Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 44

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Paganová
KBZ FZKI
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. JakábováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)
2018
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. PaganováKBZ FZKI
Ecological requirements of selected taxa in the genus Rosa in Slovakia2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBZ FZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku
2016
2017
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBZ FZKI
Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa (IPA)
2014
2015
Granty nadácií
L. Bakay
KBZ FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. RačekKBZ FZKI
Genofond kosatcov
2014
2015
Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
HU-TAF-4163: Analýza historických materiálov s dôrazom na introgresívne hybridy dubov v Maďarsku20142014
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KBZ FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín
2019
2020Granty nadácií
KBZ FZKI
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí
20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
V. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Komplexné štúdium vybraných druhov rodu Sorbus.L. na území Českej a Slovenskej republiky (SK-CZ-2013-0253)
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaM. RačekKBZ FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Kollár
KBZ FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
20182019
Všeobecné výzvy
V. PaganováKBZ FZKI
Pestré lúky v meste (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)2018
2019
Granty nadáciíD. Hillová
KBZ FZKI
Platforma pre vzdelávanie v oblasti zdravia drevín a starostlivosti o dreviny (PLATREES)
2017
2017
Interreg
KBZ FZKI
Podpora vo vzdelávaní ochrany okrasných rastlín a jej aplikácia v správe mestskej zelene
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. KollárKBZ FZKI
Poškodenie okrasných drevín hmyzími škodcami v urbanizovanom prostredí (1/0021/16)
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Kollár
KBZ FZKI
Prieskum a zhromaždenie genetických zdrojov autochtónnych divorastúcich druhov rodu Rosa vo vybraných regiónoch Slovenska (1/0205/08)
20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
K. RovnáKBZ FZKI
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine2013
2013
Small Grants STOP!!!
KBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine (11340026)
2014
2014Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a v krajine (11610088)20162017
Small Grants STOP!!!
KBZ FZKI
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. PaganováKBZ FZKI
Škodlivá činnosť hmyzích škodcov na okrasných drevinách v urbanizovanom prostredí a možnosti ich regulácie (1/0014/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. KollárKBZ FZKI
Škodlivá činnosť živočíšnych škodcov na drevinách v mestskom prostredí a možnosti ich regulácie
2020
2022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KBZ FZKI
Štipendium CEEPUS III
2015
2015
CEEPUSV. PaganováKBZ FZKI
Študijné pobyty a študijné semináre pre skupiny zahraničných študentov v Nemecku 2019/2020 (DAAD)
2019
2019
Medzinárodné projekty (ostatné)
KBZ FZKI
Vypracovanie metodických ukazovateľov kvality zelene v interiérovom prostredí a zhodnotenie polyfunkčnosti interiérových úprav (1/3468/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.
2008
2009
Bilaterálna spoluprácaKBZ FZKI
Výskum eko-fyziologických faktorov okrasných a ovocných druhov as prihliadnutím na šľachtitelský program broskýň a marhúľ
2005
2007
Bilaterálna spolupráca
KBZ FZKI
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LidikováKCH FBP
Vytvárajme zeleň spoločne! (CE933)20172019Interreg Central Europe
KBZ FZKI
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí20122014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach (003SPU-4/2017)20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Paganová
KBZ FZKI
Vzdelávanie v oblasti proaktívneho manažmentu drevín v sídlach (007SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KBZ FZKI
2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBZ FZKI
ZMENA ZNALOSTÍ PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA A SLUŽIEB EURÓPSKYCH POBREŽNÝCH EKOSYSTÉMOV (COST ACTION CA16208 )20172021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBZ FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdroje
DFZKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý