Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
2018
2022
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)
2019
2021KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. Ivanišová
KTKRP FBP
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)20162021Všeobecné výzvyP. CzakoKTKRP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. MarečekKTKRP FBP
2017
2018
Bilaterálna spolupráca
V. Vietoris
KTKRP FBP
2014
2017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. Horská
KMO FEM
2017
2020Všeobecné výzvyĽ. Nagyová
KMO FEM
2019
2020
Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.
2003
2005
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Z. MuchováKTKRP FBP
2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Pokročilé vzdelávanie o budúcich výzvach v oblasti výživy a potravín pre starnutie zdravšej populácie.
2021
--Erasmus+ KA2 Európske univerzityKTKRP FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)
2020
2022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníV. Vietoris
KTKRP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
20172020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
KTKRP FBP
Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. (003SPU-4/2018)
2018
2020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
20132014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
2016
2018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)
2017
2019KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2017
2021Všeobecné výzvyV. Vietoris
KTKRP FBP
2015
2019Všeobecné výzvyT. BojňanskáKTKRP FBP
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
20162018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. IvanišováKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)
2019
2023
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
--Všeobecné výzvy
KTKRP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý