Department of building equipment and technology safety (TF) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 28

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Alliance for developing and implementing a European blueprint to sectoral training skills in bio-economy, new technologies & innovations in agriculture20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaŠ. MihinaKZSBT TF
Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Analysis and classification of technologies for diffusion processes in ethanol production in the food industry (08-GASPU-2018)20192020GA SPUT. HolotaKZSBT TF
Analysis of harmful gases production in rural area and proposal of ccientifically substantiated technological measures for its minimisation (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Animal Welfare Research in an enlarged Europe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Common workplace for research of biomass production, its energy use and the development of application equipments20172017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
Creating and practical implementation of the Slovak-English and English-Slovak on-line dictionary for the area of biosystem engineering (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGAM. MacákDMaPB TF
Creation of university textbook Machines and Technologies for Waste Treatment in educational multimeial platform (023SPU-4/2018)20182020KEGAR. GálikKZSBT TF
Design technology for reducing emissions from animal production and biological materials combustion (1/0809/16)20162016VEGAR. GálikKZSBT TF
Ecological and energetic aspects of biomas usage. (1/0033/09)20092011VEGAR. OpáthKZSBT TF
Education on Bioeconomy. A European Perspective2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Investigation of environmental aspects in farm animal breeding from the point of view of greenhouse gases, smell, dust and noise supporting animal welfare and BAT creation - Best available techniques (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Kvalita a výťažnosť pšeničných mlynárskych produktov v procese ich výroby, v závislosti od drviaceho účinku valcových mlecích stolíc s minimalizáciou spotreby energie na mletie. (1/3479/06)20062008VEGAR. OpáthKZSBT TF
Minimizing the risks of environmental factors in animal production buildings (1/0575/14)20142016VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Progressive Cooling Methods to Improve the Comfort of Dairy Cows and to Reduce the Environmental Load (1/0790/19)20192019VEGAJ. LendelováKZSBT TF
Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukcie a obnovu (HZ č. 007/1999 - projekt č. 2736)19992001podnikateľská činnosťŠ. KováčKZSBT TF
Research and efficient innovation in livestock farming technologies to reduce air pollution by ammonia and greenhouse gases (1/0579/18)20182021VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Štúdium obalových materiálov a ich vplyv na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín (VEGA 1/4437/07)20072009VEGAS. ZemanKZSBT TF
Technicko-technologická racionalizácia výroby a spracovania vybratých poľnohospodárskych produktov (VEGA č.1/4407/97-M-18)19971999VEGAJ. LobotkaKZSBT TF
Towards Excellent Research of Farm Animals – Environment Interaction2020--Horizont 2020Š. MihinaKZSBT TF
Transfer of innovative technologies into the educational process in the dimensions of the current needs of agriculture through university textbook (Projekt č. 011SPU-4/2014)20142015KEGAR. GálikKZSBT TF
Transformation of experts rescue services education in the context of the "Industry 4.0"2020--KEGAJ. LendelováKZSBT TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)20082010VEGAI. KarasKZSBT TF
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAR. OpáthKZSBT TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)20062008VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch20142015APVTR. GálikKZSBT TF
Znižovanie emisií škodlivín plynov úpravou technických systémov a technológií v chove hospodárskych zvierat (VEGA 1/0625/03)20032005VEGAŠ. KováčKZSBT TFKey:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected