Centrum medzinárodných programov (FEŠRR) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 13

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
CASIA-geographical window-Lot9 Central Asia (194139-EM-1-2010-1-NL-ERA Mundus-EMA21)20102017Erasmus MundusL. SchwarczováCIP FEŠRR
Centrum excelentnosti pre európsky agropotravinový reťazec (611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE)20192022Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Hodnotenie opatrení SPP prispievajúcich k jej hlavným cieľom (AGRI-2016-EVAL-03)20172019EC Tender (Tender Európskej komisie)Z. BohátováCIP FEŠRR
Krátke dodávateľské reťazce a ich úloha v rozvoji vidieckych oblastí v krajinách V4 (21810395)20182019Standard Grants STOP!!!N. FlorišCIP FEŠRR
Modelový vývoj pre rýchlejšiu reakciu vysokých škôl na potreby trhu20162019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaE. MarišováCIP FEŠRR
Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ20122015Leonardo da VinciP. SchwarczCIP FEŠRR
Potraviny, zdravie a právo20152015Jean MonetP. SchwarczCIP FEŠRR
Program Baltickej univerzity19952017Granty nadáciíA. FehérCIP FEŠRR
Reforma a modernizácia obsahu vzdelávania s cieľom posilnenia udržateľného rozvoja a výroby potravín vo vidieckych oblastiach západného Balkánu20162016Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaA. BandlerováCIP FEŠRR
Sieť na podporu udržateľného pôdneho manažmentu (564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK)20152018Jean MonetA. BandlerováCIP FEŠRR
Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane (2013-4621/001-001)20132017TempusP. MassanyiCIP FEŠRR
Teoretické a praktické aspekty krátkych dodávateľských reťazcov vo vysokoškolskom vzdelávaní (2018-1-PL01-KA203-050664)20182020Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváN. FlorišCIP FEŠRR
Vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom mobilít z Uzbeckej republiky do EÚ (545730-EM-1-2013-1-NL-ERA MUNDUS-EMA21)20132018Erasmus MundusN. FlorišCIP FEŠRRLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý