Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 115

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
AgrInnFoodHub: Food-Hub as a tool to promote collaborative and innovative solutions for resource management, services and logistics, for the strengthening and diversification of local agri-food systems and the community that supports them (Proposal ID 863054)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
AGRO-CULTURE: AGRARIAN HERITAGE AS EUROPEAN CULTURE. DIGNIFYING RURAL COMMUNITIES AND THEIR HISTORY THROUGH SOCIAL INNOVATION AND PARTICIPATION (770621-1)20182022HorizontA. TóthKZaKA FZKI
Aktion Österreich-Slowakei - Forschungstipendien für Diplomanden (ZI.: ICM-2011-03705)20122012Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Aplikovaný dizajn v záhradnej a krajinnej architektúre a výstavníctve (2013042611820510)20142016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (008SPU-4/2016)20162018KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Cost Action TU1306 Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS)20132018COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ČakovskáDFZKI FZKI
CultTour - Garden Heritage Conservation and Tourism (Garden Heritage Conservation and Tourism)20132014InterregA. TóthKZaKA FZKI
Drobná sakrálna architektúra a pamätné stromy v kultúrnej krajine Slovenska (1/0365/17)20172020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry ( 001SPU-4/2017)20172019KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
eLiSE -- e-Learning in Smart Environments (eLiSE 2017)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
eLiSE e-Learning in Smart Environments (eLiSE)20152015Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Enhancing Biodiversity, Controlling Climate Change and Increasing Green Infrastructure (COST Training School Grant (Athens, UAE, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
FarmersAduca - Neglected and Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development (21640443 V4)20172018Standard Grants STOP!!!Ľ. FeriancováKZaKA FZKI
FERIA: DESIGNING AND TESTING A FORMAT FOR ENERGIZING RURAL INNOVATION ACTION (Proposal ID 869351)20192022Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Festival - Deň architektúry20192019Všeobecné výzvyM. ČibikKZaKA FZKI
FontánaNR20182018Granty nadáciíS. BellérováKZaKA FZKI
FOOD4URB: CONTRIBUTION OF URBAN FOOD FOREST TO ECOSYSTEM SERVICES IN URBAN REGION20192022COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Generátory urbánnej vitality v nevyužitých územiach mesta (VEGA 1/0410/20)20202022VEGAA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network (598516-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL - Green Infrastructure Learning Network: Building capacity for nature-based solutions in South Eastern Europe (573617-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
GENIAL: Green Infrastructure Learning Network (586059-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP)20172020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
Genofond kultúrnej drevi novej vegetácie regiónu Nitra z hľadiska jej revitalizácie a pre tvorbu krajiny (020SPU-4/2011)20112013KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Globálne vzdelávanie - Akademici aktívne a prakticky (SAMRS 2016/RV/1/2)20162017Granty nadáciíM. BihuňováKZaKA FZKI
Green Infrastructure - Exploring the Scope of an Integrative Concept (International Master of Landscape Architecture)20142015Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (FPS COST Action FP1204)20132017COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Grüne Infrastruktur in der Kulturlandschaft (ZI.: ICM-2014-07523, Ernst Mach Stipendien der Aktion Österreich-Slowakei)20142015Bilaterálna spoluprácaA. TóthKZaKA FZKI
HERITIN- Cultural Heritage for Inclusive Societies (OC-2019-1-23907)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Historický odkaz a architektonické hodnoty kresťanskej symboliky v kultúrnej krajine Slovenska20172019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
IDEE( Entwicklung von mehr Bildung für Europa )20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov počítačovej grafiky do vyučovacieho procesu (039SPU-4/2016)20162018KEGAA. KravárováKZaKA FZKI
Implementácia nových postupov pre hodnotenie zelenej infraštruktúry do vyučovacieho procesu (038SPU-4/2015)20152017KEGAA. Kravárová
Implementation of Green Infrastructure Approach to link Environmental and Social Aspects in the Research on Urban Forests (COST Training School Grant (Pieve Tesino, GreenInUrbs, 2015))20152015COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (CA COST Action CA17133)20182022COST (European Cooperation in Science and Technology)M. BihuňováKZaKA FZKI
INDUSTRIArch: Historické štruktúry výrobných areálov na Slovensku ako potenciál rozvoja (APVV-15-0518)20162020Všeobecné výzvyA. TóthKZaKA FZKI
Innovative rain gardens’ methodologies in Training of Environmental specialists20182018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani (89/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia Panskej záhrady Prešov, časť Nižná Šebastová (181/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani (88/2017/SPU)20162017Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa (114/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo (69/2016/SPU)20162016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny (701/04210)20102010KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Kultúrne historická hodnota vinohradníckej krajiny, vývoj a súčasné využitie20192021KEGAM. VerešováKZaKA FZKI
Landscape architecture, urban forestry and urban greening -- GREENER20162019Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Landscape Education for Democracy - Landscape Democracy: MYscape -- YOURscape -- OURscape: exploring the relationship of landscape and democracy (Landscape Education for Democracy)20152018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region (CIII-CZ-0311-06-1314)20102015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region20172018CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
LANDSCA.PE.DIA20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. BihuňováKZaKA FZKI
Learning Landscapes (KA203-37477A4D)20192022Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
Learning Landscapes: Bridging the Gap / Building Community with a Common Landscape Narrative20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváA. TóthKZaKA FZKI
LE:NO eLecture Series on European Rural Landscapes (LE:NO ERL 2016)20162017Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy (LE:NOTRE e-lecture series on Landscape Democracy)20152016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE eLecture Series on Renewable Energy and Landscape Quality (LE:NOTRE eLecture Series RELY)20162016Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture (LE:NOTRE eLecture Series on Urban Agriculture)20152015Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
LiGILab: Living Green Infrastructure Lab for Sustainable Rural Communities and Landscapes (LiGILab) (Proposal ID 852463 )20192023EC Tender (Tender Európskej komisie)A. TóthKZaKA FZKI
Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach (1/4406/07)20072009VEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Master Research into the Landscape Architectural Aspects of the Urban Green Infrastructure (Tripartite Convention 01/2016; E+ Higher Education Learning Agreement for Traineeships)20162016Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcovA. TóthKZaKA FZKI
Mladosť20192020Všeobecné výzvyS. BellérováKZaKA FZKI
Možnosti a spôsoby revitalizácie vidieckych sídiel v podmienkach Slovenska. (1/0618/08)20082010VEGAR. FlórišKZaKA FZKI
Na vode20172017Granty nadáciíD. HalajováKZaKA FZKI
Nature Based Solutions for Smart Cities - NEXT20182019Standard Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Návrh krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom (24/2018/SPU)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Návrh revitalizácie verejnej zelene v obci Svätoplukovo (753/2015/SPU)20152016Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
New life of Brownfields20142014CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre20192021KEGAD. HalajováKZaKA FZKI
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) (CA15206)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
      Government Programmes and Woodland-for-Water PES Schemes Encouraging Afforestation in New Zealand (Short Term Scientific Mission New Zealand 2019)20192019COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Pietna zeleň v súčasnej záhradno-architektonickej tvorbe. (754/04210)20092010GA SPUD. HalajováKZaKA FZKI
Planning and Implementation of Green Infrastructure in Cities and Metropolitan Regions of North Rhine-Westphalia, Germany (Green Talents Research Stay)20182018Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
Planung und Umsetzung der grünen Infrastruktur in österreichischen Städten (STIPENDIEN FÜR POSTDOKTORANDEN Dokument-ID: 67318)20192019Akcia Rakúsko - SlovenskoA. TóthKZaKA FZKI
Political and Economic Aspects of Biodiversity Conservation in V4 countries (61500102)20162019Visegrad University Studies Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Potenciál recyklácie nevyužitých priestorov intravilánu sídla (1/0568/18)20182020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Potenciál UAV technológií pri zvyšovaní efektívnosti zisťovania objemových zmien veľkokapacitných skládok (APVV-14-0860)20152016Všeobecné výzvyJ. SupukaKZaKA FZKI
Projekt - Nelesná drevinová vegetácia v krajine, jej biodiverzita, genofondová a krajinno architektonická významnosť (003SPU-4/2014)20142016KEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Rekreačný potenciál slovenských a poľských miest na základe ich prírodných a kultúrnych hodnôt (SK-PL-18-0056)20192020Bilaterálna spoluprácaM. BihuňováKZaKA FZKI
Renewable energy and landscape quality (RELY) (TUD COST Action TU1401)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
RESTART_4Danube: Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region (DTP340)20202022Interreg Danube Transnational Programme A. TóthKZaKA FZKI
Revitalizácia parku pri hrade v Leviciach (201701071)20172018Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh areálu Žilinskej univerzity20152016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko architektonický návrh rekreačných priestorov v Banskej Štiavnici20162016CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia centrálneho priestoru v meste Partizánske20162016Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia Parku na Tabakovej ulici v meste Nové Zámky (551/2018/SPU)20182019Zmluva o dieloA. TóthKZaKA FZKI
Sadovnícko-architektonická štúdia vybraných častí obce Bošany20172018Zmluva o dieloM. BihuňováKZaKA FZKI
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska (1/0371/18)20182020VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Slovak- Norway Environmental Partnership (BFN16-ENV-004)20172017Bilaterálna spoluprácaP. HalajKKI FZKI
Smart and Green - the future of Visegrad Cities20162018Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Smart and Green on the spot in Visegrad countries20182019Small Grants STOP!!!M. BihuňováKZaKA FZKI
Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction20192021Visegrad GrantsM. BihuňováKZaKA FZKI
Social participation in spatial planning as a challenge for future V4 land management (Project number 201810003)20182020Standard Grants STOP!!!J. SupukaKZaKA FZKI
Sustainable regeneration of brownfields in functional urban areas20152016InterregM. BihuňováKZaKA FZKI
Terestriálne laserové skenovanie a tvorba digitálnych 3D-modelov pri dokumentácii objektov kultúrneho dedičstva (028SPU-4/2011)20112013KEGAĽ. MoravčíkKZaKA FZKI
TERRA: Governance processes in a diversity of key European urban territories towards the formalitation of strategic agro-food agreements through social and technological innovations (SEP-210579393)20192023Horizont 2020 A. TóthKZaKA FZKI
Turčianske ekocentrum- ČOV Vrútky20152016Zmluva o dieloĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanej krajine. (730/04210)20072008GA SPUM. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí a v krajine (007SPU-4/2015)20152016KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami (1/0769/12)20122014VEGAR. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Úloha a význam umenia v záhradbno-architektonickej tvorbe (016SPU-4/2013)20132014KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
UNI:ARCH - Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov2020--KEGAR. ŠtěpánkováKZaKA FZKI
Unlocking Diversity in Central and Eastern European Foodscapes, Comparison of Cultural, Social and Economic Aspects of Food (21830280)20192019Visegrad GrantsA. TóthKZaKA FZKI
Urban Agriculture and Resilient Urban Food Systems in Christchurch, New Zealand (Reciprocal Short Term Scientific Mission)20142014COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Urban Agriculture Europe (COST 4186/11)20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)J. SupukaKZaKA FZKI
Urban Agriculture in the Barcelona Metropolitan Region (Short Term Scientific Mission)20132013COST (European Cooperation in Science and Technology)A. TóthKZaKA FZKI
Urban forest ecosystems and urban greening - BROADEN20192022Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. TóthKZaKA FZKI
Urban forestry and landscape architecture - inovative curricula for Belarus and Ukraine20152015Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaM. BihuňováKZaKA FZKI
Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta (1/0434/19)20192021VEGAA. TóthKZaKA FZKI
Vegetačné štruktúry v mestských sídlach a ich integrované hodnotenie pre potreby ekosystémových služieb. (VEGA, č. 1/0044/17)20172019VEGAJ. SupukaKZaKA FZKI
Verejné priestory v pamiatkových rezerváciách v spojitosti s krajinou v regióne južného Tekova a Hontu20152015CEEPUSM. BihuňováKZaKA FZKI
VisegLand: Small Sacral Architecture as Common Identity and Cultural Heritage in Visegrad Landscapes (Application ID 21810014)20182020Standard Grants STOP!!!A. TóthKZaKA FZKI
Zachovanie historického odkazu drobnej sakrálnej architektúry v kultúrnej vidieckej krajine Dolného Považia (07-GA SPU-17)20182019GA SPUA. TóthKZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (019SPU-4/2011)20112013KEGAG. KuczmanKZaKA FZKI
Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom vidieku (KEGA 019SPU-4/2011 )20112013KEGAG. KuczmanKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra a mestské poľnohospodárstvo (001SPU-4/2014)20142016KEGAĽ. FeriancováKZaKA FZKI
Zelená infraštruktúra urbanizovaného prostredia - nové prístupy v tvorbe s ohľadom na adaptačné opatrenia na zmenu klímy (011SPU-4/2019)20192021KEGAM. BihuňováKZaKA FZKI
ZEL:IN:KA - Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry (KEGA 003SPU-4/2020)20202022KEGAA. TóthKZaKA FZKI
Zöldebb Zoboralja (BETHLEN GÁBOR ALAP ZZ 086010)20162021Granty nadáciíA. TóthKZaKA FZKI
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre20182020OP Ľudské zdrojeK. HalászováDFZKI FZKILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý