Katedra mikrobiológie (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 70

Stav
Názov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
Antimikrobiálna, antioxidačná a cytotoxická aktivita rastlinných silíc
2018
2022
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Aplikácia on-line vzdelávania vo výučbe predmetov v oblasti mikrobiológie (027 SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
Aspekty protektivity a toxicity biologicky aktívnych agensov v mikrobiálnych spoločenstvách (APVV-19-0482)2020
--
Všeobecné výzvyL. HlebaKMi FBP
Bioaktívne metabolity pôdnych a endofytických baktérií v ekologickom poľnohospodárstve. (1/0305/17)20172019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
Biodiverzita pôdnych mikroorganizmov v agroekosystémoch. (1/3459/06)
20062008
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Biológia pôdy v agroekosystémoch. (3/3223/05)
2005
2007KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. Javoreková
KMi FBP
20172021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KačániováKMi FBP
Diverzita mikroorganizmov a produkcia bioaktívnych metabolitov pôdnych baktérií v poľnohospodársky využívaných pôdach. (1/0648/16)2016
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. JavorekováKMi FBP
2020
--APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRA. Andrejiová
KZ FZKI
Endofytické mikroorganizmy a ich potenciálna úloha pri zvyšovaní tolerancie drevín voči stresu ( 2/0025/15 )
2015
2018
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. BartaKMi FBP
Enzymatická aktivita mikroorganizmov v pôde. (SK-CZ-2013-0080)20142015Bilaterálna spoluprácaS. JavorekováKMi FBP
2012
2016
COST (European Cooperation in Science and Technology)
M. KačániováKMi FBP
20162020Všeobecné výzvyV. Tančin
KVD FAPZ
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Implementácia molekulárno-genetických metód do praktickej časti vyučovania predmetov z mikrobiológie20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
S. Javoreková
KMi FBP
Implementácia nových trendov výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia mikroorganizmov (003SPU-4/2011)
2011
2013
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Inovácia praktických cvičení a zabezpečenie predmetu Biotechnológie mikroorganizmov štúdijnou literatúrou (006SPU-4/2020)2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu “Biotechnológie mikroorganizmov” (023SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2012
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Inovácia učebných osnov predmetu Ekológia mikroorganizmov a jeho integrácia do študijných programov v II. a III. stupni VŠ štúdia. (3/6228/08)2008
2010
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KMi FBP
20172019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MakováKMi FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
L. Hleba
KMi FBP
20152019
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na vybraných obilninách slovenského pôvodu, so zameraním na potenciálne toxinogénne rody a ich produkčné schopnosti2020--GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)Z. MaškováKMi FBP
2018
2021
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. Nagyová
KMO FEM
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Mikrobiálna charakteristika odpadov z poľnohospodárskej výroby využiteľných pri výrobe bioplynu a pri hľadaní nových mikrobiálnych metabolitov. (1/0404/09)2009
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
20162017
Bilaterálna spolupráca
M. KačániováKMi FBP
Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny (1/0661/19)2019
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane2013
2016
Tempus
M. KačániováKMi FBP
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane (o 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR)
2013
2016
TempusM. KačániováKMi FBP
Multimediálna podpora výučby predmetov v oblasti mikrobiológie (018SPU-4/2016)
20162016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
"Nákladovo efektívny, bezpečný a ekologicky šetrný hmyz pre Európu". (OC-2018-2-23460 )
2019
2023
COST (European Cooperation in Science and Technology)
KMi FBP
Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO) , ITMS: 2622022011520112014
OP Výskum a inovácie
M. Kačániová
KMi FBP
Patogénne huby v populácii invazívneho druhu Harmonia axyridis na Slovensku a v Poľsku (SK-PL-2015-0026)
2016
2017
Bilaterálna spolupráca
KMi FBP
Podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v oblasti vinárstva
2018
2018Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. Kačániová
KMi FBP
Podpora spolupráce univerzít a podnikov pre rozvoj potravinárskeho priemyslu / FIDE
2019
--
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín (013SPU-4/2014)20132016
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
KMi FBP
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. Tančinová
KMi FBP
Podpora získania laboratórnych zručností v oblasti mikrobiológie v novom študijnom programe Agrobiotechnológie. (029SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét (1/0476/13)
2013
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)S. JavorekováKMi FBP
Precision Management of Water and Nutrient Status of Almond and Olive trees for the Sustainable Production of Healthy Food (SEP-210328701)
2016
2017
Horizont 2020
M. Kačániová
KMi FBP
Predklinické testovanie extraktov a izolovaných zlúčenín zo stredoeurópskycha balkánskych endemických rastlín (SK-SRB-18-0031)20192020
Bilaterálna spolupráca
M. KačániováKMi FBP
Probiotiká pre rastliny - stimulátory rastu a bioprotektanty (APVV-15-0472)2016
2020
Všeobecné výzvy
KMi FBP
2016
2021Všeobecné výzvyL. Hleba
KMi FBP
2009
2011
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
KMi FBP
Stratégia internacionalizácie rýchleho inštitucionálneho rozvoja v uzbeckých univerzitách
2018
2018
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváM. KačániováKMi FBP
20162020Všeobecné výzvy
KFŽ FBP
Syntéza, modelovanie, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti organických zlúčenín a zodpovedajúcich kovových komplexov
20122014
Granty nadácií
KMi FBP
Systematical Improvement of the Ranking Instruments of the universities Uzbekistan / SIRIUz
2017
2020Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKMi FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KMi FBP
2017
2018GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKŽP FBP
Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z vybraných vinohradníckych oblastí Slovenska (APVV-16-NEWPROJECT-10229)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Tvorba didaktických prostriedkov pre predmet Mikrobiológia v gastronómii v novom študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii (014SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Maková
KMi FBP
20142014
Small Grants STOP!!!
KMi FBP
Vplyv prírodných rastlinných extraktov na mikrobiálne a granulózne bunky v in vitro podmienkách (1/0611/14)20142016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Využitie antifungálnych vlastností rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít
2021
2024
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
D. TančinováKMi FBP
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii enzymatickej hydrolýzy beta-laktámových antibiotík
2020
2022
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)L. HlebaKMi FBP
Využitie rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické vlastnosti týchto komodít (1/0707/20)
2020
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KMi FBP
Využitie trojstrannej interakcie medzi rastlinami, mikroorganizmami a článkonožcami na zlepšenie ochrany rastlín a ich produkcie
2014
2019
COST (European Cooperation in Science and Technology)J. MedoKMi FBP
Wine production laboratory
2017
2018
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KMi FBP
2019
2023COST (European Cooperation in Science and Technology)M. KačániováKMi FBP
Zhodnotenie kompostov z bioplastov v poľnohospodárskej produkcii. (APVV -19-0156)
2020
2024
Všeobecné výzvy
KMi FBP
Zmeny biologicky účinných látok v procese výroby vína a determinácia ich účinku na bunky20162020
Všeobecné výzvy
M. Kačániová
KMi FBPLegenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý