Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 91

Stav
Názov
Od
Do
DruhGarant
Pracovisko
Analýza modulačných účinkov biologicky aktívnych zlúčenín na fyziologické a patologické oxidatívne procesy v bunkových modeloch (APVV-15-0543)2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvierat2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. MassanyiKFŽ FBP
Antioxidačné účinky prírodných biomolekúl pri zlepšovaní inseminačných dávok kancov (SK-SRB-2016-0009)2017
2018
Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. CapcarováKFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)2018
2018
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia" (009SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)2017
2021
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu spermií (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadácií
KFŽ FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
20112014Erasmus (okrem mobilít)P. Chrenek
KBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Slanina
KFŽ FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek (1/0038/19)20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017Všeobecné výzvyA. Kolesárová
KFŽ FBP
20162019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. KolesárováKFŽ FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)
1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii (024SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. CapcarováKFŽ FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. MassanyiKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)
2010
2011
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)2009
2010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)
20162018
Interreg Central Europe
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)20122015COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)20072008GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
2014
2017
Tempus
KFŽ FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
A. KováčikKFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)
2014
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro20192019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov
2019
2020
Granty nadácií
P. Massanyi
KFŽ FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. MassanyiKFŽ FBP
2019
2021
Erasmus Mundus
KFŽ FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. BullaKFŽ FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. LukáčKFŽ FBP
Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie" (010SPU-4/2018)2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
INTEGRATED TRAINING PROGRAM AND SKILL DEVELOPMENT FOR EMERGING CHALLENGES IN FEED AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS2020--Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KFŽ FBP
Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie (011SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Intracelulárna odozva ovariálneho a intestinálneho systému na aplikáciu fuzáriových toxínov (SK-FR-2015-0043)20162017
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)20152015Erasmus Mundus
KFŽ FBP
20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov (030SPU-4/2012)
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Kováčik
KFŽ FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?2015
2019
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2020
2024
Všeobecné výzvyM. Capcarová
KFŽ FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro
2019
2019
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)
2018
2022
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníP. MassanyiKFŽ FBP
20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
20192023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
Potraviny, zdravie a právo
2015
2015Jean Monnet
CIP FEŠRR
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
20192020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
2019
2021Granty nadáciíE. Tvrdá
KFŽ FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Renal disease in obesity and diabetes (OC-2019-1-24158)20202023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Reunion of European Xenotransplantation Research
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
A. KolesárováKFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR
2020
2023
Zmluva o dielo
P. Massanyi
KFŽ FBP
Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro. (1/0696/08)20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
2002
2004
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
[SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
2020
2024
Všeobecné výzvy
E. Tvrdá
KFŽ FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)
2016
2020Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)
2013
2017
Tempus
CIP FEŠRR
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny
2017
2018
Standard Grants STOP!!!
KFŽ FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Bulla
KFŽ FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)20172019Granty nadácií
KFŽ FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)N. Lukáč
KFŽ FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KalafováKFŽ FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
N. LukáčKFŽ FBP
Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov). (SK-HU-0005-08)2009
2010
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmi
2015
2015
Horizont 2020
P. Massanyi
KFŽ FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)
20162018
Interreg Central Europe
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
N. LukáčKFŽ FBP
20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Massanyi
KFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení
2017
2017Granty nadácií
KFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KBaB FBP
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu (OC-2018-2-23601)
2019
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 20182018
2018
Small Grants STOP!!!
P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý