Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 92

Stav
NázovOdDoDruh
Garant
Pracovisko
2016
2020
Všeobecné výzvy
N. LukáčKFŽ FBP
2001
2001
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
P. MassanyiKFŽ FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky (1/0084/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Capcarová
KFŽ FBP
Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante Micromanipulacion (B18101911)20182018Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. Lukáč
KFŽ FBP
Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach (APVV-16-0289)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)E. TvrdáKFŽ FBP
Bakteriálne profily živočíšnych ejakulátov a ich dopad na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu spermií (CRP ICGEB)
2021
2023
Granty nadácií
KFŽ FBP
Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (13203-1045/NITRA02)
2011
2014
Erasmus (okrem mobilít)
P. ChrenekKBaB FBP
      Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov (11203-1644/NITRA02)
2011
2012
Erasmus (okrem mobilít)
P. Chrenek
KBaB FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 034SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. SlaninaKFŽ FBP
Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov (KEGA 039SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Slanina
KFŽ FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. KolesárováKFŽ FBP
2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok (APVV-0304-12)
2013
2017
Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov (1/0039/16)
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Distribúcia kadmia a jeho vplyv na funkciu a štruktúru reprodukčných orgánov zvierat (1/3105/96)1996
1998
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Endokrinné disruptory a ich dopad na zdravie jedinca
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KFŽ FBP
Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EAT
2020
--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKFŽ FBP
Environmentálne faktory a ich dopad na vybrané parametre zdravia živočíchov (SK-PL0007-09)
2010
2011Bilaterálna spoluprácaM. Capcarová
KFŽ FBP
Environmentálne faktory a in vitro toxicita. (753/05400)
20092010
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Environmentálny hodnotiaci systém- Integrovaný manažment environmentálnej stability (Interreg Central Europe)
20162018
Interreg Central Europe
A. KolesárováKFŽ FBP
Európska sieť spolupráce na biológiu králičieho genómu (COST-RGB)
2012
2015
COST (European Cooperation in Science and Technology)P. ChrenekKBaB FBP
Faktory ovplyňujúce fyziologické funkcie ovariálnych buniek živočíchov. (727/05400)
2007
2008
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0760/15)20152018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Capcarová
KFŽ FBP
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
20142017TempusP. Massanyi
KFŽ FBP
Charakterizácia vplyvu environmentálnych polutantov na zdravotný stav poľovnej zveri revíru “Gápel“
2020
2021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Charakterizácia zdravotného stavu a reprodukčného potenciálu u rýb čeľade Cyprinidae (06-GA SPU-16)20162018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)A. KováčikKFŽ FBP
Identifikácia pôsobenia oxidatívneho stresu na regulačné procesy buniek (1/0857/14)
20142017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Identifikácia účinku endokrinných disruptorov na funkciu Leydigových buniek in vitro
2019
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)T. JamborKFŽ FBP
Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov
2019
2020
Granty nadácií
KFŽ FBP
Imunobiológia živočíchov a človeka - príprava modernej vysokoškolskej učebnice. (3/7338/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Increase the resilience of the food and health system against future pandemic shocks2020--Horizont 2020 A. KolesárováKFŽ FBP
Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológie (006SPU-4/2015)
2015
2017KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
Inovácie v oblasti reprodukčnej vedy a technológie2019
2021
Erasmus Mundus
A. KolesárováKFŽ FBP
Inovácie vo vyučovacej stratégii vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" integrovaním konektivizmu využitím webových platforiem. (029SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Inovačné vzdelávanie v oblasti Fyziologickej genetiky
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. MassanyiKFŽ FBP
2020--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KFŽ FBP
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Kolesárová
KFŽ FBP
Internacionalizácia nového doktorandského študijného programu v anglickom jazyku "Potravinové zdroje a biotechnológie" (020SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Kolesárová
KFŽ FBP
2016
2017
Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environment (552103-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA21)
2015
2015
Erasmus MundusP. Massanyi
KFŽ FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
E. TvrdáKFŽ FBP
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín (008SPU-4/2021)
2021
2023
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Modulácia adipogenézy a oxidačného stresu flavonoidmia mykotoxínmi: pozitívny alebo negatívny dopad na metabolizmus tukového tkaniva?
2015
2019
Všeobecné výzvy
M. Capcarová
KFŽ FBP
2020
2023VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (APVV-18-0312)2019
2023
Všeobecné výzvyKFŽ FBP
Modulačný potenciál prírodných biologicky aktívnych látok sledovaný na bunkových modeloch imunitného a reprodukčného systému
20192020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
Molekulárne mechanizmy účinku prírodných benefičných a toxických látok na živočíšne bunky (1/0144/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík detegovaný na živočíšnom modeli (APVV-19-0243)
2020
2024
Všeobecné výzvy
M. CapcarováKFŽ FBP
Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro20192019MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
KFŽ FBP
Nutraceutiká - biologické a biotechnologické aspekty zvyšovania kvality zdravia a reprodukcie živočíchov (APVV-17-0261)2018
2022
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”
2020--Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KFŽ FBP
Periconceptional programming of Health outcomes in Assisted Reproductive Technologies, Diabetes and Obesity (OC-2019-1-23970)2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)A. Kolesárová
KFŽ FBP
Perikoncepčné programovanie výsledkov v oblasti zdravia pri asistovaných reprodukčných technológiách, cukrovke a obezite (OC-2018-2-23292)2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
Potraviny, zdravie a právo
2015
2015
Jean Monnet
CIP FEŠRR
Prírodný klinoptilolit ako doplnok krmiva a jeho vplyv na fyziologický stav a kvalitu mäsa králikov (12-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KFŽ FBP
20192021Granty nadácií
KFŽ FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KFŽ FBP
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
2020
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)KFŽ FBP
Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČR
2020
2023
Zmluva o dielo
KFŽ FBP
2008
2010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka (1/2417/05)2005
2007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Massanyi
KFŽ FBP
2002
2004VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KFŽ FBP
[SMART FARMING OPPORTUNITIES AND RATIONALITIES FOR CONTINUING EDUCATION - S-FORCE
2020
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
A. KolesárováKFŽ FBP
Strategické využitie princípov syntetickej biológie pri včasnej detekcii a prevencii neprirodzenej kapacitácie spermií (APVV-19-0420)
2020
2024Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)
2013
2017
Tempus
CIP FEŠRR
Ťažké kovy a kvalita zdravia živočíchov a človeka v krajinách Vyšehradskej skupiny20172018
Standard Grants STOP!!!
KFŽ FBP
Toxické aspekty mykotoxínov na živočíšne bunky in vitro (1/0790/11)2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Bulla
KFŽ FBP
Transkriptomická odpoveď spermií voči oxidatívnemu stresu (CRP/SVK16-02)
2017
2019
Granty nadácií
KFŽ FBP
Tvorba klasickej a modernej multimediálnej učebnice pre predmet Biológia živočíšnej produkcie (101-001SPU-4/2010)
2010
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
N. LukáčKFŽ FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KVZ FAPZ
2016
2020
Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
2016
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Vplyv rôznych spôsobov uchovávania a riedidiel na životaschopnosť kančích spermií
2014
2015
Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
2009
2010Bilaterálna spoluprácaKFŽ FBP
2015
2015
Horizont 2020P. Massanyi
KFŽ FBP
Vytvorenie stálej siete pre internacionalizáciu a inovácie služieb a nástrojov v poľnohospodársko- potravinárskom sektore v strednej Európe (Interreg Central Europe- Call 1)
2016
2018
Interreg Central EuropeKFŽ FBP
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri príprave ID2014
2015
Bilaterálna spolupráca
N. Lukáč
KFŽ FBP
Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie (VEGA 1/0539/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KFŽ FBP
Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení
2017
2017
Granty nadácií
KFŽ FBP
Zdieľanie zálohy na veľkých zvieracích modeloch (COST-SALAAM)
2014
2018
COST (European Cooperation in Science and Technology)
P. ChrenekKBaB FBP
2019
2022
Bilaterálna spolupráca
A. KolesárováKFŽ FBP
Zoskupenie európskeho xenotransplantačného výskumu (OC-2018-2-23601)2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KFŽ FBP
14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 201820182018Small Grants STOP!!!P. MassanyiKFŽ FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý