Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 29

Stav
Názov
OdDo
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)2018
2022
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)
2019
2021
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. MarečekKTKRP FBP
2019
2020
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
E. Ivanišová
KTKRP FBP
2016
2021
Všeobecné výzvy
P. CzakoKTKRP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Mareček
KTKRP FBP
20172018
Bilaterálna spolupráca
V. Vietoris
KTKRP FBP
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
E. HorskáKMO FEM
2017
2020
Všeobecné výzvyĽ. Nagyová
KMO FEM
20192020Bilaterálna spoluprácaE. Ivanišová
KTKRP FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.20032005VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Z. Muchová
KTKRP FBP
2017
2017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. Vietoris
KTKRP FBP
Pokročilé vzdelávanie o budúcich výzvach v oblasti výživy a potravín pre starnutie zdravšej populácie.
2021
--
Erasmus+ KA2 Európske univerzity
KTKRP FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
V. Vietoris
KTKRP FBP
2018
2021
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
V. Vietoris
KTKRP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)20182020
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
2017
2020
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváV. VietorisKTKRP FBP
Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. (003SPU-4/2018)20182020KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického
2013
2015
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
2013
2014KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KTKRP FBP
2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KTKRP FBP
Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie. (1/0280/17)20172019VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. VietorisKTKRP FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)
2017
2021
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
2015
2019
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
2019
2021VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. TokárKTKRP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )
20162018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KTKRP FBP
2019
2023
Všeobecné výzvy
KTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.
2020
2023
Všeobecné výzvy
V. VietorisKTKRP FBPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý