Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 252

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Actual trends in regional and local economy20172018Standard Grants STOP!!!M. BumbalováKVS FEŠRR
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Adopting of Problem-based learning methodologies into Environment management and Agriculture technologies' specialists' training20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Agribusiness association model in V4 countries - a new perspective for Moldova competitiveness20152016Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Agricultural policy of EU20142017Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Agri-Environmental Legislation of the EU (154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO)20092012Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Aktualizácia PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2008-2015 (141/2011/SPU a dod. 359/201/SPU)20112011štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Analýza dopadov implementácie ISRU v mikroregióne Požitavie - Širočina v rokoch 2009 - 2014 (105/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloM. FázikováKRR FEŠRR
Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy (1/1170/11)20112013VEGAD. HúskaKVS FEŠRR
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaKE FEŠRR
Baltic University Programme19952017Granty nadáciíA. FehérCIP FEŠRR
Bio-based development potential for Central and Eastern Europe (SEP-210526355)20192019HorizontJ. GadušKRBE FEŠRR
Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica) (007SPU-4/2019)20182021KEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Biologické zbierky ako nástroj hodnotenia environmentálnych zmien (1/0599/19)20192021VEGAM. EliašováKE FEŠRR
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20152015Jean MonetA. Bandlerová
Central European Initiative on Agricultural Land Protection20162016Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (586640-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20172018Jean MonetL. PalšováFEŠRR
Central European Initiative on Agricultural Land Protection (600441-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-PROJECT )20182019Jean MonetL. PalšováKPr FEŠRR
Centre for the Research of Biomass Potential (program SK07 – Green Industry Innovation, č. projektu GIIP001, NFM)20152017Granty nadáciíJ. GadušKRBE FEŠRR
Centre of Excellence for European Agricultural Policy (600288-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-CoE)20182021Jean MonetP. SchwarczFEŠRR
Centre of Excellence for European Agri-Food Chain (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Comparative Double Degree in EU and South-Korean Rural Development and Agricultural Economics (501/2015/SPU)20152018Bilaterálna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
Cooperation along the historical Amber Road - The global knowledge20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Creating Slovakian-Hungarian cross-border cooperation for ecoenergy tourism development and raising awareness for renewable energy consumption20172017InterregP. OtepkaKTUR FEŠRR
Developing a holistic approach to enhance drinking water quality while supporting farming systems without harming public health (728020-1)20162020HorizontD. HúskaFEŠRR
Development Education for University Communities and European Youth towards Internacional Development Cooperation (EUROP-EYD 2015)20142017EuropeAidA. BandlerováFEŠRR
Development of Socialist Industrial Heritage Sites for Tourism Purposes - IHST20152016Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs20162019HorizontD. HúskaKVS FEŠRR
Development strategies for future innovative LAGs (21710151)20172018Standard Grants STOP!!!M. ValachKVS FEŠRR
Dynamizating Youth for Social Innovation DYouth20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Eastern European Countryside Revisited - Vishrad Group 25 years after the transition20152016Standard Grants STOP!!!A. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
Economic and Legal Basics of Entrepreneurship in Agrifood Industry (600459-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetO. BeňušKPr FEŠRR
Economic Aspects of Regional Development in the Specific Area of V4 Countries (21610402 )20162016Small Grants STOP!!!M. MarišFEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2016-1-20859)20162019COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Economic concepts in EU water policy - critical assessment and new proposals (OC-2017-1-22406)20182021COST (European Cooperation in Science and Technology)L. PalšováKPr FEŠRR
Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania (1/0514/11)20112012VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni (1/3770/06)20062008VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekologické determinanty kvality života na vidieku (1/0869/10)20102011VEGAP. EliášKE FEŠRR
Ekonomické a právne aspekty trhu s poľnohospodárskou pôdou20102011GA SPUJ. LazíkováKPr FEŠRR
Ekonomika a manažment verejných služieb (031SPU-4/2013)20132014KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Ekonomika, manažment a rozvoj poľnohospodárskeho podniku (160NR0800248)20082011Program rozvoja vidieka 2007 / 2013 STOP!!!P. SchwarczKEP FEŠRR
Ekosystémy a ich úžitky - ekosystémové služby vo vidieckej krajine (1/0813/14)20142016VEGAP. EliášKE FEŠRR
Empowering Regional Development and Innovations (562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA)20152018Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
Energetická politika zemí V4 v oblasti obnovitelných zdrojů20152017Strategic GrantsE. MarišováKPr FEŠRR
Enhancing Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on Environmental Protection & Land Management (561590-EPP-1-2015-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20152018Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczFEŠRR
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczFEŠRR
Entrepreneurship and Legal Environment of the Food Industry in the EU20172020Jean MonetO. BeňušFEŠRR
Entrepreneurship Practices in the Field of Renewable Energy20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019Granty nadáciíL. KončekováKE FEŠRR
eRDI -- Empowering Regional Development and Innovations20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováKPr FEŠRR
Ethnic migration and structural changes in rural areas -- case study of migration of Slovaks from Vojvodina20162018Bilaterálna spoluprácaI. TakáčKEP FEŠRR
EU Approaches to Public Management20162019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
      EU Approaches to Public Management20172019Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Approaches towards Public Management20152015Jean MonetM. BumbalováKVS FEŠRR
EU Intellectual Property (599683-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)20182021Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
EU Land Policy - the Pathway Towards Sustainable Europe (542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO)20132016Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
EU Public Administration and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 (10930017)20092010Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
EÚ RYBA20162016Granty nadáciíM. CifraničKVS FEŠRR
European Joint Doctorate in Innovative Solutions to Address Rural Challenges (RURAL 2.0)20172021HorizontA. BandlerováFEŠRR
European Joint Doctorate on Impact of innovations in rural areas20182021HorizontA. BandlerováFEŠRR
EUROPEAN UNION PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT POLICIES AND V-4 COUNTRIES PARTICULARITIES20062007Small Grants STOP!!!E. MarišováKPr FEŠRR
European University of Business and Entrepreneurship (612202-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-EU-UNIV)20192022Multilaterárna spoluprácaA. BandlerováFEŠRR
EU-US Double Degree in Rural Development and Agricultural Economics (2008-1745/001-001 CPT-USTRAN)20082012EU-US AtlantisA. BandlerováFEŠRR
Evaluation of the CAP measures contributing to the general objectives (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership20162019EC Tender (Tender Európskej komisie)I. TakáčKEP FEŠRR
Facilitation methodologies for innovative learning and teaching in Higher educational organizations20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Financial relations in the context of the European law20162019Jean MonetB. PavlíkováKPr FEŠRR
Financing of EU programmes (141302-LLP-1-2008-SK-AJM-MO)20082011Jean MonetP. SchwarczKEP FEŠRR
Food, health and law20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Food Quality for Europe (611386-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-NETWORK)20192022Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
FORWARD NITRA 2014 - International Scientific Conference20142015Small Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Framework contract for evaluations of the CAP measures contributing to the general objective of balanced territorial development20162019Granty nadáciíI. TakáčKEP FEŠRR
Fytoextrakcia rizikových prvkov z pôdnych substrátov prostredníctvom vybraných druhov rýchlorastúcich energetických rastlín a ich produkčný a energetický potenciál (1/0680/19)20192021VEGAM. HauptvoglKTUR FEŠRR
Game of Alliance between Large And Small Enterprises in Rural regions20182020HorizontM. ChrenekováFEŠRR
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov (1/0685/13)20132015VEGAM. FázikováKRR FEŠRR
Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu (1/0440/08)20082010VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Hodnotenie plantáže rýchlorastúcich drevín vo vzťahu k zásobovacej ekosystémovej službe a zmene biodiverzity spontánnej vegetácie (GA FEŠRR 2/2017)20172019GA FEŠRRM. PrčíkKEM FEŠRR
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Hodnotenie výkonov miestnych samospráv (1/0407/18)20182020VEGAJ. BereseckáKRR FEŠRR
Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov (2/0053/18)20172020VEGAJ. GadušKRBE FEŠRR
Identification of a New Paradigm for Local, Participative and Sustainable Food Production Model20152018HorizontE. MarišováFEŠRR
Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja (SK/09/LDV/PRO/01-93230632)20092010Leonardo da VinciL. PalšováKPr FEŠRR
Improving access to and use public sector information20052007Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Inclusive health and wellbeing in small and medium sized cities (SEP-210579659)20192024Horizont 2020 K. MelichováFEŠRR
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law in Latin American Countries (609578-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Innovation and Enhancing Educational Capacities in Agrarian Law World Wide (598345-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Innovative Aspects of International Vocational Training in Relation to Requirements of Labour Market20142016Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice) (FPS COST Action FP1301 )20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Innovative Training for Rural Innovation20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. SchwarczFEŠRR
Inovačné aktivity podnikov s majetkovou účasťou miest (1/0541/15)20152017VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0489/17)20172019VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovačné prístupy v miestnej samospráve (1/0716/18)20182020VEGAD. HanáčkováKVS FEŠRR
Inovatívne modely podnikania vo vidieckych regiónoch (1/0687/19)20182021VEGAM. MarišKRR FEŠRR
Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch (1/0789/18)20182020VEGAK. MelichováKRR FEŠRR
Integrated Drought Management Programme20132015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaP. BielekKTUR FEŠRR
Integrovaná výučba pre miestny ekonomický rozvoj (042SPU-4/2017)20172019KEGAM. ChrenekováKRR FEŠRR
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR (1/0247/14)20142016VEGAJ. JarábkováKRR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-F1-ERA10-03634)20102010Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Intensive Course on Renewable Energies (2010-1-FI1-ERA10-03634)20112011Erasmus (okrem mobilít)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Internacionalizácia vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vysokých škôl (3/3228/05)20052007KEGAP. FeketeKEP FEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2004-0018/001FRAME MUNB123)20042010Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (2010-0114-R04-018/001)20102015Erasmus MundusA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (159611-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA1-EPQR)20152019Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development20182021Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
International Master of Science in Rural Development (610590-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA1-JMD-MOB)20192022Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. BandlerováFEŠRR
International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries (561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP)20152019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováDFEŠRR FEŠRR
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning20142014Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Jean Monnet Module: "European Union Business Law" (175785-LLP-1-SK-AJM-MO)20102013Jean MonetJ. LazíkováKPr FEŠRR
J.Monnet Chair EU Agrarian Law (200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH)20112014Jean MonetA. BandlerováKPr FEŠRR
Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-14-0488)20152018Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy (APVV-15-NEWPROJECT-8011)20162020Všeobecné výzvyJ. GadušKRBE FEŠRR
Komplexný výskum technológie pestovania a následnej konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach priebiehajúcej klimatickej zmeny a potenciálnej energetickej krízy v Európe (1/0602/15)20152017VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov (SK-PL-2015-NEWPROJECT-6802)20162017Bilaterálna spoluprácaA. FehérKTUR FEŠRR
Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1 (D3-IATE-SK-3)20102010EC Tender (Tender Európskej komisie)M. ChrenekováKRR FEŠRR
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV -14-0131)20152018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti (APVV-15-0306)20162019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. BalážováKVS FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly20112014APVTM. FázikováKRR FEŠRR
KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV-0101-10)20112014APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠM. FázikováKRR FEŠRR
Kvantifikácia biomasy a bilancie energie u rýchlorastúcich drevín a energetických rastlín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/4416/07)20072009VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Kvantifikácia vybraných indikátorov ekosystémových služieb reprezentatívnych typov trávnych porastov pre stanovenie politických cieľov a stratégií v prospech slovenskej spoločnosti (APVV-18-0235)20192023APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠB. ŠiškaKE FEŠRR
Laying the Foundations for the Development of PhD Programs on Circular Economy20192021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Learning EU at Schools: "European Integration in Slovak Schools" (357581-LLP-2011-SK-AJM-ICS)20122013Jean MonetĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Legislatíva a poradenstvo pre efektívne podnikanie s energetickými drevinami a bylinami na poľnohospodárskej pôde (1/0708/15)20152017VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups (21730313)20182018Standard Grants STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Lokalizačné faktory a ich priestorový vplyv na rozmiestnenie malých a stredných podnikov (MSP) na príklade Slovenskej a Českej republiky (1/0375/17)20172018VEGAZ. IlkováKPr FEŠRR
Lužné lesy v dolnom toku Váhu a návrh ich revitalizácie (0756/06150)20092010GA SPUM. KotrlaKE FEŠRR
Management Tool to Improve and Protect European Rural Regions20172021InterregA. BandlerováFEŠRR
Management Tool to Improve and Protect European Rural Regions (PGI05436)20182022InterregA. BandlerováFEŠRR
Manažment územných samospráv (018SPU-4/2015)20152017KEGAM. ValachKVS FEŠRR
Manažment územných samospráv (030SPU-4/2016)20162018KEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Mapping and foresight of agricultural and food research capacity20062007FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
Methanisation.20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Metodika monitorovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja20092010štátne objednávky výskumu a vývojaM. FázikováKRR FEŠRR
Model development for faster response of high education institutions towards market needs20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. MarišováCIP FEŠRR
Modelovanie procesov produkcie a konverzie biomasy vybraných energetických rastlín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0775/17)20172020VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska (1/1220/12)20122014VEGAZ. JurekováKE FEŠRR
Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MSCF-CT-2005-029522)20062010FP6A. BandlerováKPr FEŠRR
MSc Program for AgriculturalEngineers in Agrarian Industry of Uzbekistan20152017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Multiplikačné efekty vybraných sektorov na MER vo vidieckom priestore20152017Granty nadáciíM. FázikováKRR FEŠRR
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)20102011VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
New European Standards in the Context of Reformed EU Common Agricultural Policy20122015Leonardo da VinciP. SchwarczCIP FEŠRR
New Paradigms of Public Administration Performance in V4 Countries20142017Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja (047SPU-4/2018)20182020KEGAM. ChrenekováKRR FEŠRR
Nové vzťahy medzi producentmi a spotrebiteľmi poľnohospodárskych komodít v metropolitných územiach20162016Bilaterálna spoluprácaM. FázikováKRR FEŠRR
Odrodová podmienenosť produkčného potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska (1/0942/12)20122014VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0803/2015)20142016VEGAL. PalšováKPr FEŠRR
Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR (1/0220/18)20182020VEGAL. PalšováKPr FEŠRR
On-Line Education for Sustainable Development20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. FehérKTUR FEŠRR
Optimalizácia miestneho poplatku v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky20172020GA SPUR. KrajčírováKÚ FEM
Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí20162018APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováKPr FEŠRR
Organization of the photo contest, the aim of which is to illustrate the special form of work in our everyday lives (21210299)20122013Small Grants STOP!!!P. OtepkaKTUR FEŠRR
Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ (1/3769/06)20062008VEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Poľnohospodárska a environmentálna politika EÚ (učebnica a e-learningový systém v anglickom jazyku) (025SPU-4/2015)20142016KEGAP. SchwarczKEP FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK-SRB-0029-09)20102011Bilaterálna spoluprácaZ. JurekováKE FEŠRR
Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska (SK - SRB-0029-09)20102011APVTZ. JurekováKE FEŠRR
Posilnenie vedomostnej základne a inovačnej kapacity v rámci znalostného trojuholníka vo vidieckych oblastiach2017--Program rozvoja vidieka SR 2014-2020J. BereseckáKRR FEŠRR
Potravové preferencie škodcov repy cukrovej (Beta vulgaris provar. Altissima) - nosánika Lixus subtilis (Coleoptera: Curculionidae) a štítnatca Cassida nebulosa (Coleoptera: Chrysomelidae). (721/06160)20062006GA SPUM. TóthováFEŠRR
Prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom na ich prepojenosť a spoluprácu20182018štátne objednávky výskumu a vývojaE. BalážováKVS FEŠRR
Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek (APVV-14-0505 )20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováKPr FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGAV. PapcunováKVS FEŠRR
Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce20142016VEGAV. PapcunováKVS FEŠRR
Príprava nových kapacít pre EŠIF12018--Granty nadáciíO. RoháčikováFEŠRR
Produkčný potenciál genotypov rýchlorastúcich energetických drevín v pôdnoklimatických podmienkach južného Slovenska (1/0890/10)20102011VEGAM. DemoKTUR FEŠRR
Promotion of the use of energy from renewable sources in Central Europe20152017Strategic GrantsE. MarišováFEŠRR
Promotion to regional bioenergy initiatives -- PromoBio20112014EC Tender (Tender Európskej komisie)P. OtepkaKTUR FEŠRR
Putting Halophytes to Work - From Genes to Ecosystems (FA0901 219/09)20092014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. FehérKTUR FEŠRR
Reform and modernization of agronomy curriculum to enhance the sustainable development and Food production of Western Balkan rural areas20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováCIP FEŠRR
Reform and modernization of agronomy curriculum to enhance the sustainable development and Food production of Western Balkan rural areas (585666-EPP-1-2017-RS-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováFEŠRR
Regional circular economy models and best available technologies for biological streams20172021InterregE. MarišováFEŠRR
Regional, Green and Sustainable Tourism to Maintain Land Protection (REGTOUR)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (0230-07)20082010APVTM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky20082010APVTM. FázikováKRR FEŠRR
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska20162017GA SPUK. MandalováKPr FEŠRR
Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny - zmena funkcií v adaptačný potenciál (VEGA 1/0767/17)20172020VEGAB. ŠiškaKE FEŠRR
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy. (SK-SRB-2013-0031)20152016Bilaterálna spoluprácaE. MarišováKPr FEŠRR
Revitalization of Small Agriucltural Farm through Energy Crops Cultivation and Biomass Production20152016APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠE. MarišováFEŠRR
Risk Factors of Food Chain - European Dimension (611428-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-PROJECT)20192020Jean MonetA. BandlerováFEŠRR
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov20162017Bilaterálna spoluprácaJ. JarábkováKRR FEŠRR
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (26110230085)20132015OP Ľudské zdrojeA. BandlerováFEŠRR
Rural tourism and cultural history network in Danube region20152016Granty nadáciíE. MarišováFEŠRR
Rural tourism and cultural history network in Danube region20142015Granty nadáciíE. MarišováKPr FEŠRR
Rural tourism programs network (CIII-SK-0505-07-1617)20102022CEEPUSE. MarišováKPr FEŠRR
Scientific and technological advancement on research in agro-energy: an integrated approach to renewable energy generation according to sustainability criteria (FP7-REGPOT-2011-1 STAR-AGROENERGY)20112015FP7A. FehérKTUR FEŠRR
Short Food Supply Chains and their Role in Development of Rural Areas in V4 Countries (21810395)20182019Standard Grants STOP!!!N. FlorišCIP FEŠRR
Slovenská poľnohospodárska politika a jej realizácia v podmienkach Slovenskej repbuliky (0757/06110)20092010GA SPUL. PalšováKPr FEŠRR
Smart-up! (21830049)20192020Visegrad+ GrantsL. PalšováFEŠRR
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Soil Resources Management and Conservation (SORMAC)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Strenghtening V4Ep agricultural extension and advisory system - EU integration model for EaP20152017Flagship projekt STOP!!!L. PalšováKPr FEŠRR
Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia (530397-Tempus-1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES)20122015TempusE. MarišováFEŠRR
Support for farmers cooperatives (11/LEI0053-30-CE-0395921/00-42)20102012EC Tender (Tender Európskej komisie)A. BandlerováKPr FEŠRR
Sustainabilty of rural areas in practice (OECD CO-operative Research Programme Conference Sponsorship)20152016Granty nadáciíM. ChrenekováKRR FEŠRR
Sustainable Food Security- Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security (Horizont 2020, Sustainable Food Security)20152019HorizontP. SchwarczKEP FEŠRR
Sustainable land management network (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)20152018Jean MonetA. BandlerováCIP FEŠRR
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA)20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Sustainable Management of Cultural Landscapes (SUMCULA) (2017-1-SE01-KA203-034570)20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách Vyšehradskej štvorky (1/4649/07)20072009VEGAA. BandlerováKPr FEŠRR
Štúdia uskutočniteľnosti vytvorenia efektívnych sietí na podporu malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov v NSK (539/2015/SPU)20152015Zmluva o dieloA. BandlerováFEŠRR
Tajik Joint Institutional Higher education Quality Improvement (609791-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaP. SchwarczFEŠRR
Technical assistance for the establishment of a farm advisory system(FAS) in Turkey20162018EC Tender (Tender Európskej komisie)A. FehérFEŠRR
The Best Environmental Resources Management (ERM) for sustainable future20152017Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. MarišováFEŠRR
The Cultural Heritage of Wine and Gastronomy (CUWIGA)20172017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváP. OtepkaKTUR FEŠRR
The Food Quality for Europe (2018-1-SK01-KA203-046363)20182021Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováFEŠRR
The implementation of V4 experiences within the development of entrepreneurship - chances for Ukraine (31510041)20152016Strategic GrantsA. BandlerováFEŠRR
The International Conference of PhD. Students "YR NET": Social, Economics and Legal Aspects in Regional Development20112011Small Grants STOP!!!E. BalážováKVS FEŠRR
Theoretical and Practical Aspects of Short Food Supply Chains in Higher Education (2017-1-SK01-KA203-035333)20172019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišFEŠRR
Theoretical and Practical Aspects of Short Food Supply Chains in Higher Education (2018-1-PL01-KA203-050664)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišCIP FEŠRR
Training of Individuals through Mobility from Uzbek Republic to EU (545730-EM-1-2013-1-NL-ERA MUNDUS-EMA21)20132018Erasmus MundusN. FlorišCIP FEŠRR
Training on European standards for ecological agricultural production (2006-BG/06/B/F/PP-166012)20062008Leonardo da VinciA. BandlerováKPr FEŠRR
Transatlantic empowering the skills, knowledge and knowhow in teaching and learning bio energy entrepreneurship (2010-2649/001-001-CPT EU-CAN TEP)20102013EU-CanadaE. MarišováFEŠRR
Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republike (SK-CN-2017-0010)20182019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. BandlerováFEŠRR
Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na Slovensku a v Čínskej ľudovej republike20162017APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. BandlerováFEŠRR
Transversal Entrepreneurial Competencies for Food Safety Professional Services20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. BandlerováKPr FEŠRR
Tvorba a implementácia TLP (TeachingLearning-Practising) modelu do vzdelávania v oblasti komunálnej politiky a ekonomiky (022TUKE-4/2018 )20172017KEGAE. MarišováKPr FEŠRR
Tvorba centrálnej databázy na európskej úrovni pre vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva (HU/05/B/F/PP-170018)20052009Všeobecné výzvyM. DemoKTUR FEŠRR
Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy (024SPU-4/2017)20172019KEGAM. ValachKVS FEŠRR
Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy (1/0357/08)20082010VEGAJ. LazíkováKPr FEŠRR
Virtual Teaching of Self-government Administration20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu20112012Standard Grants STOP!!!D. HúskaKVS FEŠRR
Visegrad initiative on land protection20142015Standard Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Visegrad Initiative on Land Protection (21630209)20172017Standard Grants STOP!!!A. BandlerováFEŠRR
Visegrad Initiative on Land Protection (21730276)20182018Standard Grants STOP!!!L. PalšováFEŠRR
Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji (1/0775/10)20102011VEGAĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach (1/0607/10)20102011VEGAM. FázikováKRR FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku (1/0876/11)20112013VEGAI. TakáčKEP FEŠRR
Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.2017--GA FEŠRRĽ. RumanovskáKEP FEŠRR
Vplyv štrukturálnych fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva na konkurencieschopnosť subjektov v poľnohospodárstve a celkový rozvoj vidieckej krajiny (0741/06140)20082009GA SPUP. SchwarczKEP FEŠRR
Vplyv vlastníckych a nájomných vzťahov na stabilitu podnikania na poľnohospodárskej pôde vo vybraných regiónoch SR. (1/2570/05)20052007VEGAZ. IlkováFEŠRR
Vplyv združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora (1/0872/13)20132015VEGAP. SchwarczKEP FEŠRR
Vŕba košíkárska (Salix viminalis L.) pestovaná v dlhodobom poľnom experimente na ornej pôde v teplej agro-klimatickej makrooblasti SR ako obnoviteľný rozdoj energie20102011GA SPUP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík (NI/1-355/2018/SPUGa)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo udržateľných lignocelulóznych zdrojov (0131-07)20082010APVTM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok južného Slovenka pre 5 švédskych odrôd a 9 variant rýchlorastúcej vŕby rodu Salix (37/2007/SPU)20072012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum overovania pôdnoekologických podmienok Západoslovenskej nížiny na Záhorí pre 3 odrody energetickej vŕby rodu Salix (DBA/ZM/09/01/103 č.121/2009/SPU)20092012podnikateľská činnosťM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum produkčných charakteristík a modelovanie procesov konverzie biomasy vybraných energetických drevín a bylín na biopalivá prvej a druhej generácie v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (1/0738/16)20162019VEGAP. OtepkaKTUR FEŠRR
Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu (90/2018/SPU)20182018Zmluva o dieloJ. GadušKRBE FEŠRR
Výskum vplyvu prepravnej plynovodnej siete na produkčný potenciál pôd a úrod vybraných poľnohospodárskych plodín (102/2009/SPU)20092012štátne objednávky výskumu a vývojaM. DemoKTUR FEŠRR
Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov (SK–CZ-0099-11)20122013Bilaterálna spoluprácaJ. GadušCVOZE TF
Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroje nergie (Popol ako hnojivo) (VMSP-P-0035-09)20092011Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-14-0698)20152019Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využitie hnojivého potenciálu druhotných surovín a odpadov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a lesníctva (APVV-15-0509)20162016Všeobecné výzvyP. OtepkaKTUR FEŠRR
Využívania majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO) (1/0834/16)20162018VEGAE. BalážováKVS FEŠRR
Youth Permaculture Gardens - Perma is Cool!20162018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. MarišováFEŠRR
Základňa pre obsahovú integráciu praktických zručností poznávania a hodnotenia prvkov a procesov prírodného prostredia do predmetov prvého stupňa nového študijného programu environmentálny manažment (037SPU-4/2019)20192021KEGAM. EliašováKE FEŠRR
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)20072009VEGAP. EliášKE FEŠRR
Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej produkcie v Slovenskej republike prostredníctvom výrobných faktorov20172021Všeobecné výzvyA. BandlerováKPr FEŠRR
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe20092010Leonardo da VinciE. MarišováKPr FEŠRR
24 hodín s EÚ (PO2012/121BTS)20132013EC Tender (Tender Európskej komisie)M. FiľaKEP FEŠRRLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý