Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 50

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
20062008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Golian
KHaBP FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2017
2021
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
20202024
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)
2018
2022
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Cultural heritage of Malopolska under the International Academic Partnership Programme
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
J. GolianKHaBP FBP
Cultural heritage of small homelands (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)
2018
2020
Polish National Agency for Academic Exchange
KHaBP FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)
20202023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Bobková
KHaBP FBP
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)R. Židek
KHaBP FBP
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (OC-2015-1-19780)
2016
2020
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KHaBP FBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)2017
2022
Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genomics, transcriptomics, digestiomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins. (DS-2016-0051)2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
KGŠR FAPZ
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. FikselováKHaBP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)
2020
2023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváKHaBP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)
2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)20202022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. ZeleňákováKHaBP FBP
2016
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. AngelovičováKHaBP FBP
Intergenerational SKills Rewarding Academy: Essential skills for crisis mitigation and solidarity reinforcement in rural and urban areas
2020
--
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHaBP FBP
20172020
Všeobecné výzvy
KMO FEM
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Local rabbits breeds - cultural heritage within "functional food" idea (#21910116)
2019
--
Visegrad Grants
R. ŽidekKHaBP FBP
Local rabbits breeds – treasure within “functional food” idea. (21810168)20192020
Visegrad Grants
KHaBP FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)
2015
2019Všeobecné výzvyM. AngelovičováKHaBP FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
20102011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU
2016
2020Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácie
M. FikselováKHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III
2014
2015OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
One Europe one food quality (Visegrad+)
2019
2020
Granty nadácií
KHaBP FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Zeleňáková
KHaBP FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
2020
2023
OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
20162020
Všeobecné výzvy
E. TvrdáKFŽ FBP
Učenie neučením
2019
2019
Granty nadácií
R. ŽidekKHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)2019
2020
Bilaterálna spoluprácaS. Kunová
KHaBP FBP
VISEGRAD AGRICULTURE2015
2015
Standard Grants STOP!!!
KHaBP FBP
2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. Židek
KHaBP FBP
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
R. ŽidekKHaBP FBP
2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)
2016
2019
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov (APVV-14-0328)20152019Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý