Dekanát FZKI (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 10

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
COST Action TU1201 Mestské záhradkárske kolónie v európskych mestách - budúcnosť, výzvy a poučenie - TUD COST Action TU120120132016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
      Krátka vedecká stáž v Bilbao- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.20162016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Integrovaný výskum komplexnej recyklácie živín z poľnohospodárskych odpadov a vedľajších produktov na trvalo udržateľné zvyšovanie rastlinnej výroby a kvality životného prostredia20182019Granty nadáciíK. HalászováDFZKI FZKI
Krátka vedecká stáž Real Food Wythenshawe20142014COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb20182019OP Kvalita životného prostrediaK. HalászováKKPaPÚ FZKI
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy (310020R571)20192020OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS 26110230094)20132015OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Podpora zvyšovania kvality vzdelávaniana Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (OPV-2012/1.2/05-SORO 822470)20132015OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý