Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 29

Stav
NázevOd
Do
DruhGarant
Pracoviště
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.
2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzityV. VietorisKTKRP FBP
2018
2022
Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníV. Vietoris
KTKRP FBP
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMO FEM
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
20192021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
2019
2020GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. IvanišováKTKRP FBP
2016
2021
Všeobecné výzvyKTKRP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MarečekKTKRP FBP
2017
2018
Bilaterálna spoluprácaV. VietorisKTKRP FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020
Všeobecné výzvy
Ľ. Nagyová
KMO FEM
Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov (SK-PL-18-0034)
2019
2020Bilaterálna spoluprácaE. Ivanišová
KTKRP FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKTKRP FBP
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Reshaping Food Quality Assessment in Central Asian Countries2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2013
2014
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. FrančákováKTKRP FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. Mareček
KTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2017
2019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
20172021
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0460)2015
2019
Všeobecné výzvy
T. BojňanskáKTKRP FBP
Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve (1/0282/19)
2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
20192023Všeobecné výzvyKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
--
Všeobecné výzvy
V. VietorisKTKRP FBPLegenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý