Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 23

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. Haščík
KTKŽP FBP
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Čanigová
KTKŽP FBP
Implementácia výučby analýzy kvality a inováčných technológií pri výrobe mäsových výrobkov (023SPU-4/2020)
20202022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kročko
KTKŽP FBP
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČuboňKTKŽP FBP
Inovácia výučby a implementácie nových technologických postupov z oblasti spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov formou multimediálnej pomôcky v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Technológia potravín. (017SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Haščík
KTKŽP FBP
2019
2019
Granty nadácií
KTKŽP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Kročko
KTKŽP FBP
20182019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Spracovanie surovín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia (034SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KročkoKTKŽP FBP
2015
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKŽP FBP
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bobko
KTKŽP FBP
Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach (SK-PL-18-0057)20192020Bilaterálna spoluprácaV. Kňazovická
KTKŽP FBP
2017
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
V. Kňazovická
KTKŽP FBP
Vlastnosti syrov vyrobených s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia2015
2016
Bilaterálna spolupráca
M. ČanigováKTKŽP FBP
20132015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. Haščík
KTKŽP FBP
2017
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Čuboň
KTKŽP FBP
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ČuboňKTKŽP FBP
Využitie bakteriálnych kultúr v procese výroby fermentovaných mäsových výrobkov2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)KTKŽP FBP
Využitie koaguláza negatívnych kmeňov (CNS) rodu Staphylococcus a vedľajších produktov spracovania surovín rastlinného pôvodu v procese inovácie potravín živočíšneho pôvodu.
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKŽP FBP
Využitie vedľajších produktov spracovania hrozna (Vitis vinifera) s vysokým obsahom antioxidantov vo výžive kurčiat (1/0327/18)20182021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)P. HaščíkKTKŽP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý