Dekanát FZKI (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 10

Stav
NázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
COST Action TU1201 Mestské záhradkárske kolónie v európskych mestách - budúcnosť, výzvy a poučenie - TUD COST Action TU1201
2013
2016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
Cost Action TU1306 Podpora vedomostí o vzťahu informačných a komunikačných technológií a verejných priestranstiev s cieľom zlepšiť ich využitie a atraktivity
2013
2018COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFZKI FZKI
      Krátka vedecká stáž v Bilbao- Applicability of the Way --Cyberpark digital tool, as a design tool for Landscape architects in Slovakia.2016
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFZKI FZKI
Integrovaný výskum komplexnej recyklácie živín z poľnohospodárskych odpadov a vedľajších produktov na trvalo udržateľné zvyšovanie rastlinnej výroby a kvality životného prostredia
2018
2019
Granty nadáciíK. Halászová
DFZKI FZKI
Krátka vedecká stáž Real Food Wythenshawe
2014
2014COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFZKI FZKI
2018
2019
OP Kvalita životného prostrediaK. Halászová
KKPaPÚ FZKI
2019
2021
OP Kvalita životného prostrediaJ. HorákKBaH FZKI
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS 26110230094)
2013
2015
OP Ľudské zdroje
DFZKI FZKI
2013
2015
OP Ľudské zdrojeDFZKI FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
2018
2020
OP Ľudské zdroje
K. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý