESRD
The protection of preserving agricultural land in Slovakia (1/0220/18)
20182020
VEGA
DL FESRD
The real -estates market in the EU
2019
2020
Other international projects
DL FESRD
The support base for content integration of practical skills in identification and valuation of natural environment elements and processes to undergraduate courses of the new study program environmental management (037SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA
M. Eliašová
DE FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes in Nitra region2020
2021
SUA Grant Agency
M. ValachDPA FESRD
The usage of municipal assets for entrepreneurial purposes (MASAPO) (1/0834/16)2016
2018
VEGA
E. BalážováDPA FESRD
20172019
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
N. FlorišFESRD
Theoretical and Practical Aspects of Short Food Supply Chains in Higher Education (2018-1-PL01-KA203-050664)2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
N. Floriš
CIP FESRD
Towards an European area of employability: education and knowledges in the view of common strategies for career developments and skills placement
2020
2022Erasmus+ KA2 Strategic partnerships
FESRD
2013
2018Erasmus Mundus
CIP FESRD
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)2006
2008
Leonardo da VinciDL FESRD
20102013
EU-Canada
E. Marišová
FESRD
Transformation of Agricultural Land as a Social, Economic and Environmental Security in Rural Areas after Land Reform in Slovakia and the People's Republic of China (SK-CN-2017-0010)
2018
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
FESRD
Transformation of Agricultural Land as a Social, Economic and Environmental Security in Rural Areas after Land Reform in Slovakia and the People's Republic of China20162017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
FESRD
Transversal Entrepreneurial Competencies for Food Safety Professional Services
2015
2015Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsDL FESRD
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2009
General calls
M. DemoDSD FESRD
Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe (001UCM-4/2016)
2016
2018
KEGA
FESRD
Universities and economic development of regions (APVV-14-0512)2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
M. FázikováDRD FESRD
Utilization of fertilizer potential of secondary raw materials and wastes to ensure the sustainable development of agriculture and forestry (APVV-14-0698)
2015
2019
General callsDSD FESRD
Utilization of fertilizer potential of secondary raw materials and wastes to ensure the sustainable development of agriculture and forestry (APVV-15-0509)
2016
2016
General calls
DSD FESRD
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)20082010VEGA J. Lazíková
DL FESRD
2012
2014
VEGA
P. OtepkaDSD FESRD
Verification of environmental and socio-economic conditions of phytoenergy utilization in Slovakia regions (3/2017)
2017
2019
Grant Agency FESRD
DRBE FESRD
Verification of possibilities of using fast growing trees for biofuel production (11-GA SPU-17)
2017
2018
SUA Grant Agency T. Giertl
DRBE FESRD
Virtual image of the tourism region (1/0752/21)
2021
2023
VEGA J. BereseckáDRD FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012
Standard GrantsDPA FESRD
Virtual teaching for local self-government administration
2011
2012
Standard GrantsD. HúskaDPA FESRD
2011
2012
Standard GrantsD. HúskaDPA FESRD
2014
2015Standard GrantsFESRD
Visegrad Initiative on Land Protection (21630209)2017
2017
Standard GrantsFESRD
2018
2018
Standard Grants
L. Palšová
FESRD
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)
2010
2011
VEGA Ľ. Rumanovská
DEUP FESRD
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)
2008
2009
SUA Grant Agency
P. Schwarcz
DEUP FESRD
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie20102011
SUA Grant Agency
DSD FESRD
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)
20082010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
DSD FESRD
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenka pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)
20072012Zmluvný a zákazkový výskumM. DemoDSD FESRD
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)
2009
2012
Zmluvný a zákazkový výskum
DSD FESRD
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)
2009
2012
Štátne objednávky výskumu a vývojaDSD FESRD
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)
2009
2011
General calls
DSD FESRD
Youth Permaculture Gardens - Perma is Cool!2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategic partnershipsE. Marišová
FESRD
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)
2007
2009
VEGA P. Eliáš
DE FESRD
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe
2009
2010
Leonardo da Vinci
E. MarišováDL FESRD
24 hours with EU (PO2012/121BTS)2013
2013
EC Tender
M. FiľaDEUP FESRDKey:
Active states:in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected