Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov. (APVV-17-0354)20182022Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. ( 045SPU-4/2019)20192021KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Inovácia vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného pôvodu (044SPU-4/2019)20192021KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Inovácie pekárskych výrobkov s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu a atraktivitu pre konzumenta. (05-GASPU-2018)20192020GA SPUE. IvanišováKTKRP FBP
Inovatívne využitie vedľajších výrobných zvyškov z hrozna pri stabilizácii a čírení vína a nealkoholických nápojov (APVV-15-0315)20162021Všeobecné výzvyP. CzakoKTKRP FBP
Integrácia študijného programu Agropotravinárstvo v kontexte problematiky skladovania a spracovania rastlinných produktov a praxe (034SPU-4/2015)20152017KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne. (SK-SRB-2016-0008)20172018Bilaterálna spoluprácaV. VietorisKTKRP FBP
Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdie (2014-1-SK01-KA203-000464)20142017Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváE. HorskáKMO FEM
Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. (APVV-16-0244)20172020Všeobecné výzvyĽ. NagyováKMO FEM
Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov (SK-PL-18-0034)20192020Bilaterálna spoluprácaE. IvanišováKTKRP FBP
Optimalizácia skladovania rastlinných produktov z hľadiska kvality a ekonomiky.20032005VEGAZ. MuchováKTKRP FBP
Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín. (1/0374/16)20172017VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy. (1/0088/20)20202022VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray20182021Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaV. VietorisKTKRP FBP
Technológie potravín rastlinného pôvodu - tvorba vysokoškolskej učebnice (034SPU-4/2018)20182020KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej Ázie20172020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváV. VietorisKTKRP FBP
Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky. (003SPU-4/2018)20182020KEGAV. VietorisKTKRP FBP
Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického20132015KEGAH. FrančákováKTKRP FBP
Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického (032SPU-4/2013)20132014KEGAH. FrančákováKTKRP FBP
Tvorba inovatívnych študijných materiálov z problematiky skladovania a spracovania surovín a potravín rastlinného pôvodu pre študijný program Agropotravinárstvo a prax (037SPU-4/2016)20162018KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Tvorba vysokoškolskej učebnice Skladovanie a spracovanie rastlinných surovín a potravín (038SPU-4/2017)20172019KEGAJ. MarečekKTKRP FBP
Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie. (1/0280/17)20172019VEGAV. VietorisKTKRP FBP
Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín. (APVV-16-0187)20172021Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Výskum a optimalizácia technológií pre výrobu potravín s pridanou hodnotou (APVV-14-0460)20152019Všeobecné výzvyT. BojňanskáKTKRP FBP
Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve (1/0282/19)20192021VEGAM. TokárKTKRP FBP
Vývoj a aplikácia metodiky výroby čokolády a hodnotenie jej technologických parametrov a nutričnej kvality (05-GA SPU-16 )20162018GA SPUE. IvanišováKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov. (APVV-18-0118)20192023Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP
Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.2020--Všeobecné výzvyV. VietorisKTKRP FBP



Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý