Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 141

Stav
Název
Od
DoDruh
Garant
Pracoviště
AgrInnFoodHub: Food-Hub as a tool to promote collaborative and innovative solutions for resource management, services and logistics, for the strengthening and diversification of local agri-food systems and the community that supports them (Proposal ID 863054)
2019
2022
Horizont 2020 A. Tóth
KZaKA FZKI
AGRO-CULTURE: AGRARIAN HERITAGE AS EUROPEAN CULTURE. DIGNIFYING RURAL COMMUNITIES AND THEIR HISTORY THROUGH SOCIAL INNOVATION AND PARTICIPATION (770621-1)
20182022
Horizont 2020
A. Tóth
KZaKA FZKI
Aktion Österreich-Slowakei - Forschungstipendien für Diplomanden (ZI.: ICM-2011-03705)
2012
2012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. Tóth
KZaKA FZKI
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováKZaKA FZKI
Bošany - ateliér verejnej zelene2017
2018
Zmluva o dielo
M. Verešová
KZaKA FZKI
Cities for Participatory Strategic Planning as food hubs living labs (H2020-FNR-2020: SEP-210641998 )
20202023
Horizont 2020
A. Tóth
KZaKA FZKI
2013
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
DFZKI FZKI
CultTour - Garden Heritage Conservation and Tourism (Garden Heritage Conservation and Tourism)
2013
2014
InterregA. TóthKZaKA FZKI
Dendrologický prieskum a štúdia obnovy evanjelického cintorína na Probstnerovej ceste v Levoči (Ni/1-614/2019/SPU)
2019
2019
Zmluva o dieloD. Halajová
KZaKA FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
eLiSE -- e-Learning in Smart Environments (eLiSE 2017)
2018
2020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)
2015
2015
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKZaKA FZKI
Enhancing Biodiversity, Controlling Climate Change and Increasing Green Infrastructure (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))
20152015
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Tóth
KZaKA FZKI
FarmersAduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (21640443 V4)
2017
2018
Standard Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
FERIA: DESIGNING AND TESTING A FORMAT FOR ENERGIZING RURAL INNOVATION ACTION (Proposal ID 869351)20192022
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry
2019
2019
Všeobecné výzvy
KZaKA FZKI
FontánaNR
2018
2018
Granty nadácií
S. Bellérová
KZaKA FZKI
FOOD4URB: CONTRIBUTION OF URBAN FOOD FOREST TO ECOSYSTEM SERVICES IN URBAN REGION
2019
2022
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. Tóth
KZaKA FZKI
GAP - Green-Blue Infrastructure in Post-USSR Cities, exploring legacies and connecting to V4 experience
2020
--
Visegrad+ Grants
KZaKA FZKI
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network: Building capacity for nature-based solutions in South Eastern Europe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
20162019
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZaKA FZKI
GENIAL: Green Infrastructure Learning Network (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)
20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKZaKA FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Supuka
KZaKA FZKI
20162017Granty nadácií
KZaKA FZKI
Green Infrastructure - Exploring the Scope of an Integrative Concept (International Master of Landscape Architecture)
2014
2015
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)KZaKA FZKI
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (FPS COST Action FP1204)2013
2017
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZaKA FZKI
Grüne Infrastruktur in der Kulturlandschaft (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaA. Tóth
KZaKA FZKI
HERITIN- Cultural Heritage for Inclusive Societies (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska
2017
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZaKA FZKI
2015
2015
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníM. Bihuňová
KZaKA FZKI
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Implementation of Green Infrastructure Approach to link Environmental and Social Aspects in the Research on Urban Forests (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))
2015
2015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Tóth
KZaKA FZKI
Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)
2016
2020Všeobecné výzvy
KZaKA FZKI
Innovative rain gardens’ methodologies in Training of Environmental specialists
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KZaKA FZKI
2018
2018Zmluva o dieloKZaKA FZKI
Krajinno architektonická štúdia revitalizácie Hviezdoslavovho parku v Martine
2019
2020
Zmluva o dieloM. Bihuňová
KZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani (89/2017/SPU)
2016
2017Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia Panskej záhrady Prešov, časť Nižná Šebastová (181/2016/SPU)2016
2016
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
2016
2017
Zmluva o dieloG. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani (88/2017/SPU)
2016
2017
Zmluva o dieloA. Tóth
KZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (114/2016/SPU)
2016
2016Zmluva o dieloKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo (69/2016/SPU)2016
2016
Zmluva o dieloA. Tóth
KZaKA FZKI
Krajinno-architektonické štúdie pod priehradou v obci Tesáre
2018
2018
Zmluva o dieloG. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-architektonické štúdie verejných priestranstiev v obci Čechynce
2018
2018
Zmluva o dielo
G. KuczmanKZaKA FZKI
Krajinno-architektonické štúdie verejných priestranstiev v obci Ivanka pri Dunaji
2020
2020Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny (701/04210)20102010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
2016
2019
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKZaKA FZKI
2015
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KZaKA FZKI
Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region (CIII-CZ-0311-06-1314)2010
2015
CEEPUSM. Bihuňová
KZaKA FZKI
2017
2018
CEEPUS
KZaKA FZKI
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
M. Bihuňová
KZaKA FZKI
Learning Landscapes (KA203-37477A4D)
2019
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KZaKA FZKI
Learning Landscapes (2020-1-SK01-KA203-078379)
2020
2022
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
A. Tóth
KZaKA FZKI
Learning Landscapes: Bridging the Gap / Building Community with a Common Landscape Narrative
2018
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. Tóth
KZaKA FZKI
2016
2017
Granty nadácií
A. Tóth
KZaKA FZKI
LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy (LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy)
2015
2016
Granty nadácií
A. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE eLecture Series on Renewable Energy and Landscape Quality (LE:NOTRE eLecture Series RELY)2016
2016
Granty nadáciíA. Tóth
KZaKA FZKI
LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture (LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture)
2015
2015
Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LiGILab: Living Green Infrastructure Lab for Sustainable Rural Communities and Landscapes (LiGILab) (Proposal ID 852463 )20192023
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KZaKA FZKI
Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach (1/4406/07)
2007
2009VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Master Research into the Landscape Architectural Aspects of the Urban Green Infrastructure (Tripartite Convention 01/2016; E+ Higher Education Learning Agreement for Traineeships)2016
2016
Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. Tóth
KZaKA FZKI
Mladosť
2019
2020Všeobecné výzvyS. Bellérová
KZaKA FZKI
Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska. (1/0618/08)
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
Na vode2017
2017
Granty nadáciíD. Halajová
KZaKA FZKI
20182019Standard Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Návrh krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom (24/2018/SPU)
20172018
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Návrh revitalizácie verejnej zelene v obci Svätoplukovo (753/2015/SPU)
2015
2016
Zmluva o dieloKZaKA FZKI
New life of Brownfields
2014
2014
CEEPUS
KZaKA FZKI
Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre (009SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. HalajováKZaKA FZKI
Pamiatový výskum architektonicko-historický - Kaštieľ v Petrovanoch, pamiatkový objekt - park, č. ÚZPF 338/2 (O-20-104/0400-04)20202020InéD. Halajová
KZaKA FZKI
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) (CA15206)2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. TóthKZaKA FZKI
      Government Programmes and Woodland-for-Water PES Schemes Encouraging Afforestation in New Zealand (Short Term Scientific Mission New Zealand 2019)
20192019
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. TóthKZaKA FZKI
20092010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
D. HalajováKZaKA FZKI
Planning and Implementation of Green Infrastructure in Cities and Metropolitan Regions of North Rhine-Westphalia, Germany (Green Talents Research Stay)
2018
2018Granty nadácií
KZaKA FZKI
Plánovanie a implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných krajských mestách Slovenska (GA-SPU 37/2019)
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZaKA FZKI
Planung und Umsetzung der grünen Infrastruktur in österreichischen Städten (STIPENDIEN FÜR POSTDOKTORANDEN Dokument-ID: 67318)
20192019
Akcia Rakúsko - Slovensko
A. Tóth
KZaKA FZKI
2016
2019
Visegrad University Studies Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla (1/0568/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok (APVV-14-0860)
2015
2016
Všeobecné výzvy
J. Supuka
KZaKA FZKI
Projekt - Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť (003SPU-4/2014)2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZaKA FZKI
Rekreačný potenciál slovenských a poľských miest na základe ich prírodných a kultúrnych hodnôt (SK-PL-18-0056)
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaM. Bihuňová
KZaKA FZKI
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. TóthKZaKA FZKI
RESTART_4Danube: Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region (DTP340)
2020
2022
Interreg Danube Transnational Programme KZaKA FZKI
Revitalizácia hradného parku v Leviciach (201800648)
2018
2018
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Revitalizácia hradného parku v Leviciach - rozšírenie PD (201900115)
2019
2019Zmluva o dieloI. ČitáryKZaKA FZKI
Revitalizácia parku pri hrade v Leviciach (201701071)
2017
2018
Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
2015
2016
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh rekreačných priestorov v Banskej Štiavnici
20162016CEEPUSKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia centrálneho priestoru v meste Partizánske
20162016Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia Parku na Tabakovej ulici v meste Nové Zámky (551/2018/SPU)2018
2019
Zmluva o dieloA. Tóth
KZaKA FZKI
2017
2018
Zmluva o dieloKZaKA FZKI
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska (1/0371/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. TóthKZaKA FZKI
2017
2017
Bilaterálna spolupráca
P. Halaj
KKI FZKI
Smart and Green - the future of Visegrad Cities
2016
2018
Small Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
Smart and Green on the spot in Visegrad countries
2018
2019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction
2019
2021
Visegrad Grants
M. BihuňováKZaKA FZKI
Social participation in spatial planning as a challenge for future V4 land management (Project number 201810003)20182020
Standard Grants STOP!!!
J. SupukaKZaKA FZKI
Sustainable regeneration of brownfields in functional urban areas
2015
2016
InterregKZaKA FZKI
Štúdia vnútrobloku na sídlisku Východ v Spišskej Novej Vsi (O-20-104/0400-11)
2019
2020
InéKZaKA FZKI
Terestriálne laserové skenovanie a tvorba digitálnych 3D-modelov pri dokumentácii objektov kultúrneho dedičstva (028SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
TERRA: Governance processes in a diversity of key European urban territories towards the formalitation of strategic agro-food agreements through social and technological innovations (SEP-210579393)2019
2023
Horizont 2020
KZaKA FZKI
Turčianske ekocentrum- ČOV Vrútky
2015
2016
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Bihuňová
KZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí a v krajine (007SPU-4/2015)2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami (1/0769/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Štěpánková
KZaKA FZKI
Úloha a význam umenia v záhradbno-architektonickej tvorbe (016SPU-4/2013)20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KZaKA FZKI
UNI:ARCH - Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Štěpánková
KZaKA FZKI
Unlocking Diversity in Central and Eastern European Foodscapes, Comparison of Cultural, Social and Economic Aspects of Food (21830280)
2019
2019Visegrad GrantsKZaKA FZKI
Urban Agriculture and Resilient Urban Food Systems in Christchurch, New Zealand (Reciprocal Short Term Scientific Mission)
2014
2014
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZaKA FZKI
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
J. SupukaKZaKA FZKI
Urban Agriculture in the Barcelona Metropolitan Region (Short Term Scientific Mission)
2013
2013
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KZaKA FZKI
Urban forest ecosystems and urban greening - BROADEN20192022
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZaKA FZKI
2015
2015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KZaKA FZKI
Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta (1/0434/19)20192021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. SupukaKZaKA FZKI
2015
2015
CEEPUS
KZaKA FZKI
VisegLand: Small Sacral Architecture as Common Identity and Cultural Heritage in Visegrad Landscapes (Application ID 21810014)20182020
Standard Grants STOP!!!
KZaKA FZKI
Vráble - ateliér verejnej zelene
2018
2019
Zmluva o dielo
KZaKA FZKI
Vypracovanie návrhu výsadby zelene vstupného priestoru na cintoríne Sľažany (Obj. 201980)
2019
2019Iné
KZaKA FZKI
Vypracovanie štúdie návrhu revitalizácie zelene Pamätníka Kremnička (Obj. 20190424)20192019Štátne objednávky výskumu a vývojaD. Halajová
KZaKA FZKI
Vypracovanie štúdie riešenia areálu Kremnička 2. etapa. (Obj. 20191637)20192019Štátne objednávky výskumu a vývojaD. HalajováKZaKA FZKI
Výskum dendrologického potenciálu a návrh pestovateľských opatrení historického parku v Budmericiach (O-20-104/0400-10)
2019
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
KZaKA FZKI
Výskum možností podpory biodiverzity v obci Čebovce prvkami zelenej infraštruktúry (O-20-104/0400-05)
2020
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
KZaKA FZKI
Výskum možností podpory biodiverzity v obci Lužany prvkami zelenej infraštruktúry (O-20-104/0400-06)
2020
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
KZaKA FZKI
Výskum možností podpory biodiverzity v obci Modrany prvkami zelenej infraštruktúry (O-20-104/0400-07)
20202020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
KZaKA FZKI
Výskum možností podpory biodiverzity v obci Sľažany prvkami zelenej infraštruktúry (O-20-104/0400-08)
2020
2020
Štátne objednávky výskumu a vývojaD. Halajová
KZaKA FZKI
Výskum možností podpory biodiverzity v obci Tehla prvkami zelenej infraštruktúry (o-2o-104/o4oo-o3)
2020
2020
Štátne objednávky výskumu a vývoja
D. HalajováKZaKA FZKI
2018
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (019SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)G. Kuczman
KZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (KEGA 019SPU-4/2011 )
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZaKA FZKI
20142016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra urbanizovaného prostredia - nové prístupy v tvorbe s ohľadom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy (011SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BihuňováKZaKA FZKI
ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry (KEGA 003SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. TóthKZaKA FZKI
Zöldebb Zoboralja (BETHLEN GÁBOR ALAP ZZ 086010)
2016
2021Granty nadáciíA. Tóth
KZaKA FZKI
2018
2020
OP Ľudské zdrojeDFZKI FZKILegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý