Department of Vegetable Production (FZKI) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 39

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
2016
2018
SUA Grant Agency
M. ŠlosárKZ FZKI
2014
2016VEGA M. Šlosár
KZ FZKI
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops (0415-12)
2012
2013General calls
DCH FBFS
2015
2019
General calls
DCH FBFS
Blooming lake2019
2019
Granty nadácií
KZ FZKI
Development of Theoretical Knowledge and Practical Skills of Students for Teaching of Subject Vegetable Production (KEGA 018SPU-4/2020)
20202022KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
2020
2023
General calls
KZ FZKI
Enviromental risks of climate change impacts on the quality and the yield of chosen vegetable species (VEGA 1/4408/07)20072009VEGA KZ FZKI
"European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) " (COST Action CA15136)
2015
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. Valšíková-Frey
KZ FZKI
Fortification of fruit and vegetable juices with the use of non-traditional horticultural crops (VEGA 1/0625/19)
2019
2021
VEGA
KZ FZKI
20192019
KEGA
M. GolianKZ FZKI
Chill out zone (1679/2018/Prim.)20182018Granty nadáciíM. GolianKZ FZKI
2021
--
VEGA
I. MezeyováKZ FZKI
Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov "Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu" pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika (012UKF-4/2019)
2019
2021
KEGA
KZ FZKI
2013
2016
General callsM. Šlosár
KZ FZKI
LESSER -- KNOWN SPECIES OF VEGETABLES, MEDICINAL PLANTS AND EDIBLE MUSHROOMS: NEW GROWING TRENDS IN CONTEXT OF V4 COUNTRIES COOPERATION.
2016
2016Visegrad GrantsI. Mezeyová
KZ FZKI
Mechanisms for increasing of production potential and quality of horticultural crops (1/4416/97)
1997
1999VEGA KZ FZKI
Menej známe druhy záhradníckych plodín ako potenciálne zdroje na výrobu potravín so zvýšeným obsahom chemoprotektívnych látok (VEGA 1/0087/17)2017
2019
VEGA
M. ŠlosárKZ FZKI
MushROOM
2019
2020
Granty nadácií
M. GolianKZ FZKI
2021
2023
KEGA
KZ FZKI
New possibilities of using mushrooms by humans2019
2020
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
KZ FZKI
Overenie možnosti pestovania ibišteka jedlého a ačokči v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na úrodu a kvalitu ich produkcie2020
2021
SUA Grant Agency
KZ FZKI
20192021SUA Grant Agency
KZ FZKI
2018
2020
VEGA KZ FZKI
Research of influence of the differentiated nutrition on the yield creation and the content of bioactive substances in selected vegetable species (VEGA 1/0168/11)
2011
2013
VEGA
KZ FZKI
20142016
VEGA
A. HegedűsováKZ FZKI
Selenium biofortification of horticultural crops in the context of vegetable and fruit juice production with increased content of biologically active substances ( "1/0617/20")2020
2022
VEGA KZ FZKI
Support of education within the framework of international study program: "International Master of Science in Horticulture"
2017
2019KEGA A. AndrejiováKZ FZKI
Support of education within the framework of international study program: "International Master of Science in Horticulture" (036SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA
KZ FZKI
Support of teaching by assessing of horticurtural crops quality20182019
Rozvojové projekty
KZ FZKI
Support of teoretical knowledge and practical skills of students at teaching of obligatory subject "Bioactive substances in horticultural crops" (038SPU-4/2014)20142016
KEGA
A. Andrejiová
KZ FZKI
Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách (SK-CZ-2013-0210)
2014
2015
Bilateral cooperation
KZ FZKI
Testing the effectiveness of preparations Mycohelp®, Ecostern® and Groundfix® on selected quantitative and qualitative parameters of potatoes (Solanum tuberosum L.) (NI/1-322/2020/SPU)20202020
Domáce výskumné projekty (ostatné)
A. AndrejiováKZ FZKI
The effect of nutrition on the content of bioactive compounds in selected horticultural crops (SK-PL-18-0028)
2019
2020Bilateral cooperationA. Andrejiová
KZ FZKI
The use of energy crops for agricultural land remediation (VEGA 1/0318/14)20142016VEGA M. Valšíková-Frey
KZ FZKI
Use of horticultural crops potential on the increasing of useful biomass production (1/7668/20)20002002
VEGA
KZ FZKI
Use of remediation technologies in the cultivation of non-toxic horticultural crops (VEGA 1/0015/13)2013
2014
VEGA M. Valšíková-Frey
KZ FZKI
Využitie menej známych druhov záhradníckych plodín na výrobu potravín so zvýšeným obsahom bioaktívnych látok (VEGA 1/0507/16)
2016
2018
VEGA M. ŠlosárKZ FZKI
2013
2017General calls
KZ FZKIKey:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected