Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 30

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population2020
--
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváV. VietorisKTKRP FBP
Advanced Training for Future Food and Nutrition Challenges for an Ageing Healthier Population.
2021--Erasmus+ KA2 Európske univerzityKTKRP FBP
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)2018
2022
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Developing higher educatioN through establishing heAlth training center for transferring microarray Technology
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
KTKRP FBP
Food Quality and Consumer Studies (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KMO FEM
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
20192021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mareček
KTKRP FBP
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. IvanišováKTKRP FBP
2016
2021Všeobecné výzvyP. Czako
KTKRP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
KTKRP FBP
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)2017
2020
Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
2019
2020Bilaterálna spolupráca
KTKRP FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín. (1/0374/16)2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Reshaping Food Quality Assessment in Central Asian Countries
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. VietorisKTKRP FBP
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
H. FrančákováKTKRP FBP
2013
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)H. FrančákováKTKRP FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)20162018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie. (1/0280/17)
2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Vietoris
KTKRP FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)20172021
Všeobecné výzvy
V. VietorisKTKRP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvyT. BojňanskáKTKRP FBP
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
2016
2018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)E. Ivanišová
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)20192023Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.2020
2023
Všeobecné výzvyKTKRP FBPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:ukončený
zamítnutý