Dekanát FBP (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 3

Stav
Názov
OdDo
Druh
GarantPracovisko
BioScience, Food and Health (CIII-SK-0000-00-2021)
2020
--CEEPUSA. KolesárováDFBP FBP
CASEE Summer School 2020 – Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region
2020
2020
Akcia Rakúsko - Slovensko
DFBP FBP
2020
--Erasmus MundusA. KolesárováDFBP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý