Department of Ecology (FESRD) - list of projects

Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 14

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change20122016COST (European Cooperation in Science and Technology)B. ŠiškaDE FESRD
Comparative studies of adaptability and productivity of energy crops and plants grown on agricultural land of southern Slovakia and Serbia (SK-SRB-0029-09)20102011Bilateral cooperationZ. JurekováDE FESRD
Comparative studies of adaptability and productivity of energy crops and plants grown on agricultural land of southern Slovakia and Serbia (SK - SRB-0029-09)20102011APVTZ. JurekováDE FESRD
Ecological determinants of life quality in rural areas (1/0869/10)20102011VEGAP. EliášDE FESRD
Ecosystem services in rural landscape and their usibility (1/0857/13)20132016VEGAP. EliášDE FESRD
Ecosystems and their effects - ecosystem services in rural landscape (1/0813/14)20142016VEGAP. EliášDE FESRD
Ekológia a manažment inváznych druhov rastlín19992001VEGAP. EliášDE FESRD
Environmentálne, sociálne a ekonomické hodnotenie biodiverzity vyšších rastlín v porastoch drevín a bylín pestovaných na energetické využitie (GA FEŠRR 08/2017)20172019= neznámý =L. KončekováDE FESRD
Floodplain forests in the lower reaches of the Váh river and design of their revitalization (0756/06150)20092010GA SPUM. KotrlaDE FESRD
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme (2/0117/13)20132016VEGAB. ŠiškaDE FESRD
Modelling of growth of perenniall grasses growing on climatic conditions of southern Slovakia (1/1220/12)20122014VEGAZ. JurekováDE FESRD
Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine (1/0866/10)20102011VEGAB. ŠiškaDE FESRD
Response of ecosystem services of grape growing country to climate change regional impact - change of fuctions to adaptation potential2017--VEGAB. ŠiškaDE FESRD
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb (2/7132/27)20072009VEGAP. EliášDE FESRDKey:
Active states:in process of executionsubmitted
Inactive states:completedrejected