Katedra chémie (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 43

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza biologicky účinných látok a minerálneho zloženia komerčne dostupných bylinných čajov.
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu prevencie civilizačných chorôb (1/1104/11)
2011
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)D. BajčanKCH FBP
Antioxidačné vlastnosti slovenských červených vín ako nástroj na podporu slovenského vinárstva (1/0786/12)
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KCH FBP
20172018Bilaterálna spoluprácaKCH FBP
Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov (SK-SRB-2013-0022)
20142015
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín (0415-12)
2012
2013
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0079)
2015
2019
Všeobecné výzvy
A. Vollmannová
KCH FBP
Biologicky účinné komponenty netradičných a tradičných marginálnych plodín a ich využitie pre prípravu potravín s pridanou hodnotou
2015
2019
Všeobecné výzvy
KCH FBP
Bioremediačné, fytoextrakčné a sorpčné vlastnosti prírodných zdrojov pri aplikácii odpadových produktov z technickej sféry a dekontaminácii pôd20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Vollmannová
KCH FBP
Duálna kontaminácia prostredia vo vzťahu ku kvalite dopestovaných poľnohospodárskych komodít na environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska a možnosti eliminácie vstupu rizikových látok do potravového reťazca človeka. (1/0339/08)
20082010
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2016
2020
Všeobecné výzvyA. VollmannováKCH FBP
20162018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie akumulácie a ekotoxicity ťažkých kovov v rastlinných spoločenstvách z environmentálne zaťažených oblastí Slovenska a ich zdravotné riziká vyplývajúce z ich konzumácie (1/0173/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2017
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Chemická toxikológia - tvorba didaktických pomôcok pre I. II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia-2017 (011SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)
2014
2016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Lidiková
KCH FBP
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
20182021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Árvay
KCH FBP
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)
1999
2001
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. TomášKCH FBP
20192022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MusilováKCH FBP
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely (1/0139/17)20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Vollmannová
KCH FBP
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)20092011VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)A. Vollmannová
KCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
2014
2015
Bilaterálna spolupráca
J. LidikováKCH FBP
Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách (SK-CZ-0102-11)
2012
2013Bilaterálna spoluprácaJ. MusilováKCH FBP
20132015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu (SK-SRB-18-0030)
2019
2020Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
A. Hegedűsová
KZ FZKI
2019
2019
Bilaterálna spolupráca
KCH FBP
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)
2006
2008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Všeobecná a bioanorganická chémia -- tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnych doplnkových učebných materiálov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (015SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
Vymedzenie bodovej, difúznej a profilovej kontaminácie produkčných plôch ortuťou v oblasti stredného Spiša, severného Gemera a možnosti minimalizácie vstupov Hg do rastlinných produktov. (1/0724/12)
2012
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Tomáš
KCH FBP
2014
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2018
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
20172020VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KCH FBP
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
T. TóthKCH FBP
20162020Všeobecné výzvyT. Tóth
KCH FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
T. TóthKCH FBP
Zhodnotenie obsahu biologicky účinných látok v čajových listoch a možnosti ich autentifikácie pomocou metód data miningu.2018
2019
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KCH FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý