Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 48

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptabilita a flexibilita štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory po vstupe do EÚ.20062008KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.20152015Granty nadáciíL. MaršálkováKHaBP FBP
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)20172019KEGAL. MaršálkováKHaBP FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)20172021Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)20182022Všeobecné výzvyJ. GolianKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)20152017VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)20102011VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Bioekenomická výučby v Európskej perspektíve (OC-2018-2-23397)20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)20202023VEGAA. BobkováKHaBP FBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)20172022Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.20172018Medzinárodná vedecko-technická spoluprácaJ. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Hygienické a zdravotné aspekty produkcie potravín20142016KEGAM. FikselováKHaBP FBP
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat20182020VEGAJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)20192021KEGAM. FikselováKHaBP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)20152015OP Výskum a inovácieJ. GolianKHaBP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)20162016KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)20202022KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive20162017VEGAM. AngelovičováKHaBP FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)20192020Granty nadáciíĽ. BelejKHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva20192020Bilaterálna spoluprácaJ. GolianKHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020Prípravné projektyM. FikselováKHaBP FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Letná škola bezpečnosti potravín (049SPU-4/2011)20112013KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)2019--Visegrad GrantsR. ŽidekKHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)20192020Visegrad GrantsR. ŽidekKHaBP FBP
Metódy predikcie degradovateľnosti a stráviteľnosti dusíkatých látok krmív pre prežúvavce. (APVV-14-0677)20152019Všeobecné výzvyM. AngelovičováKHaBP FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)20102011KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVANIA PRI IDENTIFIKÁCIÍ ŠPORTOVÉHO TALENTU20162020Všeobecné výzvyĽ. BelejKHaBP FBP
Multi-actor approach on examination of bioactive compounds of milk based functional foods20152015Standard Grants STOP!!!M. FikselováKHaBP FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK20102014OP Výskum a inovácieM. FikselováKHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III20142015OP Ľudské zdrojeJ. GolianKHaBP FBP
Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín (APVV-0629-12)20132016Všeobecné výzvyR. ŽidekKHaBP FBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )20172019KEGAL. ZeleňákováKHaBP FBP
Syntetická biológia - moderná stratégia zlepšovania kvality živočíšnych spermií (APVV-15-0544)20162020Všeobecné výzvyE. TvrdáKFŽ FBP
Učenie neučením20192019Granty nadáciíR. ŽidekKHaBP FBP
Účinok aplikovaných prídavných látok na prežitie probiotických baktérií a kvalitu mliečnej zmrzliny (SK-PL-18-0039)20192020Bilaterálna spoluprácaS. KunováKHaBP FBP
VISEGRAD AGRICULTURE20152015Standard Grants STOP!!!Ľ. BelejKHaBP FBP
Visegrad Agriculuture20152015Standard Grants STOP!!!M. FikselováKHaBP FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAJ. GolianKHaBP FBP
Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (3/7255/09)20092011KEGAR. ŽidekKHaBP FBP
Vysledovateľnosť a autentifikácia potravín vo vzťahu k alergénym a nealergénym zložkám, pomocou molekulárno genetických metód (1/1074/11)20112013VEGAR. ŽidekKHaBP FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci20162016GA SPUĽ. BelejKHaBP FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)20162018VEGAĽ. BelejKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)20162019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka20172020APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠP. ZajácKHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka a mliečnych výrobkov (APVV-14-0328)20152019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)20062008VEGAJ. GolianKHaBP FBPLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý