Department of Chemistry (FBFS) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 53

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Adjustment of point, diffusion and profile contamination of production areas by mercury in the site of Stredný Spiš, northern Gemer and the possibilities of minimization of Hg enter into the plant products (1/0680/11)20112013VEGAJ. TomášDCH FBFS
Adjustment of point, diffusion and profile contamination of production areas by mercury in the site of Stredný Spiš, northern Gemer and the possibilities of minimization of Hg enter into the plant products (1/0724/12)20122015VEGAJ. TomášDCH FBFS
Antioxidant properties of slovak red wines as a mean for supporting of slovak wine-making (1/0786/12)20122014VEGAD. BajčanDCH FBFS
Antioxidant properties of Slovak red wines as a meanfor supporting of prevention of lifestyles diseases (1/1104/11)20112013VEGAD. BajčanDCH FBFS
Bioactive Fruit Ingredients for Safe and Health- Promoting Functional Foods20172018Bilateral cooperationT. TóthDCH FBFS
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops (0415-12)20122013APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops and their utilization for preparation of foods with the added value (APVV-14-0079)20152019General callsA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of non-traditional and traditional marginal crops and their utilization for preparation of foods with the added value20152019APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of non-traditional and traditionla marginal crops (APVV-0415-12)20132017General callsA. VollmannováDCH FBFS
Biologically active components of selected fruit species (SK-SRB-2013-0022)20142015Bilateral cooperationA. VollmannováDCH FBFS
Consequences of industrial activity in Upper Nitra region on environment quality in Nitra river alluvium from the aspect of risky element contents (1/0359/13)20132015VEGAR. StanovičDCH FBFS
Consequences of industrial activity in Upper Nitra region on environment quality in Nitra river alluvium from the aspect of risky element contents. (1/0844/12)20122014VEGAR. StanovičDCH FBFS
Detection of chemoprotective compounds in traditional and minor legume species useable in functional food production (1/0308/14)20142016VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Dual contamination of environment in relation to condition of tended agricultural commodities on environmental loaded Slovak areas and possibilities risky elements inputs to human food chain. (1/0339/08)20082010VEGAJ. TomášDCH FBFS
Evaluating the health risks arising from the consumption of edible forest fruits collected in various environmentally polluted areas of Slovakia (1/0147/17)20172020VEGAJ. TomášDCH FBFS
Fruits production under biotic stress factors (SK-SRB-18-0030)20182020Bilateral cooperationT. TóthDCH FBFS
Functional foods of new type designed for particular nutritional purposes (APVV-15-0275)20162020General callsA. VollmannováDCH FBFS
General and bioinorganic chemistry - creating multimedia textbook and additional material for the first and second. degree of university studies2017--KEGAP. LazorDCH FBFS
General and bioinorganic chemistry - creation of university textbooks and supplementary multimedia learning materials for I. and II. degree of university study (015SPU-4/2016)20152018KEGAP. LazorDCH FBFS
Hodnotenie hygienického stavu pôdy a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov využívaných v potravinárskom priemysle a poľnohospodárskej prvovýrobe Bansko-Štiavnického a Hontianskeho regiónu. (1/2428/05)20052007VEGAJ. TomášDCH FBFS
Chemical toxicology for bachelors, masters and PhD degree study-2017 (011SPU-4/2017)20172019KEGAJ. BystrickáDCH FBFS
Chemická toxikológia-tvorba didaktických pomôcok pre I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia (027SPU-4/2014)20142016KEGAJ. BystrickáDCH FBFS
Inovácia učebných osnov v klasickej, elektronickej a multimediálnej forme predmetu "Cudzorodé látky v potravovom reťazci" a jeho integrácia do koncepcie študijných programov I., II. a III. Stupňa VŠ štúdia (3/4282/06)20062008KEGAT. TóthDCH FBFS
Mapping of risk elements in soils and biota in the environmentally burdened territories (1/0591/18)20182021VEGAJ. ÁrvayDCH FBFS
Minimalizácia vstupu rizikových látok do rastlinných produktov (1/6076/99)19992001VEGAJ. TomášDCH FBFS
Natural organic compounds -- school book and multimedial didactic materials making for masters and PhD degree study branches (014SPU-4/2013)20132015KEGAT. TóthDCH FBFS
Natural organic compounds in traditional agricultural crops (1/0619/11)20112013VEGAJ. MusilováDCH FBFS
New trends in utilisation of non conventional and minor row materials for functional foods preparing (APVV-0276-10)20112014General callsA. VollmannováDCH FBFS
Nomenclature of inorganic compouns, chemical equations and calculations -- creation of university textbooks and supplementary multimedia learning materials for I. degree of university study (040SPU-4/2017)20172019KEGAD. BajčanDCH FBFS
Nonconventional and minor crops usable for the preparation of functional foods of new type designed for special nutritional purposes (1/0139/17)20172020VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou20122014VEGAJ. MusilováDCH FBFS
Nutritional and antinutritional compounds in agricultural crops with long tradition of cultivation (1/0456/12)20122015VEGAJ. MusilováDCH FBFS
Pollution state of soils and food samples in Serbia and Slovakia – bioaccessibility fraction of elements and health risk assessment (SK-SRB-18-0038)20192019Bilateral cooperationJ. ÁrvayDCH FBFS
Polyfenolické látky v minoritných rastlinných druhoch a ich význam pre výrobu funkčných potravín. (1/0030/09)20092011VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Polyfenolové zlúčeniny v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)20142015Bilateral cooperationJ. BystrickáDCH FBFS
Polyphenolic compounds in traditional agricultural crops (SK-CZ-0102-11)20122013Bilateral cooperationJ. MusilováDCH FBFS
Possibilities of minimizing the contamination of food raw materials growing in environmentally burdened areas of Slovakia20192022VEGAJ. MusilováDCH FBFS
Research of chosen agricultural plants having regard to influence of various factors on the content of nutritional, bioactive and antinutritional compounds20172018VEGAJ. MusilováDCH FBFS
Research of non conventional and minor row materials as the important source of bioactive compounds utilisable for functional foods preparingo (APVV-0339-11)20122015General callsA. VollmannováDCH FBFS
Research on field and forest ecosystems charging by mercury in districts with antropogenic contamination on abiotic compound of environment and risk rating of Hg intake to food chain (1/0630/13)20132015VEGAT. TóthDCH FBFS
Solution of deficiency of bioactive substances by means of differentiated mineral nutrition of horticultural crops (VEGA 1/0105/14)20142016VEGAA. HegedűsováKZ FZKI
Stanovenie obsahu látok s antioxidačnou aktivitou a vplyv prídavku aditívnych látok na antioxidačné a senzorické vlastnosti vo vybraných vzorkách ovocia a zeleniny (1/0057/09)20092011VEGAJ. BystrickáDCH FBFS
The environmental burden of Middle Pohron area by fluorine (1/0261/08)20082010VEGAR. StanovičDCH FBFS
Traditional and alternative legumes as important source of bioactive compounds usable for new type foods preparation (1/0600/12)20122015VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Use of bioremediation, phytoextraction and sorption properties of natural resources in the application of waste products (APVV-15-0285)20162020General callsT. TóthDCH FBFS
Use of bioremediation, phytoextraction and sorption properties of natural resources in the application of waste products from the technical sphere (APVV-14-0583)20152019General callsT. TóthDCH FBFS
Utilisation of traditional and non conventional legumes for functional foods preparation (1/0185/13)20132015VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Variabilita antioxidačnej aktivity v hľuzách ľuľka zemiakového indukovaná biologickými a technologickými faktormi (APVV-0323-11)20122015General callsJ. MusilováDCH FBFS
Variability research of chemoprotective compounds in onion (Allium cepa L.) induced by agroenvironmental and technological factors (VEGA 1/0290/14)20142016VEGAJ. BystrickáDCH FBFS
Vplyv biologických a technologických faktorov na antioxidačnú aktivitu v hľuzách ľuľka zemiakového (APVV-0326-12)20132017General callsJ. MusilováDCH FBFS
Vplyv metalickej záťaže pôdy na obsah nutričných a protektívnych látok v poľnohospodárskych plodinách využívaných na výrobu funkčných potravín. (1/3455/06)20062008VEGAA. VollmannováDCH FBFS
Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) (1/0114/18)20182022VEGAJ. BystrickáDCH FBFS
Zmeny obsahu biologicky účinných látok vo vybraných druhoch rodu Allium vplyvom agroenvironmentálnych a technologických postupov pri príprave nových potravinových aditív (1/0201/13)20132015VEGAJ. BystrickáDCH FBFSKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected