Katedra zeleninárstva (FZKI) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 36

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
" European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) "-- COST Action CA15136 (COST Action CA15136)20152020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. Valšíková-FreyKZ FZKI
Batáty ako menej známy druh zeleniny: nový potenciálny zdroj na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (07-GA SPU-16 )20162018GA SPUM. ŠlosárKZ FZKI
Biodegradovateľné polyméry a ich využitie v oblasti pôdohospodárstva a obalových aplikáciách (2/0167/14)20142016VEGAM. ŠlosárKZ FZKI
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)20122013Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou20152019Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
Ekologizácia zeleninárskej produkcie s využitím pôdnych biostimulntov (APVV-19-0217)2020--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. AndrejiováKZ FZKI
Environmentálne riziká vplyvu klimatických zmien na kvalitu a úrodu vybraných druhov zeleniny (VEGA 1/4408/07)20072009VEGAA. UherKZ FZKI
Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s využitím netradičných záhradníckych plodín (VEGA 1/0625/19)20192021VEGAI. MezeyováKZ FZKI
Hliva ustricovitá – kumulátor a zdroj významne biologicky aktívnych látok (07-GASPU-2018)20192021GA SPUM. GolianKZ FZKI
Chill out zone (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)20192021KEGAI. MezeyováKZ FZKI
Komplexný výskum mulčovacích fólií pre poľnohospodárske aplikácie (APVV-0279-12)20132016Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Kvitnúce jazero20192019Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
LESSER -- KNOWN SPECIES OF VEGETABLES, MEDICINAL PLANTS AND EDIBLE MUSHROOMS: NEW GROWING TRENDS IN CONTEXT OF V4 COUNTRIES COOPERATION.20162016Visegrad GrantsI. MezeyováKZ FZKI
Mechanizmy zvyšovania produkčného potenciálu a kvality záhradníckych plodín (1/4416/97)19971999VEGAA. UherKZ FZKI
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (VEGA 1/0087/17)20172019VEGAM. ŠlosárKZ FZKI
MushROOM20192020Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
Nové možnosti využívania húb človekom20192020Program rozvoja vidieka SR 2014-2020M. GolianKZ FZKI
Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcie20202021GA SPUM. ŠlosárKZ FZKI
Podpora výučby pri hodnotení kvality záhradníckych produktov20182019rozvojový projektM. GolianKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture"20172019KEGAA. AndrejiováKZ FZKI
Podpora vzdelávania v rámci medzinárodného študijného programu: "International Master of Science in Horticulture" (036SPU-4/2018)20182020KEGAA. AndrejiováKZ FZKI
Prezervácia antioxidačných a senzorických vlastností vybraných záhradníckych plodín v technologickom procese výroby štiav (1/0542/18 )20182020VEGAI. MezeyováKZ FZKI
Riešenie nedostatku bioaktívnych látok prostredníctvom diferencovanej minerálnej výživy záhradníckych plodín (VEGA 1/0105/14)20142016VEGAA. HegedűsováKZ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu Bioaktívne látky v záhradníckych produktoch (038SPU-4/2014)20142016KEGAA. AndrejiováKZ FZKI
Rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností študentov pri výučbe predmetu zeleninárstvo20202022KEGAA. AndrejiováKZ FZKI
Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách (SK-CZ-2013-0210)20142015Bilaterálna spoluprácaM. ŠlosárKZ FZKI
Vplyv výživy na obsah bioaktívych látok vo vybraných druhoch záhradníckych plodín (SK-PL-18-0028)20192020Bilaterálna spoluprácaA. AndrejiováKZ FZKI
Výskum vplyvu diferencovanej výživy na tvorbu úrody a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch zeleniny (VEGA 1/0168/11)20112013VEGAA. UherKZ FZKI
Využitie energetických rastlín pri remediácií poľnohospodárskych pôd (VEGA 1/0318/14)20142016VEGAM. Valšíková-FreyKZ FZKI
Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok (VEGA 1/0507/16)20162018VEGAM. ŠlosárKZ FZKI
Využitie potencionálu záhradníckych plodín na zvyšovanie produkcie úžitkovej biomasy (1/7668/20)20002002VEGAA. UherKZ FZKI
Využitie remediačných technológií v pestovaní zdravotne nezávadných záhradníckych plodín (VEGA 1/0015/13)20132014VEGAM. Valšíková-FreyKZ FZKI
Vývoj remediačných technológií na dlhodobo kontaminovaných pôdach (APVV-0194-12)20132017Všeobecné výzvyM. ŠlosárKZ FZKI
Záhradnícke praktikum – podpora profesijných kompetencií u študentov odboru Záhradníctvo s potenciálnym dopadom na záhradnícku produkciu v Slovenskej republike (043SPU-4/2019)20192019KEGAM. GolianKZ FZKI
"1/0617/20" Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok ( "1/0617/20")20202022VEGAI. MezeyováKZ FZKILegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý