Katedra chémie (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 43

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
20142015Bilaterálna spoluprácaA. VollmannováKCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)2012
2013
Všeobecné výzvy
A. VollmannováKCH FBP
2015
2019Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín (1/0308/14)20142016VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. VollmannováKCH FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
20082010VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2020
Všeobecné výzvy
A. Vollmannová
KCH FBP
Hodnoteie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (VEGA 1/0235/16)
2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ÁrvayKCH FBP
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. TóthKCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)
20052007VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Tomáš
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska (1/0147/17)2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. StanovičKCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
2018
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. ÁrvayKCH FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska (1/0722/19)20192022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Názvoslovie anorganických zlúčenín, chemické rovnice a výpočty - tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (040SPU-4/2017)
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. BajčanKCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20122015VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)
2009
2011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)20142015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)
2012
2013Bilaterálna spoluprácaJ. MusilováKCH FBP
Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (014SPU-4/2013)
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)T. Tóth
KCH FBP
Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu (SK-SRB-18-0030)
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaT. Tóth
KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KZ FZKI
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Musilová
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi. (VEGA 1/0290/14)2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. LidikováKCH FBP
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Výskum vybraných poľnohospodárskych plodín so zreteľom na vplyv rôznych faktorov na obsahy nutričných, bioaktívnych a antinutričných látok (1/0177/17)
2017
2020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20132015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. Tóth
KCH FBP
20162020Všeobecné výzvyKCH FBP
Využitie bioremediačných, fytoextrakčných a sorpčných vlastností prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry (APVV-14-0583)2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.
20182019GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý