Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 22

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Doplnok hroznových výliskov vo výžive kurčiat a ich vplyv na mäsovú úžitkovosť, kvalitu mäsa a mikroflóru gastrointestinálneho traktu (1/0025/17)20172019VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami20162016VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)20202022KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia mäsových výrobkov využitím vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu (1/0629/19)20192021VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Inovácia učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe predmetu Hodnotenie a balenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (027SPU-4/2019)20192021KEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)20182020KEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Klobásovica - vysokoškolský festival výroby krajových klobás2019--Granty nadáciíM. BobkoKTKŽP FBP
Multimediálna podpora a implementácia vedeckých poznatkov z oblasti analýz kvality a výroby mäsových výrobkov vo výučbe predmetov v študijných programoch Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín. (010SPU-4/2019)20192021KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Odolnosť vybraných skupín mikroorganizmov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka voči podmienkam sanitácie a ich schopnosť tvoriť biofilmy (1/0679/13)20132015VEGAM. ČanigováKTKŽP FBP
Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa20112013VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Schopnosť baktérií izolovaných v prvovýrobe mlieka formovať biofilm vo vzťahu k fyzikálnym vlastnostiam povrchov rôznych materiálov (1/0804/18)20182019VEGAV. DuckováKTKŽP FBP
Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (034SPU-4/2017)20172019KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Technológie spracovania surovín živočíšneho pôvodu - tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.20152016KEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (025SPU-4/2019)20192021KEGAM. BobkoKTKŽP FBP
Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach (SK-PL-18-0057)20192020Bilaterálna spoluprácaV. KňazovickáKTKŽP FBP
Testovanie výroby a skladovania peľovej konzervy (05-GA SPU-17)20172018GA SPUV. KňazovickáKTKŽP FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia20152016Bilaterálna spoluprácaM. ČanigováKTKŽP FBP
Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat (VEGA 1/0129/13)20132015VEGAP. HaščíkKTKŽP FBP
Vplyv prírodných biologicky účinných látok na degradačné procesy v produktoch živočíšneho pôvodu (1/0484/17)20172018VEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Vplyv rôznych foriem ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných metabolitov (1/0450/16)20162018VEGAJ. ČuboňKTKŽP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.2020--VEGAM. KročkoKTKŽP FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)20182021VEGAP. HaščíkKTKŽP FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý