Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 50

Stav
Názov
OdDoDruhGarantPracovisko
2006
2008KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Aktualizácia aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.
20152015
Granty nadácií
KHaBP FBP
Aktualizácia prístupov k výučbe praktických cvičení vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (036SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Maršálková
KHaBP FBP
Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu (APVV-16-0161)
2017
2021
Všeobecné výzvyKHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality potravín (APVV-19-0180)
2020
2024Všeobecné výzvyP. Zajác
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín (APVV 17-0508)
2018
2022Všeobecné výzvyJ. Golian
KHaBP FBP
Aplikácia molekulárno-genetických metód a pyrosekvenovania pre autentifikáciu, identifikáciu a vysledovateľnosť mäsa a jeho náhrad (1/0316/15)
2015
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. GolianKHaBP FBP
Bezpečnosť vybraných potravín vo vzťahu k ich autentifikácii, hygienickým štandardom a zdraviu človeka (1/0619/10)2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
20192023COST (European Cooperation in Science and Technology)R. ŽidekKHaBP FBP
Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality a identifikácii pôvodu (1/0734/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Európska sieť pre pokročilý výskum v oblasti karotenoidov a ich využitia v agropotravinárskom sektore a zdraví (OC-2015-1-19780)
20162020COST (European Cooperation in Science and Technology)M. FikselováKHaBP FBP
Genetické hodnotenie rizika kompozície živín (APVV-16-0169)
2017
2022
Všeobecné výzvy
R. ŽidekKHaBP FBP
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom. (DS-2016-0051)
2017
2018
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)J. ŽiarovskáKGŠR FAPZ
Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Inovácia obsahovej štruktúry a e-learning v študijných programoch Bezpečnosť a kontrola potravín a Potraviny a technológie v gastronómii (017/SPU-4/2019)2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života (25 110 320 104)
2015
2015
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (KA203-5276D9D4)20202023
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
J. GolianKHaBP FBP
Inovácia vybraných predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním progresívnych didaktických metód (002SPU-4/2016)2016
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Inovatívne zmeny vo výučbe potravinársko-gastronomických predmetov spojené s modernizáciou špecializovaných cvičební a laboratórií (004SPU/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)L. ZeleňákováKHaBP FBP
Interakcie medzi živinami v kuracom mäse v závislosti od rôznych biologických účinných látok v krmive
2016
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Jedna europa jedna kvalita potravin (Visegrad+)
2019
2020
Granty nadácií
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo Malopoľska v rámci medzinárodného programu akademického partnerstva20192020Bilaterálna spoluprácaJ. GolianKHaBP FBP
Kultúrne dedičstvo regiónov (PPI/APM/2018/1/00010/U/001)20182020
Polish National Agency for Academic Exchange
M. FikselováKHaBP FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)
2017
2020
Všeobecné výzvy
Ľ. Nagyová
KMO FEM
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - kultúrne dedičstvo s potenciálom funkčnej potraviny (#21910116)
2019
--
Visegrad Grants
KHaBP FBP
Lokálne plemená králikov - poklad zvaný "funkčná potravina" (21810168)
2019
2020
Visegrad GrantsKHaBP FBP
Medzigeneračná akadémia v oblasti zručností: Základné zručnosti pre zmierňovanie krízy a posilnenie solidarity vo vidieckych a mestských oblastiach2020
--
EC Tender (Tender Európskej komisie)
KHaBP FBP
20152019
Všeobecné výzvy
M. Angelovičová
KHaBP FBP
Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín (1/0239/21)
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. GolianKHaBP FBP
Modernizácia a inovácia nových technológií vo výučbe a v špecializovaných laboratóriách hodnotenia kvality a bezpečnosti pokrmov (237-011SPU-4/2010)
2010
2011KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
Ľ. BelejKHaBP FBP
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku -- NITT SK
2010
2014
OP Výskum a inovácie
KHaBP FBP
Národný projekt Národná sústava povolaní III
2014
2015
OP Ľudské zdrojeKHaBP FBP
20132016
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín implementovaním moderných didaktických technológií v rámci rôznych foriem vzdelávania (007SPU-4/2017 )20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (312031V679)
2020
2023OP Ľudské zdroje
KHaBP FBP
20162020
Všeobecné výzvy
E. TvrdáKFŽ FBP
Učenie neučením2019
2019
Granty nadácií
KHaBP FBP
2019
2020
Bilaterálna spolupráca
KHaBP FBP
VISEGRAD AGRICULTURE
2015
2015
Standard Grants STOP!!!
KHaBP FBP
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Golian
KHaBP FBP
Vypracovanie štruktúry aplikácie moderných laboratórnych postupov pre praktické cvičenia vybratých predmetov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín. (3/7255/09)
2009
2011
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KHaBP FBP
Využitie DNA microarray a RealTime PCR pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci2016
2016
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Ľ. Belej
KHaBP FBP
Využitie molekulárno genetických metód pre autentifikáciu jelenieho mäsa v potravinovom reťazci ( 1/0466/16 | 8)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBP
Vývoj referenčných materiálov a metód pre kontrolu kvality a bezpečnosti mlieka (APVV-15-0035)20162019Všeobecné výzvyP. ZajácKHaBP FBP
2017
2020
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KHaBP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KHaBP FBP
Zvyšovanie bezpečnosti potravín prostredníctvom.integrovaného prístupu analýzy rizika vo.vzťahu k zdraviu človeka. (1/3475/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KHaBP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý