Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 37

StavNázov
Od
DoDruhGarant
Pracovisko
Analýza prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov
2018
2018
Zmluva o dielo
KSaVB TF
Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického (1/0642/18)20182020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní (SK-PL-2015-0036)20162017
Bilaterálna spolupráca
P. FinduraKSaVB TF
2009
2013
OP Výskum a inovácie
KSaVB TF
2009
2010GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KSaVB TF
Ekologická optimalizácia produkčného agrosystému s ohľadom na elimináciu negatívneho vplyvu techniky na pôdny environment
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Ekonomicky a environmentalne efektívna technológia hnojenia obilnín dusíkom založená na nepriamych metódach merania parametrov porastu
2012
2015
Všeobecné výzvyJ. Galambošová
KSaVB TF
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní. (SK-SRB-2013-0016)20142015Bilaterálna spoluprácaKSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do edukačného procesu na fakultách so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Implementácia poznatkov z praxe do vysokoškolského štúdia s odborným technickým zameraním na poľnohospodárske a lesnícke vedy
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. FinduraKSaVB TF
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Jobbágy
KSaVB TF
Inovatívna technológia variabilnej aplikácie dusíka zohľadňujúca limitujúce faktory prostredia v kontexte technogénnych faktorov a klimatických zmien2015
2019
Všeobecné výzvy
J. GalambošováKSaVB TF
Integrácia inovačných trendov do univerzitného štúdia problematiky strojov na pozberovú úpravu a skladovanie rastlinných produktov (3/5124/07)2007
2009
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
Komplexný kooperačný model energetiky obnoviteľných zdrojov troch slovenských krajov a jedného maďarského regiónu (HUSK /0801/2.1.2/0214)
2009
2010
Interreg
KSaVB TF
20062008
Interreg
J. Maga
KSaVB TF
Kreatívne technické riešenia v poľnohospodárstve pri hospodárení s podzemnou vodou
2018
2018
Visegrad Grants
KSaVB TF
Mechanizácia a využívanie energie na vybraných poľnofarmách v strednej a juhovýchodnej Európe (CASEE)
2012
2013Flagship Grants
KSaVB TF
Priestorovo diferencovaná výživa pšenice ozimnej dusíkom na báze merania multispektrálnej indukovanej fluorescencie20132017
Všeobecné výzvy
J. Galambošová
KSaVB TF
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
K. KrištofKSaVB TF
Technika a technológie zberu energetických plodín (SK-CZ- 0110-07)
2008
2009
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)M. ŽitňákKS TF
2016
2019
Horizont 2020
KSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo.
20192023
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
KSaVB TF
Umelá inteligencia pre presné poľnohospodárstvo a lesníctvo.
2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
V. Rataj
KSaVB TF
Úsporné technológie zavlažovania z hľadiska ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskej výroby (APVT- 99 - 033 204)2005
2007
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVVJ. Simoník
KSaVB TF
Utláčanie poľnohospodárskej pôdy spôsobené technikou a stretégie eliminujúce zhutnenie pôdy v Dunajskom regióne (CASEE BOKU Wien)
2015
2016
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)L. NozdrovickýKSaVB TF
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KSaVB TF
Vplyv granulometrického zloženia priemyselných hnojív na kvalitu práce rozhadzovača20082009
Zmluva o dielo
M. MacákKSaVB TF
Vplyv podmienok pozberovej úpravy a skladovania kukurice na kvalitu produktu
2020
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Angelovič
KSaVB TF
Výskum efektívnosti pestovania poľnej plodiny s podporou priestorovo diferencovaného zavlažovania (VEGA 1/0407/11)
2011
2012
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
2015
2015
Bilaterálna spolupráca
KSaVB TF
Výskum technických parametrov pracovných mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej techniky (APVV18-0165)2019
2022
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
P. FinduraKSaVB TF
Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
J. Galambošová
KSaVB TF
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KSaVB TF
ZLEPŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI VYUŽITIA PÔDY PRE UDRŽATEĽNÚ PRUKCIU OBILNÍN A ZELENINY V EU A ČÍNE2020
--
Horizont 2020
KSaVB TF
Zvýšenie účinnosti a zníženie energetickej náročnosti a nákladov pri regulácií vody hydromelioračnou sústavou (APVT 26 - 015 002)
2004
2005
APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
J. SimoníkKSaVB TF
Zvyšovanie kvality traktorov a mobilných systémov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, ochranu pôdy a životného prostredia (TP 31046 PIB 100 724 720)
2011
2015
Granty nadácií
KSaVB TFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý