Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 76

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net) (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543) (APVV-15-0543)20162020Všeobecné výzvyN. LukáčKFŽ FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat20012001GA SPUP. MassanyiKFŽ FBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)20172018Bilaterálna spoluprácaE. TvrdáKFŽ FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)20122014VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaP. MassanyiKFŽ FBP
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)20162018KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)20172021Všeobecné výzvyP. MassanyiKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na kvalitu spermií (1/0239/20)20202023VEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Biotechnology and quality of animal products (13203-1045/NITRA02)20112014Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)20112012Erasmus (okrem mobilít)P. ChrenekKBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020KEGAT. SlaninaKFŽ FBP
Creation of a permanent network for internationalization and innovation of services and tools in the agro-food sector in the Central Europe area (Interreg Central Europe- Call 1)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov reprodukčných funkcií živočíchov (1/0022/13)20132015VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)20132017Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)20162019VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)19961998VEGAM. ValentKFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)20182020KEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Environmental Assessment System- Integrated Management of Environmental Sustainability (Interreg Central Europe)20162018InterregA. KolesárováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)20102011Bilaterálna spoluprácaM. CapcarováKFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)20092010GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPUA. KolesárováKFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Food, health and law20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Health-promoting potential of polyphenol-rich fruit extracts20192022Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Heavy metals and life quality of animals and humans in Visegrad countries.20172018Standard Grants STOP!!!N. LukáčKFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)20142017TempusP. MassanyiKFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPUA. KováčikKFŽ FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)20142017VEGAN. LukáčKFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPUT. JamborKFŽ FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov20192020Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)20092011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Innovation in Reproductive Science and Technology20192021Erasmus MundusA. KolesárováKFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)20152017KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky20162018KEGAJ. BullaKFŽ FBP
Inovatívne postupy vo výučbe a tvorbe multimediálnych učebných pomôcok pre študíjny program Aplikovaná biológia (009SPU-4/2017)20172019KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)20182020KEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)20162018KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)20202022KEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)20152015Erasmus MundusP. MassanyiKFŽ FBP
Letné školy pre študentov biologických a biotechnologických vied (009SPU-4/2018)20182020KEGAE. TvrdáKFŽ FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)20122014KEGAJ. KováčikKFŽ FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmi a mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?20152019Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení (1/0266/20)20202023VEGAA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)20192023Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému20192020GA SPUK. TokárováKFŽ FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)20192022VEGAM. CapcarováKFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)20182022Všeobecné výzvyA. KolesárováKFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2018-2-23292)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)20192020GA SPUT. SlaninaKFŽ FBP
Production of high added value bioactive animal feed ingredients by lactic fermentation of agrofarm biomass in combination with olive mill, winnery and dairy wastes20152015HorizontP. MassanyiKFŽ FBP
Protective effects of Vitamin C against testicular toxicity and carcinogenesis induced by endocrine disruptors (CRP/SVK18-02)20192021Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia (SK-PL-18-0059)20192020Bilaterálna spoluprácaA. KolesárováKFŽ FBP
Renal disease in obesity and diabetes (OC-2018-2-23557)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Rescate, proliferacion y diferenciación de células madre espermatogoniales de alpaca posdescongelamiento20172017Granty nadáciíP. MassanyiKFŽ FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research (OC-2018-2-23601)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. KolesárováKFŽ FBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)20082010VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)20052007VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka. (1/9080/02 )20022004VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
SHARING ADVANCES ON LARGE ANIMAL MODELS (SALAAM) (COST-SALAAM)20142018COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)20112013VEGAJ. BullaKFŽ FBP
Transcriptomic response of spermatozoa to oxidative stress (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadáciíE. TvrdáKFŽ FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)20102011KEGAN. LukáčKFŽ FBP
Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170)20172021Všeobecné výzvyB. GálikKVZ FAPZ
Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu (15/0229)20162020Všeobecné výzvyM. CapcarováKFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek20162019VEGAA. KalafováKFŽ FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)20092010Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID20142015Bilaterálna spoluprácaN. LukáčKFŽ FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)20182021VEGAP. MassanyiKFŽ FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 201820182018Small Grants STOP!!!P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý