Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 293

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Actual trends in regional and local economy
2017
2018
Standard Grants STOP!!!M. Bumbalová
KVS FEŠRR
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
2019
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness2015
2016
Standard Grants STOP!!!
KPr FEŠRR
Agricultural policy of EU
20142017Jean MonnetP. SchwarczKEP FEŠRR
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)2009
2012
Jean Monnet
KPr FEŠRR
Agro-technology Innovative Consulting Network for Farmers in Universities of Uzbekistan and Azerbaijan
2020
2023
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
CIP FEŠRR
Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (NI/1-350/2018/SPU)
2018
2018
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)
20112011Štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)
2015
2015
Zmluva o dielo
KRR FEŠRR
Analýza dopadu sucha na stav vegetácie v poľnohospodárskej krajine pomocou diaľkového prieskumu Zeme (16/GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
V. ZuzulováKEM FEŠRR
Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území (679B810/2019)2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývojaM. Valach
KVS FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. HúskaKVS FEŠRR
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
B. ŠiškaKE FEŠRR
Baltic University Programme1995
2017
Granty nadácií
CIP FEŠRR
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)
2019
2019Horizont 2020J. GadušKRBE FEŠRR
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRBE FEŠRR
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEŠRR
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017
Erasmus Mundus
CIP FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
2015
2015Jean MonnetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection
20162016Jean Monnet
KPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)
2017
2018
Jean Monnet
FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )
2018
2019
Jean MonnetKPr FEŠRR
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)2015
2017
Granty nadácií
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)
2018
2021
Jean Monnet
FEŠRR
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)
2019
2022
Jean MonnetCIP FEŠRR
Comparative Double Degree in EU and South-Korean Rural Development and Agricultural Economics (501/2015/SPU)
2015
2018
Bilaterálna spolupráca
FEŠRR
Cooperation along the historical Amber Road - The global knowledge
2014
2017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption
2017
2017
Interreg
P. Otepka
KTUR FEŠRR
Der Immobilienmarkt der Europäischen Union
2019
2020
Medzinárodné projekty (ostatné)
KPr FEŠRR
Developing a holistic approach to enhance drinking water quality while supporting farming systems without harming public health (728020-1)2016
2020
Horizont 2020
D. Húska
FEŠRR
2014
2017
EuropeAidA. Bandlerová
FEŠRR
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs
2016
2019
Horizont 2020D. HúskaKVS FEŠRR
2017
2018
Standard Grants STOP!!!M. Valach
KVS FEŠRR
Dynamizating Youth for Social Innovation DYouth
2015
2015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváFEŠRR
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition
2015
2016
Standard Grants STOP!!!
DFEŠRR FEŠRR
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2018
2021
Jean Monnet
KPr FEŠRR
Economic Aspects of Regional Development in the Specific Area of V4 Countries (21610402 )
2016
2016
Small Grants STOP!!!
M. MarišFEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)KPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)
20182021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
L. Palšová
KPr FEŠRR
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Eliáš
KE FEŠRR
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou
2010
2011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KPr FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)
2008
2011Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEŠRR
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)
2015
2018
Granty nadácií
FEŠRR
20152017Strategic GrantsE. Marišová
KPr FEŠRR
2015
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
P. SchwarczFEŠRR
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ)
2019
2022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníFEŠRR
2017
2020
Jean MonnetFEŠRR
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKTUR FEŠRR
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019
GA FEŠRR
L. KončekováKEM FEŠRR
20162018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. Marišová
KPr FEŠRR
20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
EU Approaches to Public Management
2016
2019
Jean Monnet
KVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management20172019
Jean Monnet
M. Bumbalová
KVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management
2015
2015
Jean Monnet
KVS FEŠRR
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)2018
2021
Jean MonnetJ. LazíkováKPr FEŠRR
EU Land Policy - the Pathway Towards Sustainable Europe (542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO)
2013
2016Jean MonnetA. Bandlerová
FEŠRR
2009
2010Small Grants STOP!!!KPr FEŠRR
EÚ RYBA
20162016Granty nadáciíM. Cifranič
KVS FEŠRR
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)
2017
2021
Horizont 2020
A. Bandlerová
FEŠRR
2018
2021
Horizont 2020FEŠRR
European Network for Smart Agriculture Technologies Entrepreneurs2020
2023
Erasmus+ (ostatné)
FEŠRR
2020
2023Horizont 2020 E. MarišováFEŠRR
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES
2006
2007
Small Grants STOP!!!
E. MarišováKPr FEŠRR
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022
Multilaterárna spolupráca
FEŠRR
European-China Higher Research Network for Soil regeneration and Food Production (101000547-1)
2021
2026
Horizont 2020 A. Bandlerová
FEŠRR
2008
2012
EU-US Atlantis
FEŠRR
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)
2017
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
CIP FEŠRR
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership
2016
2019
EC Tender (Tender Európskej komisie)
I. TakáčKEP FEŠRR
Everyday Life in European Union: Increasement of living standards and human rights protection in EU (621346-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-MODULE)
2020
2023
Jean Monnet
K. Čechmánek
FEŠRR
Facilitation methodologies for innovative learning and teaching in Higher educational organizations20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Financial relations in the context of the European law
2016
2019
Jean Monnet
B. Pavlíková
KPr FEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)
2008
2011
Jean Monnet
P. Schwarcz
KEP FEŠRR
Food, health and law
20152015Jean Monnet
CIP FEŠRR
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)
2019
2022
Jean MonnetFEŠRR
Food Quality for Europe (619971-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-NETWORK)2020
2023
Jean Monnet
FEŠRR
FORWARD NITRA 2014 - International Scientific Conference
2014
2015Small Grants STOP!!!
FEŠRR
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development
2016
2019Granty nadácií
KEP FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu (428/2015/SPU)
2007
2015
Zmluva o dielo
KRBE FEŠRR
Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu2007
2015
Zmluva o dielo
J. GadušKRBE FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTUR FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0420/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Hauptvogl
KEM FEŠRR
Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions2018
2020
Horizont 2020
M. ChrenekováFEŠRR
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)2013
2017
Tempus
CIP FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Fáziková
KRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
2017
2019
GA FEŠRR
KEM FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)
20132016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
2020
2021
Interreg
FEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GadušKRBE FEŠRR
2015
2018
Horizont 2020E. MarišováFEŠRR
2009
2010
Leonardo da VinciL. Palšová
KPr FEŠRR
Improving access to and use public sector information
20052007
Granty nadácií
E. MarišováKPr FEŠRR
2020
2025
Horizont 2020
FEŠRR
2019
2022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
FEŠRR
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law World Wide (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. BandlerováFEŠRR
20202023Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
FEŠRR
Innovation network towards inclusive, healthy and sustainable City Region Food Systems for all (101000711)2021
2026
Horizont 2020
FEŠRR
20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Fehér
KTUR FEŠRR
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Hanáčková
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (5/2017)20172019GA FEŠRRD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. MelichováKRR FEŠRR
Integrated Drought Management Programme
2013
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KTUR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Chreneková
KRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. JarábkováKRR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010
Erasmus (okrem mobilít)
P. OtepkaKTUR FEŠRR
2011
2011
Erasmus (okrem mobilít)
P. OtepkaKTUR FEŠRR
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)
20052007
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEP FEŠRR
2004
2010Erasmus MundusFEŠRR
2010
2015
Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (159611-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA1-EPQR)
2015
2019
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
FEŠRR
International Master of Science in Rural Development
2018
2021
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov
FEŠRR
International Master of Science in Rural Development (610590-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB)
2019
2022
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries (561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP)
2015
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
20142014
Standard Grants STOP!!!
KPr FEŠRR
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)
2010
2013
Jean MonnetJ. Lazíková
KPr FEŠRR
J.Monnet Chair EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)
20112014Jean MonnetA. Bandlerová
KPr FEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvy
KRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)
2016
2020Všeobecné výzvyJ. Gaduš
KRBE FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTUR FEŠRR
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
2010
2010
EC Tender (Tender Európskej komisie)KRR FEŠRR
Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ zo štátneho rozpočtu (420/2017/SPU)
2017
2018
Zmluva o dielo
DFEŠRR FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. Balážová
KVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)2016
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. Balážová
KVS FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKRR FEŠRR
Kvantifikácia biomasy a bilancie energie u rýchlorastúcich drevín a energetických rastlín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/4416/07)
20072009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Demo
KTUR FEŠRR
Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnosti (APVV-18-0235)
2019
2023
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRKE FEŠRR
2019
2021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. Marišová
FEŠRR
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)
2012
2013
Jean Monnet
KEP FEŠRR
Legal and economic aspects of association of agricultural producers in the world
20192020Medzinárodné projekty (ostatné)KPr FEŠRR
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPr FEŠRR
Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups (21730313)
2018
2018
Standard Grants STOP!!!
L. Palšová
KPr FEŠRR
Lokalizačné faktory a ich priestorový vplyv na rozmiestnenie malých a stredných podnikov (MSP) na príklade Slovenskej a Českej republiky (1/0375/17)
2017
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPr FEŠRR
Lužné lesy v dolnom toku Váhu a návrh ich revitalizácie (0756/06150)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KE FEŠRR
2017
2021
Interreg
FEŠRR
2018
2022InterregA. BandlerováFEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. ValachKVS FEŠRR
20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
2006
2007
FP6
KPr FEŠRR
Medziobecná spolupráca v podmienkach Slovenskej republiky a jej pozitívne externality (1/0049/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KVS FEŠRR
Methanisation.2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTUR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010Štátne objednávky výskumu a vývoja
KRR FEŠRR
Model development for faster response of high education institutions towards market needs
2016
2019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. MarišováCIP FEŠRR
Modelovanie procesov produkcie a konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0775/17)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTUR FEŠRR
Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska (1/1220/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastu (1/0650/20)20202022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
2006
2010FP6KPr FEŠRR
Modernizácia miestnej územnej samosprávy
20192021
OP Ľudské zdroje
J. Beresecká
KRR FEŠRR
Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018) (NI/1-243/2019/SPU)20192019
Zmluva o dielo
J. Jarábková
KRR FEŠRR
2015
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. Bandlerová
FEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore
2015
2017
Granty nadácií
KRR FEŠRR
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KE FEŠRR
New European Standards in the Context of Reformed EU Common Agricultural Policy (2012-1-SK1-LEO05-04199)
2012
2015
Leonardo da Vinci
CIP FEŠRR
New Paradigms of Public Administration Performance in V4 Countries
2014
2017Granty nadáciíE. Marišová
KPr FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Chreneková
KRR FEŠRR
Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach20162016Bilaterálna spoluprácaM. Fáziková
KRR FEŠRR
Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska (1/0942/12)
2012
2014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTUR FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Palšová
KPr FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0220/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPr FEŠRR
20162018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. Fehér
KTUR FEŠRR
20172020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)R. KrajčírováKÚ FEM
Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí
2016
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
E. MarišováKPr FEŠRR
Organization of the photo contest, the aim of which is to illustrate the special form of work in our everyday lives (21210299)20122013
Small Grants STOP!!!
P. Otepka
KTUR FEŠRR
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. MarišováKPr FEŠRR
Podpora manažmentu tradičnej štruktúry a funkcií kultúrnej krajiny a udržateľného využitia ekosystémových služieb pomocou tradičných ekologických poznatkov na Slovensku (1/0404/20)20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEM FEŠRR
Podpora praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a javov prírodného prostredia pri výučbe nových a aktualizovaných predmetov biologicko-ekologického základu prvého stupňa programu environmentálny manažment
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. EliašováKEM FEŠRR
Poľnohospodárska a environmentálna politika EÚ (učebnica a e-learningový systém v anglickom jazyku) (025SPU-4/2015)
2014
2016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. SchwarczKEP FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK-SRB-0029-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca
KE FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK - SRB-0029-09)20102011APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVZ. Jureková
KE FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach2017
2018
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
J. Beresecká
KRR FEŠRR
2019
2024
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
B. Šiška
KEM FEŠRR
2006
2006
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)M. TóthováFEŠRR
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu (5382/SL)
2018
2018Štátne objednávky výskumu a vývojaKVS FEŠRR
Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek (APVV-14-0505 )2015
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KPr FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce
2014
2016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KVS FEŠRR
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Papcunová
KVS FEŠRR
Príprava nových kapacít pre EŠIF1 (ITMS 301011T906)
2018
2018
Granty nadácií
FEŠRR
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)
2010
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. DemoKTUR FEŠRR
Promotion of the use of energy from renewable sources in Central Europe
2015
2017
Strategic Grants
E. MarišováFEŠRR
Promotion to regional bioenergy initiatives -- PromoBio
2011
2014
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KTUR FEŠRR
2009
2014
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KTUR FEŠRR
Reform and modernization of agronomy curriculum to enhance the sustainable development and Food production of Western Balkan rural areas
2016
2016
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníCIP FEŠRR
2017
2020
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníA. Bandlerová
FEŠRR
2017
2021
Interreg EuropeE. Marišová
FEŠRR
Regional, Green and Sustainable Tourism to Maintain Land Protection (REGTOUR)
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. Otepka
KTUR FEŠRR
Regionálna dynamika vývoja sídiel na Slovensku (1/0092/21)2021
--
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. FázikováKRR FEŠRR
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
M. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KPr FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (1/0767/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEM FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na vybrané ekosystémové služby v kultérnej krajine
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KEM FEŠRR
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy. (SK-SRB-2013-0031)2015
2016
Bilaterálna spoluprácaE. Marišová
KPr FEŠRR
2015
2016
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRE. Marišová
FEŠRR
Risk Factors of Food Chain - European Dimension (611428-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20192020Jean MonnetA. BandlerováFEŠRR
Rozšírenie databázy alternatívnych zdrojov biomasy vhodných na produkciu bioplynu (15/2019)20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. GiertlKRBE FEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KRR FEŠRR
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)
2013
2015
OP Ľudské zdrojeA. BandlerováFEŠRR
Rural tourism and cultural history network in Danube region
2015
2016Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
Rural tourism and cultural history network in Danube region
2014
2015
Granty nadáciíE. Marišová
KPr FEŠRR
Rural tourism programs network (CIII-SK-0505-07-1617)
2010
2018CEEPUSE. Marišová
KPr FEŠRR
Scientific and technological advancement on research in agro-energy: an integrated approach to renewable energy generation according to sustainability criteria (FP7-REGPOT-2011-1 STAR-AGROENERGY)
2011
2015
FP7
KTUR FEŠRR
20182019
Standard Grants STOP!!!
CIP FEŠRR
2020
2021
EC Tender (Tender Európskej komisie)FEŠRR
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej repbuliky (0757/06110)
2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KPr FEŠRR
Smart-up! (21830049)
20192020
Visegrad+ Grants
L. Palšová
FEŠRR
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTUR FEŠRR
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTUR FEŠRR
Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne (NI/1-23/2020/SPU)2020
2020
Zmluva o dieloJ. JarábkováKRR FEŠRR
Strenghtening V4Ep agricultural extension and advisory system - EU integration model for EaP
2015
2017
Flagship projekt STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia (530397-Tempus-1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES)
2012
2015
Tempus
FEŠRR
STUD.IO: Sociability Through Urban Design Innovation20202022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváL. PalšováFEŠRR
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)
2010
2012
EC Tender (Tender Európskej komisie)KPr FEŠRR
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)
2015
2016
Granty nadáciíKRR FEŠRR
Sustainable Food Security- Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security (Horizont 2020, Sustainable Food Security)
2015
2019Horizont 2020
KEP FEŠRR
Sustainable land management network (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)
2015
2018
Jean MonnetCIP FEŠRR
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA)
2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTUR FEŠRR
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)
20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Bandlerová
KPr FEŠRR
20152015Zmluva o dieloA. Bandlerová
FEŠRR
Tajik Joint Institutional Higher education Quality Improvement (609791-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
FEŠRR
Technical assistance for the establishment of a farm advisory system(FAS) in Turkey
20162018
EC Tender (Tender Európskej komisie)
FEŠRR
2015
2017
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
E. Marišová
FEŠRR
The Cultural Heritage of Wine and Gastronomy (CUWIGA)
2017
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
P. Otepka
KTUR FEŠRR
The Food Quality for Europe (2018-1-SK01-KA203-046363)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. BandlerováFEŠRR
2015
2016
Strategic Grants
A. Bandlerová
FEŠRR
20112011
Small Grants STOP!!!
E. BalážováKVS FEŠRR
2017
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Theoretical and Practical Aspects of Short Food Supply Chains in Higher Education (2018-1-PL01-KA203-050664)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. Floriš
CIP FEŠRR
Towards an European area of employability: education and knowledges in the view of common strategies for career developments and skills placement2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. Bandlerová
FEŠRR
2013
2018Erasmus MundusN. Floriš
CIP FEŠRR
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)2006
2008
Leonardo da VinciA. Bandlerová
KPr FEŠRR
Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bio energy entrepreneurship (2010-2649/001-001-CPT EU-CAN TEP)2010
2013
EU-Canada
FEŠRR
2018
2019
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
A. Bandlerová
FEŠRR
Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republike2016
2017
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. Bandlerová
FEŠRR
Transversal Entrepreneurial Competencies for Food Safety Professional Services
2015
2015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. Bandlerová
KPr FEŠRR
Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky (022TUKE-4/2018 )2017
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KPr FEŠRR
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)
2005
2009
Všeobecné výzvy
KTUR FEŠRR
Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe (001UCM-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. Schwarczová
FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Valach
KVS FEŠRR
2015
2018
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KRR FEŠRR
Územná politika obcí k podpore udržateľného rozvoja vidieckých komunít (4/2017)
20172020GA FEŠRR
KRR FEŠRR
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KPr FEŠRR
Verifikácia environmentálnych a socioekonomických podmienok využitia fytoenergetiky v regiónoch na Slovensku (3/2017)
2017
2019
GA FEŠRR
M. Kotrla
KRBE FEŠRR
Verifikácia využívania rýchlorastúcich drevín na výrobu biopalív (11-GA SPU-17)
20172018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KRBE FEŠRR
20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012
Standard Grants STOP!!!
D. Húska
KVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu
2011
2012
Standard Grants STOP!!!
D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálny obraz regiónu cestovného ruchu (1/0752/21)
20212023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KRR FEŠRR
2014
2015
Standard Grants STOP!!!FEŠRR
Visegrad Initiative on Land Protection (21630209)20172017Standard Grants STOP!!!
FEŠRR
2018
2018Standard Grants STOP!!!FEŠRR
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)
20102011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. Rumanovská
KEP FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Fáziková
KRR FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0876/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)I. TakáčKEP FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.20172019
GA FEŠRR
Ľ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)2008
2009
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KEP FEŠRR
2005
2007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
FEŠRR
Vplyv združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora (1/0872/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Schwarcz
KEP FEŠRR
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie
2010
2011GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KTUR FEŠRR
Vybrané aspekty hospodárskej politiky a jej dopady na podnikateľské prostredie v podmienkach Slovenskej Republiky (11-GASPU-2018, I-18-006-00)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KEP FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)20182018
Zmluva o dielo
J. Gaduš
KRBE FEŠRR
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)
2008
2010
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenka pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)
2007
2012Zmluvný a zákazkový výskum
KTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)20092012Zmluvný a zákazkový výskumKTUR FEŠRR
Výskum produkčných charakteristík a modelovanie procesov konverzie biomasy vybraných energetických drevín a bylín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0738/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Otepka
KTUR FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)2018
2018
Zmluva o dieloKRBE FEŠRR
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)
2009
2012Štátne objednávky výskumu a vývojaM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)
2012
2013Bilaterálna spoluprácaJ. Gaduš
CVOZE TF
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)
20092011Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-14-0698)
2015
2019
Všeobecné výzvy
P. Otepka
KTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-15-0509)
2016
2016
Všeobecné výzvy
KTUR FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. BalážováKVS FEŠRR
Využívanie majetku miestnych samospráv v Nitrianskom kraji na podnikanie
20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. ValachKVS FEŠRR
Youth Permaculture Gardens - Perma is Cool!2016
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
FEŠRR
Základňa pre obsahovú integráciu praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a procesov prírodného prostredia do predmetov prvého stupňa nového študijného programu environmentálny manažment (037SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Eliašová
KE FEŠRR
Zdieľanie poznania aktérov znalostného trojuholníka a inovatívne formy vo výučbe predmet Marketing cestovného ruchu (038SPU4/2021-)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. BereseckáKRR FEŠRR
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)
2007
2009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KE FEŠRR
Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorov
2017
2021
Všeobecné výzvyA. BandlerováKPr FEŠRR
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe
2009
2010
Leonardo da Vinci
E. Marišová
KPr FEŠRR
24 hodín s EÚ (PO2012/121BTS)20132013EC Tender (Tender Európskej komisie)M. Fiľa
KEP FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý