Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 44

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0426/09)20092011VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Adaptácie drevín na zasolenie, vodný a termický stres v podmienkach urbanizovaného prostredia (1/0458/19)20192021VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín (1/3469/06)20062008VEGAA. JakábováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorov na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0748/17)20172019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Determinácia vplyvu abiotických faktorv na dreviny v urbanizovanom prostredí (VEGA 1/0242/18)20182019VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Ecological requirements of selected taxa in the genus Rosa in Slovakia20172019GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Ekológia a rozšírenie vybraných druhov rodu Rosa na Slovensku20162017GA SPUL. BakayKBZ FZKI
Ekológia a variabilta gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) v oblasti Modrého Kameňa (IPA)20142015Granty nadáciíL. BakayKBZ FZKI
E-learning vo výučbe technológií zakladania a údržby zelene (021SPU-4/2019)20192021KEGAM. RačekKBZ FZKI
Genofond kosatcov20142015Zmluva o dieloM. KnollKBZ FZKI
HU-TAF-4163: Analýza historických materiálov s dôrazom na introgresívne hybridy dubov v Maďarsku20142014EC Tender (Tender Európskej komisie)L. BakayKBZ FZKI
Inovácie vo vyučovaní predmetu Aranžovanie rastlín20192020Granty nadáciíA. GogolákováKBZ FZKI
Inovatívne prístupy použitia bylín v urbanizovanom prostredí20202021GA SPUV. ŠajbidorováKBZ FZKI
Interaktívna experimentálna záhrada (035SPU-4/2016)20162018KEGAV. ŠajbidorováKBZ FZKI
Komplexné štúdium vybraných druhov rodu Sorbus.L. na území Českej a Slovenskej republiky (SK-CZ-2013-0253)20142015Bilaterálna spoluprácaM. RačekKBZ FZKI
Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie (1/3466/06)20062008VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Nepôvodné druhy hmyzích škodcov na okrasných drevinách v meniacich sa klimatických podmienkach20132015VEGAJ. KollárKBZ FZKI
Ohrozenosť introdukovaných drevín hmyzími škodcami na Slovensku. (1/0249/08)20082010VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti - kurz20182019Všeobecné výzvyV. PaganováKBZ FZKI
Pestré lúky v meste (Tatrabanka - Kvalita vzdelávania 2018)20182019Granty nadáciíD. HillováKBZ FZKI
Platforma pre vzdelávanie v oblasti zdravia drevín a starostlivosti o dreviny (PLATREES)20172017InterregV. PaganováKBZ FZKI
Podpora vo vzdelávaní ochrany okrasných rastlín a jej aplikácia v správe mestskej zelene20202022KEGAJ. KollárKBZ FZKI
Poškodenie okrasných drevín hmyzími škodcami v urbanizovanom prostredí (1/0021/16)20162018VEGAJ. KollárKBZ FZKI
Prieskum a zhromaždenie genetických zdrojov autochtónnych divorastúcich druhov rodu Rosa vo vybraných regiónoch Slovenska (1/0205/08)20082010VEGAK. RovnáKBZ FZKI
Program celoživotného vzdelávania arboristov na Slovenska (012SPU-4/2013)20132015KEGAV. PaganováKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine20132013Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine (11340026)20142014Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Rastliny v urbanizovanom prostredí a v krajine (11610088)20162017Small Grants STOP!!!M. RačekKBZ FZKI
Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine (1/0246/13)20132015VEGAV. PaganováKBZ FZKI
Škodlivá činnosť hmyzích škodcov na okrasných drevinách v urbanizovanom prostredí a možnosti ich regulácie (1/0014/17)20172019VEGAJ. KollárKBZ FZKI
Škodlivá činnosť živočíšnych škodcov na drevinách v mestskom prostredí a možnosti ich regulácie2020--GA SPUJ. KollárKBZ FZKI
Štipendium CEEPUS III20152015CEEPUSV. PaganováKBZ FZKI
Študijné pobyty a študijné semináre pre skupiny zahraničných študentov v Nemecku 2019/2020 (DAAD)20192019Medzinárodné výskumné projekty (inde nezaradené)D. HillováKBZ FZKI
Vypracovanie metodických ukazovateľov kvality zelene v interiérovom prostredí a zhodnotenie polyfunkčnosti interiérových úprav (1/3468/06)20062008VEGAD. HillováKBZ FZKI
Výskum a spolupráca pri využívaní nových odrôd, metód pestovania a technológií množenia zo semena okrasných rastlín a vždyzelených drevín, liečivých a aromatických rastlín.20082009Bilaterálna spoluprácaK. RovnáKBZ FZKI
Výskum eko-fyziologických faktorov okrasných a ovocných druhov as prihliadnutím na šľachtitelský program broskýň a marhúľ20052007Bilaterálna spoluprácaA. JakábováKBZ FZKI
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGAJ. LidikováKCH FBP
Vytvárajme zeleň spoločne! (CE933)20172019InterregD. HillováKBZ FZKI
Využitie druhov z čeľade Rosaceae v urbanizovanom prostredí20122014VEGAJ. KollárKBZ FZKI
Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach (003SPU-4/2017)20172019KEGAV. PaganováKBZ FZKI
Vzdelávanie v oblasti proaktívneho manažmentu drevín v sídlach (007SPU-4/2020)20202022KEGAV. PaganováKBZ FZKI
Zelená infraštruktúra, prístupy spájajúce štúdium a manažment mestskej zelene (COST FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
ZMENA ZNALOSTÍ PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA A SLUŽIEB EURÓPSKYCH POBREŽNÝCH EKOSYSTÉMOV (COST ACTION CA16208 )20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)V. PaganováKBZ FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý