Department of Food Hygiene and Safety (FBFS) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 48

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Actualization of approaches to the practical exercises teaching selected subjects of the study program Food Safety and Control. (036SPU-4/2017)20172019KEGAL. MaršálkováDFH&S FBFS
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Application of genetic testing in sport talent identification (APVV-16-0161)20172021General callsĽ. BelejDFH&S FBFS
Application of molecular- biological methods of authenticity and traceability for the safety and dual quality of food (APVV 17-0508)20182022General callsJ. GolianDFH&S FBFS
Application of molecular-genetic methods and pyrosequencing for identification, authentication and traceability of meat and its substitutes (1/0316/15)20152017VEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020Prípravné projektyM. FikselováDFH&S FBFS
Cultural heritage of Malopolska under the International Academic Partnership Programme20192020Bilateral cooperationJ. GolianDFH&S FBFS
dentification of molecular-genetic markers for authenticity and traceability of meat from selected food-producing animals20182020VEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Detection of coffee ingredients in determining quality and origin (1/0734/20)20202023VEGAA. BobkováDFH&S FBFS
Developing the structure for the application of modern laboratory procedures for the practical exercises of chosen program in study the subject Control and food safety (3/7255/09)20092011KEGAR. ŽidekDFH&S FBFS
Development of reference materials and methods for milk and milk products quality and safety control (APVV-14-0328)20152019General callsP. ZajácDFH&S FBFS
Development of reference materials and methods for milk quality and safety control (APVV-15-0035)20162019General callsP. ZajácDFH&S FBFS
Development of reference materials and methods for milk quality and safety control20172020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ZajácDFH&S FBFS
Education on Bioeconomy. A European Perspective (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekDFH&S FBFS
Effect of applied additives on the survival of probiotic bacteria and the quality of milk ice cream (SK-PL-18-0039)20192020Bilateral cooperationS. KunováDFH&S FBFS
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováDFH&S FBFS
Food safety increasing by means of an integrated access to the risk analysis in relation to human health. (1/3475/06)20062008VEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Genetically based risk assessment of the composition of nutrients (APVV-16-0169)20172022General callsR. ŽidekDFH&S FBFS
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáDGaPB FAaFR
Hygienic and Health Aspects of Food Production20142016KEGAM. FikselováDFH&S FBFS
Innovation of the content structure and e- Learning in the study programs of Food Safety and Control and Food and Technology in Gastronomy (017/SPU-4/2019)20192021KEGAM. FikselováDFH&S FBFS
Innovative changes in the teaching of food-gastronomic subjects associated with the modernization of specialized schoolrooms and laboratories (004SPU/2020)20202022KEGAL. ZeleňákováDFH&S FBFS
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianDFH&S FBFS
Interactions between nutrients in chicken meat depending on the different biological active ingredients in the feed20162017VEGAM. AngelovičováDFH&S FBFS
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013KEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Linking theory and practice in the study program Food safety and control by implementing modern didactic technologies within various forms of learning (007SPU-4/2017 )20172019KEGAL. ZeleňákováDFH&S FBFS
Local rabbits breeds - cultural heritage within "functional food" idea (#21910116)2019--Visegrad GrantsR. ŽidekDFH&S FBFS
Local rabbits breeds – treasure within “functional food” idea. (21810168)20192020Visegrad GrantsR. ŽidekDFH&S FBFS
Methods for prediction of crude protein degradability and digestibility of feeds for ruminants. (APVV-14-0677)20152019General callsM. AngelovičováDFH&S FBFS
Modernization and innovation of new technologies in education process and in specialized laboratories of meal quality and safety evaluation (237-011SPU-4/2010)20102011KEGAL. ZeleňákováDFH&S FBFS
Multi-actor approach on examination of bioactive compounds of milk based functional foods20152015Standard GrantsM. FikselováDFH&S FBFS
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK20102014OP Výskum a inovácieM. FikselováDFH&S FBFS
Národný projekt Národná sústava povolaní III20142015OP Ľudské zdrojeJ. GolianDFH&S FBFS
One Europe one food quality (Visegrad+)20192020Granty nadáciíĽ. BelejDFH&S FBFS
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016General callsR. ŽidekDFH&S FBFS
POSSIBILITES OF GENETIC TESTING IN SPORT TALENT IDENTIFICATION20162020General callsĽ. BelejDFH&S FBFS
Qualitative factors affecting the production and consumption of milk and cheese. (APVV-16-0244)20172020General callsĽ. NagyováDMT FEM
Safety of selected food in relation to the authentification, hygienic standards and human health. (1/0619/10)20102011VEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Synthetic biology - a modern strategy to improve the quality of animal spermatozoa (APVV-15-0544)20162020General callsE. TvrdáDAP FBFS
The Innovation of the Chosen Subjects of Food safety and Control Study Program Implementing Progressive Didactic Methods (002SPU-4/2016)20162016KEGAL. ZeleňákováDFH&S FBFS
The use of DNA microarray and Real Time PCR for authentication of deer meat in the food chain20162016GA SPUĽ. BelejDFH&S FBFS
The use of molecular genetic methods for authentication of deer meat in the food chain ( 1/0466/16 | 8)20162018VEGAĽ. BelejDFH&S FBFS
Učenie neučením20192019Granty nadáciíR. ŽidekDFH&S FBFS
Updating of the application of modern laboratory procedures for the practical exercises of chosen program in study the subject Control and food safety20152015Granty nadáciíL. MaršálkováDFH&S FBFS
VISEGRAD AGRICULTURE20152015Standard GrantsĽ. BelejDFH&S FBFS
Visegrad Agriculuture20152015Standard GrantsM. FikselováDFH&S FBFS
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAJ. GolianDFH&S FBFS
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)20112013VEGAR. ŽidekDFH&S FBFSKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected