Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 44

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. JakábováKBZ FZKI
CEEPUS III Scholarship20152015CEEPUSV. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Ekológia a rozširenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20172019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. BakayKBZ FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RačekKBZ FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
Green infrastructure approach:linking environmental with social aspects in styudying and managing urban forests (COST FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
HU-TAF-4163: Review of historic materials of Hungarian oak taxa with a focus on introgressive hybrids20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováKBZ FZKI
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí20202021GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. ŠajbidorováKBZ FZKI
IPA 5/2014 "Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa" (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayKBZ FZKI
KNOWLEDGE CONVERSION FOR ENHANCING MANAGEMENT OF EUROPEAN RIPARIAN ECOSYSTEMS AND SERVICES (COST ACTION CA16208 )20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
Komplexné štúdium vybraných druhov rodu Sorbus.L. na území Českej a Slovenskej republiky (SK-CZ-2013-0253)20142015Bilaterálna spoluprácaM. RačekKBZ FZKI
Making Green Together! (CE933)20172019Interreg Central EuropeD. HillováKBZ FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - kurz20182019Všeobecné výzvyV. PaganováKBZ FZKI
Pestré lúky v meste (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)20182019Granty nadáciíD. HillováKBZ FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11340026)20142014Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Plants in Urban Areas and Landscape (11610088)20162017Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Platforma pre vzdelávanie v oblasti zdravia drevín a starostlivosti o dreviny (PLATREES)20172017InterregV. PaganováKBZ FZKI
Podpora vo vzdelávaní ochrany okrasných rastlín a jej aplikácia v správe mestskej zelene20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Poškodenie okrasných drevín hmyzími škodcami v urbanizovanom prostredí (1/0021/16)20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Prieskum a zhromaždenie genetických zdrojov autochtónnych divorastúcich druhov rodu Rosa vo vybraných regiónoch Slovenska (1/0205/08)20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)K. RovnáKBZ FZKI
Program celoživotného vzdelávania arboristov na Slovenska (012SPU-4/2013)20132015KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine20132013Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0246/13)20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Study Visits and Study Seminars for Groups of Forein Students to Germany 2019/2020 (DAAD)20192019Medzinárodné projekty (ostatné)D. HillováKBZ FZKI
Škodlivá činnosť hmyzích škodcov na okrasných drevinách v urbanizovanom prostredí a možnosti ich regulácie (1/0014/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Škodlivá činnosť živočíšnych škodcov na drevinách v mestskom prostredí a možnosti ich regulácie20202022GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)J. KollárKBZ FZKI
Vypracovanie metodických ukazovateľov kvality zelene v interiérovom prostredí a zhodnotenie polyfunkčnosti interiérových úprav (1/3468/06)20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HillováKBZ FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.20082009Bilaterálna spoluprácaK. RovnáKBZ FZKI
Výskum eko-fyziologických faktorov okrasných a ovocných druhov as prihliadnutím na šľachtitelský program broskýň a marhúľ20052007Bilaterálna spoluprácaA. JakábováKBZ FZKI
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. LidikováKCH FBP
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí20122014VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach (003SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Vzdelávanie v oblasti proaktívneho manažmentu drevín v sídlach (007SPU-4/2020)20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý